Ienākt

Meņģeles pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Meņģele        

Mājas

A
Aizpurves Aliņi Ataugas Atvari Aveni
Aizupes Arāji Ataugas 1 Austriņi Aveni 1
B
Baznīckalns Billītes Branderi Brodiņi Burtnieki
Bērziņi Birznieki Brīvnieki Brūklāji  
C
Celmiņi Ceplīši Ceplītes Cerības Ceriņi
D
Dimanti Domēni Druvas    
Dobupes Dravnieki Druviņas    
E
Eglaines Ezeriņi Ezermaļi    
F
Flokši        
G
Gabaliņi Gaitiņi Gnēžas 1 Gnēžas 2 Gravas
I
Igauņi Indulēni Inķēni    
J
Jaunāmuiža Jaunāres 2 Jaunstaki    
Jaunāres Jaunlīcieši Jēkuļi    
K
Kaktiņi Kalniņi Kangari Klemšķi Krastiņi
Kalnāres Kalpiņi A Kantaines Kļavas Krastmalas
Kalnieši Kalpiņi B Kārkliņi Koķēni  
Kalnigauņi Kaļķīši Kaziņas Krāces  
L
Lazdiņas Līcieši Lielcaunēni Liepāres Linkas
Lejasigauņi Līčkalni Lieligauņi Liepiņas Lūki
M
Madaras Mazklemšķi Mazsniķeri Mežciems  
Mazigauņi Mazriekstiņi Meņģeļi Migliņas  
N
Nomadi Norkalni      
O
Odiņi Ogrēni Ogreskalns Ozlēni  
P
Pakalni Pilieni Plītes 1 Pumpuri  
Patmalnieki Plītes Prauliņi Putniņi  
R
Rātfelderi Rītiņi Rudiņi Rūķīši  
S
Saulaines Silmači Sniķeri Statiņi Strautiņi
Saulstari Silnieki Spodrītes Stiebriņi Strautmaļi
Sausupes Skudras Stari Straumēni Strēlnieki
Siliņi Smiltiņas Stariņi Straumes Sudrabiņi
T
Tauriņi Tiesaskalns Tīreļi    
Ū
Ūdriņi        
U
Upītes Upmaļi      
V
Vairogi Vecgabaliņi Vecogres Viesturi Vizuļi
Vārpas Vecmeņģeļi Vecstaki Vilki  
Z
Zārdiņi Ziediņi Zītari Zvirgzdiņi  
Zemturi Ziemeļi Zviedrēni Zvirgzdiņkalni  

Firmas