Ienākt

Vērgales pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Ploce Saraiķi Vērgale Ziemupe  

Mājas

Ā
Ābeles        
A
Aigari Aizporēni Akseļi Apiņi Avoti
Airītes Aizpori Alkšņi Arāji Avotiņi
Aizkraukļi Akmentiņi Andri Auderi  
B
Bajāri Baļi Bērzkalni Brūni Bukapori
Balandas Bangas Bētiņi Brūnkalni Burtnieki
Baldonieki Bāzes stacija "Videnieki" Bitenieki Brunzāti  
Balgalvji Bebes Vērnieki Bitnieki Bruņenieki  
Baloži Beķeri Braumanīši Brūveri  
Balvas Bērīši Braumaņi Bruži  
C
Ceļmalas Centība Cepļi Cīruļi  
Č
Čīpas        
D
Dālijas Debestiņas Dižgrāveri Draudzība Duķi
Dangas Dignas Dižozoli Drēzes Dūmeņi
Dangaskalni Dimanti Dižvanagi Druvas Dzirkaļi
Dārziņi Dižbrūveri Domas Dūksnas  
E
Eglaines Egles Ezermalīši    
Eglāji Eihvaldi Ezermaļi    
Ē
Ērgļi        
F
Freimaņi        
G
Gaisiņi Ginteri Gravas Grīnbergi Gulāni
Garozas Grantiņi Graviņas Grundmaņi  
I
Ilgneši Inti Izdegas    
Ī
Īnagi        
J
Jāņkalni Jaungobzemji Jonasi Jumis  
Jaunarāji Jēkuļi Jorēni    
K
Kadiķi Kalna Stūrīši Karjeras Krastiņi Kupši
Kalējiņi Kalnāji Kārkli Kreži Kūras
Kalna Kristapi Kalniņi Kavanski Krievi Kurši
Kalna Krogs Kalnozoli Kaži Krievi 1  
Kalna Strāpi Kāpu Baļļi Kļavas Krūmi  
Ķ
Ķeiri Ķēkas Ķesteri Ķīķeri  
L
Laikas Lauri Lejas Vērnieki Līdumnieki Luntes
Laimiņi Lazdāji Lejasstrazdi Lieģi Lūši
Lankas Lazdiņas Lejgaļi Liekņi  
Lāses Ledāji Leviči Liepkalni  
Lauki Lejas Strāpi Līči Liepozoli  
M
Majori Mātras Mazkaži Mednieki Mežkalni
Mālaiņi Mazcālīši Mazūši Meža Priedoli Mežmaļi
Māliņi Mazgrāveri Mazzaģi Meža Stūri Mežvidi
Mārsili Mazkalni Mazziediņi Mežgaļi Miltiņi
N
Niedoli Niedres Nomales Noragas Novadi
O
Oliņi Ošenieki Ozoli Ozolkrogs  
Ošakalnāji Oškalni Ozoliņi    
P
Paegļi Plūdumi Priedoli Puķulejas  
Pakalni Pomeranči Priežkalni Pūļi  
Pelēķi Poriņi Pūces Purvenieki  
Plēsumi Priednieki Pūķi Puskaiši  
R
Reteri Riekstiņi Robežnieki Rudzīši Rūķi
Rīdziņi Rīteri Rožkalniņi Ruksīši Rumbas
Rieģe Rīzberģi Rubeņi Rukuti  
S
Sakarnieki Sārtenes Silenieki Sniega Straumes
Saraiķu Lejnieki Sauleskalni Silnieki Sniķeri Straumītes
Saraiķu Liepas Saulgrieži Sīmaņi Stangrozes Strīķi
Saraiķu Liepkalni Seski Skābarži Strādnieki Stūrīši
Saraiķu Novadnieki Sietiņi Skollejas Straumēni  
Saraiķu Sanderi Sietiņmāja Smilgas Straumeņi  
Š
Šķēdes mācību bāze Šķēdes skola Šļapatas Štrausi  
Šķēdes novērošanas postenis Šļakatas Šmiti    
T
Tarbiņas Tērces Transformators STP-222 Triecēji  
Teņi Tīpji Treibahi Tvērēji  
Tēraudi Tomeļi Treimaņi    
U
Ules Uzkalni      
Ū
Ūši        
V
Vairogi Vērgales attīrīšanas ierīces Vērgales kalte Vērgales Strautiņi Vīgriezes
Vanagkalni Vērgales Baltiņi Vērgales Laimas Vērgales Zelmeņi Vītiņi
Vecgaļi Vērgales baznīca Vērgales Lapiņas Vērgales zvērsaimniecība Vitkas
Veclīdumi Vērgales Beltes Vērgales Plēsumi Vēveri Vizbuļi
Veldres Vērgales Birzmaļi Vērgales Smiltnieki Videnieki Vizuļi
Vērgale 1 Vērgales Dārznieki Vērgales stacija Vidiņi  
Z
Zaģi Zaļkalni Zemgaļi Ziemupes Ezermaļi Zvaigznes
Zaķīši 1 Zaļmeži Zemturi Ziemupes Liepas  
Zaļkalnēni Zeltkalni Ziemeļi Zilpodzes  
Ž
Žožas        

Firmas