Ienākt

Ramatas pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Ramata Vērsis      

Mājas

Ā
Āboliņi Āres Ārkalni    
A
Akmeņkalni Alejas Attīrīšanas iekārtas Avotiņi  
B
Bērzkalni Birzmaļi      
C
Caunas Ceļmalkundziņi Ceriņi Cīruļi  
D
Dadždreimaņi Dižozoli Druvas    
Darviņas Dreimaņzenteri Duburi    
E
Eglītes Ezerlejas Ezermaļi    
G
Galtalči Gundegas      
J
Jaundreimaņi Jaunmucenieki Jaunrauskas Jaunvītiņi  
Jaunkundziņi Jaunnuķi Jaunsiliņi Jaunzemes  
Jaunlīči Jaunoļļas Jaunsilzemnieki Jaunzenteri  
Jaunlielsīmaņi Jaunpeidas Jauntopši Jaunziediņi  
K
Kalniņi Kalnrudiņi Krastiņi Krūklāji Kungi
Kalnķūrēni Kārkli Krastiņu krejotava Krūklīši  
Kalnmelkas Klētnieki Krievkapi Kūlas  
Kalnpatmuižas Klintis Krogzemes Kundziņi  
Ķ
Ķaukatas Ķerzas Ķiršsētas Ķīzloki Ķūrēndreimaņi
L
Lācīši Lejasmelkas Lejasrauskas Lejnieki Lukstiņi
Lāniņi Lejaspatmuižas Lejasrudiņi Līču skola  
Lapsas Lejaspļavnieki Lejastalči Līdumi  
Lejasdīriķi Lejaspurvītiņi Lejastīlikas Liepiņas  
Lejaskundziņi Lejasramatas Lejēni Lucas  
M
Māriņkalni Maztīlikas Meldri Mežgales Miķelīši
Mazpeidas Medņi Menči Mežzemes  
N
Namnieki Nātras Nolleskundziņi Nuķa Dzirnavas Nuķi
O
Ogas        
P
Piģelnieki Pumpuri Purvītiņi    
Podnieki Puņmutes Putniņi    
R
Raudītes Rijnieki Ruiču muitnīca    
Rijaskalni Rubeņi Rumbiņas    
S
Saprašas Silaunieki Sīļi SLTP 1647 Radziņi  
Sermuļi Silzemnieki Sīpoli Somu pirts  
Š
Šķutes        
T
Talči Tīlikas Tipši    
U
Ulejas Upespeidas      
V
Veclīči Vecoļļas Vecrauskas Vecvītiņi Vidustalči
Veclielsīmaņi Vecramatas Vectalči Viduspatmuižas  
Z
Zaltes Zaļkalni Zariņi Zenteri  

Firmas