Ienākt

Drustu pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Drusti        

Mājas

Ā
Ābelītes Āzīši      
A
Airītes Alusdarītava Augstkalni Auļukalna pils Avotkalns
Aizpalši Angārs-kokapstrādes cehs Augšpils Auļukalna Saulieši  
Aizpurvi Aplociņi Auļi Auļukalna veikals  
Aizupji Ariešas Auļukalna ferma 1 Auļukalns  
Aleksandri Arodi Auļukalna pienotava Austriņi  
B
Baižas Bērzkalni Blāzmas Briņģi Buliņi
Bebri Birznieki 1 Blūmes Brīvkalni Bumberģi
Bērziņi Bišāres Briksti Brūži  
C
Celmiņi Ceļa Skripsti Ceļmalas Cepļakalns Ceriņi
D
Dārznieki Drustu pienotava Dunijas Koks Dzilnas  
Drēbnieki Drustu Stacija Duniju dzirnavas Dzirnavas  
Dreimaņi Dūķi Duniju HES    
E
Eglāji Ezerlīči Ezernieki    
Ezerkalns Ezermalas Ezervieslavēni    
Ē
Ērgļi        
G
Gailīškalns Gārņu ferma Gauduļi Grantskalns Grāvīši
Gala Dūķi Gatartas pansionāts Glāznieki Grantskalnu ferma Gravkalns
Gārņi Gatartas pienotava Grantskalni Gravas  
Ģ
Ģībēni        
I
Iepoļi Ieviņas Imanti Indrāni  
J
Jāņkalni Jaundrusti Jaunķelpi Jaunzemi Jaunžagari
Jāņkalns Jaundukuļi Jaunliedulieši Jaunzemi Alpi Jukas
Jaunbaižas Jaundūķi Jaunmārškalni Jaunzemji  
Jaunbērziņi Jaunješkas Jaunmīlakšas Jaunzemji 1  
Jaunbrūži Jaunkaldavas 1 Jaunpērles Jaunzundi  
Jaunciems Jaunkrāmi Jaunzaļumi Jaunzvirgzdiņi  
K
Kaktiņi Kalna Gārņi Kalna Vāgāni Kazarma 46.8. km Krūmiņi
Kaldavas Kalna Juriņi Kalna Vieslavēni Kazukalns Krūmiņkalns
Kalēja māja Kalna Kleperi Kalna Viļumi Klinķēni Krustrijas
Kalna Apiņi Kalna Mīlakšas Kalna Zundi Klintis Kūļi
Kalna Ariešas Kalna Mindaugi Kalnupji Kļaviņi Kundziņkalns
Kalna Baižas Kalna Ozoliņi Kaļķene Knīkstes Kundziņkrogs
Kalna Bērzi Kalna Pērles Karaļkalns Krastkalni  
Kalna Doles Kalna Skripsti Kārkli Krastkalns  
Kalna Dūķi Kalna Stādiņi Katrīnkalns Kreiļi  
Ķ
Ķekava Ķeveri Ķeveru mājas    
Ķelpi Ķeveri 1 Ķirši    
L
Lācīši Lejas Jaunlībieši Lejas Muižnieki Lejasknīkstes Liedulieši Jurīši
Lāčkalns Lejas Juriņi Lejas Nauci Lejnieki Lielie Spinduļi
Laukāres Lejas Kūļi Lejas Stādiņi Lībieši Liepēri
Lazdiņas Lejas Liepēri Lejas Šķērbeļi Lībiešpurvs Liepkalni
Lejas Gārņi Lejas Mīlakšas Lejas Viļumi Līčmaļi Luranti
Lejas Jaungārņi Lejas Mindaugi Lejasdukuļi Liedulieši  
M
Madaras Mazie Kreiļi Meža Jaunķeveri Miezīši Mindaugi
Madaras 1 Mazie Spinduļi Meža Kaldavas Mīlakšas 1 Muižkunga māja
Mailes Mazkaldavas Mežāres Mīlakšas 2 Muižnieki
Mālkalni Mazmindaugi Mežavoti Mīlakšas 3  
Mārškalni Mazvīļumi Mežciema Lipski Mīlakšas 4  
Mazbērziņi Mētras Mežmindaugi Mīlakšas 5  
N
Nauci Noras Norēni    
O
Oliņi Oškalni Ozoli Ozoliņi Ozolnieki
P
Paeglīši Pļavnas Pumpuri Purmaļi  
Pagasti Priedaine Purgaļi Putnumāja  
Palejas Priednieki Puriņi    
R
Ramaņi Rieksti Robežnieki Rožkalni  
Rideļi Riekstu Mindaugi Rozes Rožlejas  
S
Saliņas Sērmūkšas Sīmaņi Spinduļi Stūrīši
Saulgoži Siernīcas Skolieši Sprīdīši Sūnrijas
Saulieši Sila Zundi Skripsti Stopiņi  
Saulītes Silakalni Slaidiņi Strautiņi  
Seisummuiža Silmači Slokas Strautkalns  
Seisums Silnieki Smēdes Stūrariešas  
T
Tabiņas Teikmaņi Tiltiņi Tulči Tulču Bērziņi
Tabiņas 1 Tēvenēni Puriņi Titāni Tulču Apiņi Tulču Slaidiņi
Ū
Ūdensrozes        
U
Upeslīči Upītes Upmalas    
V
Valstskalns Vecbuliņi Vecmīlakšas Vidiņi Viesītes
Vārnas Vecdreimaņi Vecmindaugi Vidus Gārņi Vilnīši
Vārpas Veckaldavas Vējavkalns Vidus Muižnieki Vītoliņi
Vecakmeņkalns Veckreiļi Vējiņi Vidusbaižas  
Vecariešas Vecliedulieši Vētras Viesēni  
Z
Zaļkalni Zīdkalni Ziemeļi Zundi  
Zaļumi Ziedoņi Zīļukalns Zvirgzdiņi  

Firmas