Ienākt

Raunas pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Rauna Rozes      

Mājas

Ā
Āboltiņi Ārupītes      
A
Aizrozes Alejas Amatnieki Augstkalni Ausekļi
Aizupes Alksnīši Andrēni Augšciemi Austrumi
Akmentiņi Alsiņi Asarkrūklanti Augšlienītes Auškāpi
Akmeņkalni Aļļēni Ataugas Auseklīši Avotiņi
B
Bābēni Baložkalni Bēniņi Bites Cimzieši Brieži
Baidiņi Baltvilki Birzes Bitmeši Briežkalni
Baiduņi Bāzes stacija-Foreles Birzītes Bojāti Brīvnieki
Baižas Beites Birzmaļi Bormaņi Brīvzemnieki
Baižkalna Dzirnavas Bekaiņi Birztalas Bormaņi 1 Brodeļi
Baloži Bekuri Birzzemnieki Brīdegas Bundzenieki
C
Caunas Ceplis Cimzas Cimzinieks Cīruļi 1
Celitāni Cepļi Cimzas darbnīcas Cimziņi Cūku komplekss Svikas
Celmāji Ceriņi Cimzas Dzirnavas Cinītis  
Celmi Ciedras Cimzas kalte Cīruļi  
D
Dāboliņi Dailes Desmitnieki Dribas  
Dāboliņi 1 Dankas Dravēļi Dzērves  
E
Ennēni Ezerkalni Ezernieki    
G
Gaidas Gammas Grantes Grieži Gulbīši
Gaiķi Gaujmaļi Gravas Grotes Gundegas
Gaismiņas Gobas Grāvji Grotesskolas māja  
I
Idroles Ilgas Imantas Imuri Indrāni
J
Jānīši Jaundravēļi Jaunkrēsliņi Jaunpāvuli Jaunulpi
Jāņaskola Jaungaiķi Jaunķeveiti Jaunpekši Jaunvagaļi
Jaunāres Jaungrāveļi Jaunķevēni Jaunraudzeni Jaunveģeri
Jaunausekļi Jaunieviņas Jaunlaiviņas Jaunrauskas Jaunvības
Jaunbekuri Jaunirbītes Jaunlubūži Jaunrempi  
Jaunbēniņi Jaunkalna Vēliņi Jaunmāliņi Jaunsilenieki  
Jaunbormaņi Jaunklinči Jaunmuižnieki Jaunsuži  
Jauncīruļi Jaunkresauskas Jaunmūrnieki Jaunteikmaņi  
K
Kaimiņi Kalna Drūģi Kalna Ozoli Kalna Vēliņi Kori
Kaivas Kalna Duburi Kalna Pakuļi Kalna Vības Krastiņi
Kaktiņi Kalna Ennēni Kalna Precinieki Kalna Zeģi Krastiņi 1
Kaķīši 1 Kalna Gaiķi Kalna Priedes Kalna Žakas Kraujas
Kaldavas Kalna Goģi Kalna Rempi Kalnāji Kresauskas
Kalēji Kalna Grīšļi Kalna Rilles Kalnieši Krēsliņi
Kaliņi Kalna Ģipšļi Kalna Rimšas Kalūsas Krieviņi
Kalna Andrēni Kalna Ilziņas Kalna Rines Kamene Krievkalni
Kalna Augšciemi Kalna Kāpiņas Kalna Rudzīši Kampas Krūklanti
Kalna Auškāpi Kalna Kauliņi Kalna Silenieki Kārkliņi Krūmiņi
Kalna Bārdiņas Kalna Kurmi Kalna Smurģi Kaugari Krūmkalni
Kalna Bindi Kalna Ķesas Kalna Speiksti Kauliņi Krustceles
Kalna Brīdēgi Kalna Māliņi Kalna Staiduļi Klētnieki Kūdras
Kalna Cimzieši Kalna Meišļi Kalna Stuķi Klētnieki 1 Kurmi
Kalna Dankas Kalna Mieriņi Kalna Svikas Kliģeni Kursuļi
Kalna Desmitnieki Kalna Mucenieki Kalna Upmaļi Kliģēni  
Kalna Dribas Kalna Norveļi Kalna Vagaļi Klinči  
Ķ
Ķeveiti Ķeveri Ķieģeļceplis 1    
Ķevēni Ķieģeļceplis Ķirši    
L
Lāčplēši Lejas Desmitnieki Lejas Lielķipi Lejas Stuķi Liepas
Laimasstrauti Lejas Dribas Lejas Mieriņi Lejas Svikas Liepiņas
Laiviņas Lejas Drūģi Lejas Mūrnieki Lejas Vagaļi Liepkalni
Lapsiņas Lejas Duburi Lejas Norveļi Lejas Vārūžas Liesmas
Lapsiņu ferma Lejas Ennēni Lejas Pakuļi Lejas Veģeri Liesmas kalte
Lauciņi Lejas Gaiķi Lejas Precinieki Lejas Vēliņi Liesmu ferma
Lauri Lejas Grimzas Lejas Rempi Lejas Zeģi Lisa
Lauriņi Lejas Ģipšļi Lejas Rilles Lejas Žakas Lisas Dzirnavas
Lazdas Lejas Ilziņi Lejas Rimšas Lejaskliģeni Lisas Kalēji
Lazdiņas Lejas Kāpiņas Lejas Rines Līčupes Lisas Kļaviņi
Lazdugravas Lejas Karēļi Lejas Rudzīši Līdumi LMT Sakari
Lejas Auškāpi Lejas Kauliņi Lejas Savieļas Lielkalna Mūri Lodes
Lejas Baltvilki Lejas Klinči Lejas Silenieki Liellejas Mūri Lorenči
Lejas Bindi Lejas Kurmi Lejas Smurģi Lielpaurnieši Lubūži
Lejas Cimzieši Lejas Ķesas Lejas Speiksti Lielstuķi  
Lejas Dankas Lejas Līdači Lejas Staiduļi Lienītes  
M
Maijplaukas Mazkalna Mūri 2 Mazstrīķeļi 1 Meža Bormaņi Mežrozes
Majori Mazklinči Mazstuķi Meža Rimšas Mucenieki
Mālkalni Mazlejas Mūri Mednieki Meža Staiduļi Mukauskas
Marijkalns Mazmākoņas Mednieku māja Mežiņi Mūri
Mazgrotes Mazpauri Melnāres Mežmaļi Mūri-Vārpas
Mazkalna Mūri 1 Mazrempi Mētraines Mežnoras  
N
Noras Noriņas      
O
Odziņas Oļi Oši Ozoli Ozolkalni
P
Palmas Pāvuli Podzēni Pūpoli Purmaļi
Papardes Pāvulkalni Priedītes Puraines  
Papīrfabrika Pintāni Priedkalni Puriņi  
Pavasars Plūmītes Priežlejas Puriņi 1  
R
Raunas kapsēta Renslavas Rimšas Rozbaldes  
Raunas Kapu Sargi Riekstiņi Robežnieki Rozītes  
Rempi Rijkalni Rozas Rožkalni  
S
Sadales punkts Rauna Sērmūkšļi 1 Skaidiņas Smilgas Strautmaļi
Salmiņi Sērmūkšļi 2 Skaistlauki Sprīži Strēlnieki
Sauleskalni Sētmaļi Skaņdari Stādiņi Strīķeļi
Saulieši Sildegas Skujenieki Stalūnas Stuķi
Saulītes Siliņi 2 Sliņķi Stirņi  
Saulstūri Silnieki SLTP 2118 Cimzes Straumītes  
Sērmūkšļi Sīļi SLTP 2120 Liesmas Strautkalni  
T
Teikmaņi Tīrummākoņi Turciņi    
Tiltkalni Tīrumnieki Tutiņi    
U
Upesgravas Upeslīči Uplīči Upzemnieki Urkstes
V
Valdes Vecgaiļi Vecpāvuli Vēliņi Viesuļi
Vanagi Vecgrāveļi Vecpekši Vības Vilciņi
Vārpas Vecieviņas Vecsavieļas Vībotnes Virsnieki
Varūžas Vecirbītes Vecspeiksti Vidus Jaunzemi Vītoli
Vecbojāti Veckalēji Vecsuži Vidus Paurnieši Vītoliņi
Vecbormaņi Veckarēļi Veculpi Vidusoļi Vizuļi
Vecdānieļi 1 Vecklinči Vecvības Vieķi  
Vecdānieļi 2 Vecķeveri Vecziediņi Viesturi  
Z
Zāģkalni Zemeņkalni Ziediņi 2 Zimbas  
Zaļkalni Zemītes Ziedugravas Zirnīši  
Zaļmeži Zemzarīši Ziemeļi Zviedrukalns  
Zariņi Ziediņi Zīles Zvirgzdiņi  
Ž
Žūras        

Firmas