Ienākt

Raunas pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Rauna Rozes      

Mājas

Ā
Āboltiņi Ārupītes      
A
Aizrozes Alksnīši Asarkrūklanti Auseklīši Avotiņi
Aizupes Alsiņi Ataugas Ausekļa Kalns  
Akmentiņi Aļļēni Augstkalni Ausekļi  
Akmeņkalni Amatnieki Augšciemi Austrumi  
Alejas Andrēni Augšlienītes Auškāpi  
B
Bābēni Baložkalni Bēniņi Bites Cimzieši Brieži
Baidiņi Baltvilki Birzes Bitmeši Briežkalni
Baiduņi Bāzes stacija-Foreles Birzītes Bojāti Brīvnieki
Baižas Beites Birzmaļi Bormaņi Brīvzemnieki
Baižkalna Dzirnavas Bekaiņi Birztalas Bormaņi 1 Brodeļi
Baloži Bekuri Birzzemnieki Brīdegas Bundzenieki
C
Caunas Ceplis Cimzas Cimzinieks Cīruļi 1
Celitāni Cepļi Cimzas darbnīcas Cimziņi Cūku komplekss Svikas
Celmāji Ceriņi Cimzas Dzirnavas Cinītis  
Celmi Ciedras Cimzas kalte Cīruļi  
D
Dāboliņi Dailes Desmitnieki Dribas Dzērves
Dāboliņi 1 Dankas Dravēļi Dūdas  
E
Ennēni Ezerkalni Ezernieki    
G
Gaidas Gammas Grantes Grieži Gundegas
Gaiķi Gaujmaļi Gravas Grotes  
Gaismiņas Gobas Grāvji Gulbīši  
I
Idroles Ilgas Imantas Imuri Indrāni
J
Jānīši Jaundravēļi Jaunkrēsliņi Jaunpāvuli Jaunulpi
Jāņaskola Jaungaiķi Jaunķeveiti Jaunpekši Jaunvagaļi
Jaunāres Jaungrāveļi Jaunķevēni Jaunraudzeni Jaunveģeri
Jaunausekļi Jaunieviņas Jaunlaiviņas Jaunrauskas Jaunvības
Jaunbekuri Jaunirbītes Jaunlubūži Jaunrempi  
Jaunbēniņi Jaunkalna Vēliņi Jaunmāliņi Jaunsilenieki  
Jaunbormaņi Jaunklinči Jaunmuižnieki Jaunsuži  
Jauncīruļi Jaunkresauskas Jaunmūrnieki Jaunteikmaņi  
K
Kaimiņi Kalna Drūģi Kalna Ozoli Kalna Vagaļi Klinči
Kaivas Kalna Duburi Kalna Pakuļi Kalna Vēliņi Kori
Kaktiņi Kalna Ennēni Kalna Poguļi Kalna Vības Krastiņi
Kaķīši 1 Kalna Gaiķi Kalna Precinieki Kalna Zeģi Krastiņi 1
Kaldavas Kalna Goģi Kalna Priedes Kalna Žakas Kraujas
Kalēji Kalna Grīšļi Kalna Rempi Kalnāji Kresauskas
Kaliņi Kalna Ģipšļi Kalna Rilles Kalnieši Krēsliņi
Kalna Andrēni Kalna Ilziņas Kalna Rimšas Kalūsas Krieviņi
Kalna Augšciemi Kalna Kāpiņas Kalna Rines Kamene Krievkalni
Kalna Auškāpi Kalna Kauliņi Kalna Rudzīši Kampas Krūklanti
Kalna Bārdiņas Kalna Kurmi Kalna Silenieki Kārkliņi Krūmiņi
Kalna Bindi Kalna Ķesas Kalna Smurģi Kaugari Krūmkalni
Kalna Brīdēgi Kalna Māliņi Kalna Speiksti Kauliņi Krustceles
Kalna Cimzieši Kalna Meišļi Kalna Staiduļi Klētnieki Kūdras
Kalna Dankas Kalna Mieriņi Kalna Stuķi Klētnieki 1 Kurmi
Kalna Desmitnieki Kalna Mucenieki Kalna Svikas Kliģeni Kursuļi
Kalna Dribas Kalna Norveļi Kalna Upmaļi Kliģēni  
Ķ
Ķeveiti Ķeveri Ķieģeļceplis 1    
Ķevēni Ķieģeļceplis Ķirši    
L
Lāčplēši Lejas Desmitnieki Lejas Lielķipi Lejas Stuķi Liepas
Laimasstrauti Lejas Dribas Lejas Mieriņi Lejas Svikas Liepiņas
Laiviņas Lejas Drūģi Lejas Mūrnieki Lejas Vagaļi Liepkalni
Lapsiņas Lejas Duburi Lejas Norveļi Lejas Vārūžas Liesmas
Lapsiņu ferma Lejas Ennēni Lejas Pakuļi Lejas Veģeri Liesmas kalte
Lauciņi Lejas Gaiķi Lejas Precinieki Lejas Vēliņi Liesmu ferma
Lauri Lejas Grimzas Lejas Rempi Lejas Zeģi Lisa
Lauriņi Lejas Ģipšļi Lejas Rilles Lejas Žakas Lisas Dzirnavas
Lazdas Lejas Ilziņi Lejas Rimšas Lejaskliģeni Lisas Kalēji
Lazdiņas Lejas Kāpiņas Lejas Rines Līčupes Lisas Kļaviņi
Lazdugravas Lejas Karēļi Lejas Rudzīši Līdumi LMT Sakari
Lejas Auškāpi Lejas Kauliņi Lejas Savieļas Lielkalna Mūri Lodes
Lejas Baltvilki Lejas Klinči Lejas Silenieki Liellejas Mūri Lorenči
Lejas Bindi Lejas Kurmi Lejas Smurģi Lielpaurnieši Lubūži
Lejas Cimzieši Lejas Ķesas Lejas Speiksti Lielstuķi  
Lejas Dankas Lejas Līdači Lejas Staiduļi Lienītes  
M
Maijplaukas Mazkalna Mūri 2 Mazstrīķeļi 1 Meža Bormaņi Mežrozes
Majori Mazklinči Mazstuķi Meža Rimšas Mucenieki
Mālkalni Mazlejas Mūri Mednieki Meža Staiduļi Mukauskas
Marijkalns Mazmākoņas Mednieku māja Mežiņi Mūri
Mazgrotes Mazpauri Melnāres Mežmaļi Mūri-Vārpas
Mazkalna Mūri 1 Mazrempi Mētraines Mežnoras  
N
Noras Noriņas      
O
Odziņas Oļi Oši Ozoli Ozolkalni
P
Palmas Pāvuli Podzēni Pūpoli Purmaļi
Papardes Pāvulkalni Priedītes Puraines  
Papīrfabrika Pintāni Priedkalni Puriņi  
Pavasars Plūmītes Priežlejas Puriņi 1  
R
Raunas kapsēta Renslavas Rimšas Rozbaldes  
Raunas Kapu Sargi Riekstiņi Robežnieki Rozītes  
Rempi Rijkalni Rozas Rožkalni  
S
Sadales punkts Rauna Sērmūkšļi 1 Skaidiņas Smilgas Strautmaļi
Salmiņi Sērmūkšļi 2 Skaistlauki Sprīži Strēlnieki
Sauleskalni Sētmaļi Skaņdari Stādiņi Strīķeļi
Saulieši Sildegas Skujenieki Stalūnas Stuķi
Saulītes Siliņi 2 Sliņķi Stirņi  
Saulstūri Silnieki SLTP 2118 Cimzes Straumītes  
Sērmūkšļi Sīļi SLTP 2120 Liesmas Strautkalni  
T
Tiltkalni Tīrummākoņi Tīrumnieki Turciņi Tutiņi
U
Upesgravas Upeslīči Uplīči Upzemnieki Urkstes
V
Valdes Vecgaiļi Vecpāvuli Vēliņi Viesuļi
Vanagi Vecgrāveļi Vecpekši Vības Vilciņi
Vārpas Vecieviņas Vecsavieļas Vībotnes Virsnieki
Varūžas Vecirbītes Vecspeiksti Vidus Jaunzemi Vītoli
Vecbojāti Veckalēji Vecsuži Vidus Paurnieši Vītoliņi
Vecbormaņi Veckarēļi Veculpi Vidusoļi Vizuļi
Vecdānieļi 1 Vecklinči Vecvības Vieķi  
Vecdānieļi 2 Vecķeveri Vecziediņi Viesturi  
Z
Zāģkalni Zemeņkalni Ziediņi 2 Zimbas  
Zaļkalni Zemītes Ziedugravas Zirnīši  
Zaļmeži Zemzarīši Ziemeļi Zviedrukalns  
Zariņi Ziediņi Zīles Zvirgzdiņi  
Ž
Žūras        

Firmas