Ienākt

Skaņkalnes pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Skaņkalne        

Mājas

Ā
Ābolīši        
A
Akmeņkalni Apses Arāji Augstkalniņi  
B
Baloži Bezdelīgas Bisnieki Briežkalni  
Bašķi Birzītes Bomji Brīvzemes  
Bēranti Birzmaļi Bomju kalte    
C
Cēlēnu dzirnavas Celmiņi Ceļmalas Ceriņi Cukundes
D
Dalības Dārziņi Dzintari Dzintari 2 Dzintari 4
Dambji Dreimaņi Dzintari 1 Dzintari 3 Dzintari 5
E
Ebreķi Essiņi      
G
Gaidas Grauzēji Grūbes dzirnavas    
Graudiņi Grobi Gudzoni    
Ģ
Ģenderti        
I
Ielejas Ievlīči      
J
Jaunapsītes Jaunģenderti Jaunlīči Jauntauži Jēkabdravas
Jaunate Jaunkārkliņi Jaunmelderi Jaunvīkšēni Jurisoni
Jaunbomji Jaunkaužēni Jaunmežtauži Jaunvirši  
Jauncēlēni Jaunkrūkļi Jaunpūlas Jaunzemes  
Jaungrūbītes Jaunķīši Jaunsilaņģi Jaunzemnieki  
Jaungūras Jaunķurbēni Jauntaurītes Jaunzirnīši  
K
Kalnasniedzēni Kalnjēņi Kārkliņi Krastiņi  
Kalnbirznieki Kalnmeirēni Kaužēni Krogzemes  
Kalnieši Kalnpajas Kļaviņas Krollīši  
Kalniņi Kalnreinas Krācītes Krūkļi  
Ķ
Ķeiķi Ķiļļi Ķireles Ķīri Ķurbēni
L
Lāčkamoļi Lazdāni Lejasjēņi Lejasmeirēni Lielķeinas
Lāniņi Lazdiņi Lejasķīši Lejasmeirēni 1 Liepiņas
Lapsiņas Lazdkalni Lejaslaņģi Lejaspajas Liepkalni
Lasiņi Lejasbirznieki Lejaslīči Lejasreinas Lustes
M
Magazīna Mākoņi Melnmuguri Mestri Mieriņi
Majorlapji Mekšas Mendes Mežsētas Motoklubs
N
Noriņas        
O
Osīši Ozolkrasti Ozollīči    
P
Paegļi Pilskalni Puķēni Purmaļi  
Palmas Pļaviņas Pūlas Purtilti  
Pīkoli Priedītes Puriņi    
R
Rantiņi Rozas Rožkalni 2 Rūķi  
Reināti Rožkalni Rubeņi Rūnas  
Ridēni Rožkalni 1 Rūjupes    
S
Salacas Sētiņas Skudras Stepīši Strēlnieki
Salacieši Sidrabi SLTP 1753 Bomji Stērstes Sūnēni
Salnas Silgaļi SLTP 1755 Dzintari Straumes Svillapji
Saulgoži Skoliņas Spilvas Streiķi Svilumi
T
Taurītes Teikas Tiltpajas Tomēni  
Ū
Ūči Ūdensrozes Ūzēni    
V
Vači Veckalēji Vecsieri Vērmaņi Vilciņi
Vanagi Veckaužēni Vecsilaņģi Vīborgas Vītiņi
Varkaļi Vecķurbēni Vectauži Vidusbirznieki  
Vārpas Veclaņģi Vecupes Vidusmeži  
Vecbomji Veclīči Vecvīkšēni Vidusreinas  
Vecgūras Vecpūlas Vēji Viesturi  
Z
Zariņi ZET sadales punkts Zirnītes    
Zemnieki Zirnīši Zvaigžņkalni    

Firmas