Ienākt

Sakas pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Mežvidi Rīva Saka Strante Ulmale

Mājas

Ā
Ābeles Āpas      
A
Aizvēji Akmeņraga bāka Alkšņājiņi Apeņi Ausekļi
Akmenīši Aldas Valks Alkšņi Apses Avenes
Akmens Bāka Aleksandri Aļenkas Atupi Avoti
Akmensraga bāka Alkšņaji Andari Atvari Avotiņi
B
Balgāļi Baltnieki Bernvaldi Bērzu Gatve Brīvnieki
Baloži Bāzes stacija Bērzāji Birzmalas Brūveri
Baltā Muiža Bedres Bērziņi Brālīši  
Baltiņi Belzēji Bērzkalni Brāļi  
Baltmuiža Bendorfi Bērzmales Brieži  
C
Caurlaides Punkts Celmiņi Ceptuve Cepurnieki Ceriņi
D
Dārdedži Diņi Dižrīvas Durbenieki Dzeņi
Dārznieki Dižatupi Dravnieki Durbes Dziedātāji
Dīķenieki Dižgulēni Druviņas Dzelzgriezēji Dzintari
E
Eglenieki Ernesti Ezernieki    
F
Freiberģi Freiburģi      
G
Galdnieki Granti Graudāres Grīņi  
Gralles Grantiņi Graudiņi    
I
Ievlejas        
J
Jaunās Matildes Jauneglienes Jaunķausuļi Jaunrīva  
Jaunbirzes Jaunkalni Jaunpriednieki Jaunzemji  
K
Kadeģi Kalni Kartupeļu pagrabs Klieni Kupši
Kaģenieki Kalnlejas Katrīnas Kļaviņas Kurmīši
Kaijas Kalnmaļi Kāvuži Krastmalas Kursas stacija
Kaķenieki Kalvenes Klāviņas Krūmi  
Kalnenieki Kalvenieki Klētnieki Kūdras  
Ķ
Ķērpēni Ķērpji Ķetleri Ķinnas 2  
Ķērpīši Ķesteri Ķinnas 1 Ķuķi  
L
Labmaizes Laimas Lauciņi Lejas Saļiena Lielkalni
Labmaizītes Lakati Lavīzes Lejaskalni Lielkungi
Ladiņi Lancenieki Lazdas Lejasmindes Liepas
Lagzdiņi Lankas Leimaņi Lejnieki Lieplejas
Laidorgas Lapšenieki Lejas Līči Līziņas
M
Mācītājmāja Mazbērzi Meņģi Mežmaļi Mindes 4
Mālāji Mazdravnieki Mētras Mežonīgais Krasts Mindes Klēts
Mārsili Mazķetleri Meža Dižpauķi Mežrozes Mindīte
Matildes Mazplāteri Mežaines stacija Mindes 1 Muižarāji
Matroži Mazsēkas Mežkalni Mindes 2  
Mazatupi Mednieki Mežmalas Mindes 3  
N
Namelis Nikas Novadi    
O
Ojāri Olieni Orgaslejas Ozoli  
P
Pakalni Plāteri Priednieki Pumpuri  
Pauķi Priedaine Priedulāji Purmaļi  
Pilsdangas Priedes Priežusalas    
R
Rags Remšas Rīvas Karjers Rožupes Rūķi
Rasaiņi Ridas Rīvas stacija Rudes Talsinieki  
Rauši Riekstiņi Rīvnieki Rudzīši  
Rēķi Riesti Robežnieki Rudzugraviņas  
S
Sakas stacija Sarmas Skudras Stembre Sūknis
Salnas Sēkas Smikši Stembre 2 Sunkuri
Saļiena Selgas Sniķeri Stembrīte Sūrikas 1
Saļienas baznīca Sīkzemnieki Sprīdīši Strautmaļi Sūrikas 2
Saļienas Dzirnavas Sili Spriedēji Strēļi Suvēji
Saļienas Dzirnavas 1 Silmači Sproģi Stūrīši Suvenieki
Saļienas saimniecības ēka Silzemnieki Stacija "Upenieki" Sudrabi  
Š
Šarlotes Škapari Šķūnis    
T
Tāši Tebrenieki Tiltnieki Torņi Turaidas
Tauriņi Tiltiņi Tīnas Treimaņi  
U
Upenieki Upeskrasti Urdzenieki    
Upeskalni Upeslejas Ussas    
V
Vadenieki Vārpas Vējavas Viktori Vītoli
Vairogi Vaskupi Vējdzirnavas Vilnīši  
Valdnieki Vēberi Vidmindes Virši  
Valkas Vecavoti Vidzemnieki Virtiki  
Vārnas Vecvagari Vigulīši Vītiņi  
Z
Zaļēni Zaļumi Zemītes Zīles  
Zaļēniņi Zemenes Zemnieki Zvejnieki  
Zaļmeži Zemgales Zemturi    

Firmas