Ienākt

Mālpils novads

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Mālpils Sidgunda Upmalas    

Mājas

50-59
50. km        
Ā
Ābelītes Āpšas Ārītes    
Ādmiņi Āpškalni Ārupes    
A
Afanasjevkas Aizkalnes Akmensragi Angārs Atvasītes
Agatnieki Aizkalnītes Akmeņgravas Aniņi Augšdublīši
Ainavas Aizupes Albina Annasdīķi Auriņi
Airītes Aizvēji Alpi Apenieki Austrumi
Aitiņas Akas Andricēni Atpūtas  
B
Bāliņi Bendzemnieki Birzītes Brenguļi Bukas 1
Baloži Bērzi Birzkalni Brieži Bukas 3
Bandavas Bērzi Bio Birzmaļi Briežkalni Bukupe
Baņģi Bērziņi Birztalas Brišķēni Burtnieki
Bauguļi Bērzkalni Bizītes Brīvzemnieki  
Bauskas Bērzlejas Božas Brondāle  
Bebri Birzes Bramaņi Brūnas  
Bedrītes Birzes Taigas Brenderi Brūveri  
C
Cekuļi Celmiņi Ceplīši Ceriņi Cielavas
Celmi Ceļmalnieki Ceri Ciedrītes Cīrulīši 1
Č
Čiekuri Čušļi      
D
Dančkalns Divi bebri Druvas Dzelzceļnieki 51. km Dzīles
Dārziņi Dravantas Druvas 1 Dzelzītes Dzintariņi
Deņģi Dravnieki Dublīšu ferma Dzeņi Dzirksteles
Dignas Dravnieki S Dūniņi Dzērves  
E
Eglāji Elkšņi Erikas Ezerupes  
Egļukalns Eloni Evijas Eži  
Elki Eranda Ezeri    
Ē
Ēmuri Ērgļi Ērmaņi    
G
Gaidziņas Gaugeri Grantiņi Griezes  
Gaiļurgas Gidas Grantskalni Griezītes  
Galilejas Gobas Gravas Grīvnieki  
Garauši Grandi Gretes Guntiņas  
Ģ
Ģerķēni Ģerķēnu Cirīši      
I
Idiņi Ievas Imantas 1 Indrāni 1 Irbēni
Ielejas Imantas Indrāni Induļi Irbītes
J
Janceni Jaundeņģi Jaunlāči Jaunrūtas Jaunzemi
Jāņogas Jaundorperi Jaunleitāni Jaunsaimnieki Jaunzemnieki
Jaunā māja Jaundravnieki Jaunlībenes Jaunsmaidas Jaunziemeļi
Jaunāres Jaundublīši Jaunlīči Jaunstirnas Jaunžīburti
Jaunaudriņi Jauneranda Jaunniči Jauntālavas Jokumi
Jaunbebri Jaunģistas Jaunošiņi Jauntuntuļi Jumacēni
Jaunbūņas Jaunkalni Jaunpētes Jauntuņķi  
Jaunburtnieki Jaunkārļi Jaunrozes Jaunūdri  
Jaunčušļi Jaunkurlēni Jaunrubeņi Jaunvidi  
K
Kaipšas Kalna Vadzeles 1 Kalti Klūgas-Grūbas Krievkalns
Kalējbūņas Kalna Vīzēni Kamenes Kniediņi Krievsalas
Kalmes Kalna Zirņi Kamenītes Kniediņkrogs Krīvji
Kalna Aplīkas Kalnajaunzemi Kamoli Kokneši Kroņi
Kalna Būņas Kalnaķirķi Kangari Kosēni 1 Krūmaļi
Kalna Kārkli Kalnaliepas Kannenieki Kotkalni Krūmiņi
Kalna Kastaņi Kalnāres Kardes Krasti Krustceles
Kalna Kreiči Kalnasliseri Kārļi Krastiņi Krustkalni
Kalna Lakstīgalas Kalnasmilgas Karmenas Krastkalni Kūlīši
Kalna Lapas Kalnavēni Klabi Krastmalas Kumeliņi
Kalna Niči Kalngaiļi Klētnieki Krastmaļi Kumpiņi
Kalna Spaļļi Kalngrantiņi Klētskardes Kraujas Kuplāji
Kalna Spruksti Kalniņi Klintis Krefelde Kurlēni 1
Kalna Svērpji Kalnrasiņi Klintskalni Kreiči Kurzemnieki
Kalna Urdzēni Kalnrautēni Klūgas Krennes  
Ķ
Ķauleni Ķešānu mājas Ķiceri Ķīseļi  
Ķepiņas Ķiberes Ķirši    
L
Lāčupītes Lejas Ankoriņi Lejaslapas Lībenītes Liepsalas
Lagūnas Lejas Rudiņi Lejassliseri Līcīši Līgotnes
Laivenieki Lejas Svērpji Lejasspruksti Līči Līgotņi
Lakstīgalas Lejas Urdzēni Lejasstrēlnieki Līčupes Lillijas
Lapsas 1 Lejas Vadzeles Lejaszirņi Līdumnieki Lipkori
Lati Lejas Vīzēni Lejasžīburti Lielavotiņi Lukstiņi
Lauciņi Lejas Zemzari Lejciems Lielupmaļi  
Lazdas Lejasjaunzemi Lemburgas kokzāģētava Liepavoti  
Lazdukalni Lejaskreiči Lībenes Liepiņas  
Lejas Lejasķirķi Lībenes 2 Liepkalni-Vēži  
Ļ
Ļauļas        
M
Mālkalni Melderīši Mežandri Mežsētas Muciņas
Mazā muiža Meldri Mežgravas Mežvēji Muižkalni
Mazaudriņi Melpuri Mežlejas Miedriķi Mūkiņas
Mazavotiņi Mergupītes Mežmalas Mieriņi Mūrnieki
Mazie Ķešāni Mergupsalas Mežmaļi Mierkalni Mūrupes
Mazlapas Meža Grantiņi Mežmuiža Miglas  
Medņi 1 Mežaķirši Mežmuižnieki Miglenieki  
N
Naktsvijoles Neimaņbuki Nogāzes Norīši  
Nātrēni Niedras Bio Noriņas Novadnieki  
O
Oši Ovstuni Ozoli Ozolmalas  
Ošiņi Ozolāji Ozoliņi    
P
Paegles Pāvelmuiža Pļavgaļi Priekuļi Purmaļi
Pakalni Pētes Podiņi Priežavoti Purmaļi 1
Pakavi Piekmaņi Podiņu parks Priežkalni Putniņi
Pamales Pienenes Podnieki Pūlakas Putnu ferma Veckalni
Papardes Piereni Prērijas Pumpuri  
Parka Gravas Piķi Priedes Punduri  
Parkmaļi Pilskalni Priedmalas Pupaiņi  
Pavasari Plakupi Priednieki Purkalni  
R
Rāmavas Ratnieki 1 Rēžas Rozēni Rūķīši
Rančo Rātsbirznieki Rijnieki Rozītes Rūpnieki
Randas-Strautiņi Raudas Rijnieki A Rožkalns Rutki
Rantiņi Rauši Robežnieki Rožkrūmi  
Rasas Rauši 1 Roķēni Rožlejas  
Rasiņi Rembāti Romuļi Ruikaskalns  
Raspodiņi Rencēni Roņi Ruķi  
S
Sakarnieki Sidgundas Dzintari Skraupiņi Snaudas Strautmaļi
Salas Rudiņi Sidgundas Līčupes Skulmes Sniķeri 1 Strautnieki
Salasanīši Sidgundas Ošiņi Slieķi Sotagas Strautrandas
Salascirīši Sidgundas Upmaļi Sliseri Spārviņi Strazdi
Saldpļavas Sidrabiņas Smaidas Spolītes Strazdiņi
Salenieki Siksnas Smaidiņas Spruksti Strēlnieki
Salzemnieki Silarozes Smeltes Stirnas Sveķi
Saulītes Silavas Smilgas Strautiņš Svērpji
Saviņi Silenieki Smilgas 1 Strautkalni  
Senči Silzemnieki Smiltnieki Strautkalns  
Š
Šalkones Šķauņi Šķutes Šķutes A  
T
Tālavas Tērces Tīneskalns Transformators T-9203 Tulpītes
Tāles Tīles Tīrumanīši Transformators T-9209 Tumšupes
Tauri Tīles krogs Tīrumgravas Transformators T-9210 Tuntuļi
Tauriņi Tiltiņi Transformators T-8010 Transformators T-9226 Tuņķi
Teidas Timermaņi Transformators T-9005 Tūjas Tūžas
U
Ugunspuķes Upeslīči Upītes Urdzēni  
Upesjaunzemi Upesmedņi Upmaļi Ustupi  
Upeskrasti Upesrubeņi Upmaļi 2    
V
Vairogi Vecgravas Vecnovadnieki Vērītes Viteglītes
Valentāle Vecģistas Vecošiņi Vēveri Vitenieki
Vanagi Veckalni Vecozoli Vidi Vites Dzirnas
Vanagi A Veckalnmārtiņi Vecpunduri Vidiņi Vites dzirnavas
Vanagmājas Veckalns Vecrubenīši Vido Vites Jaunzemi
Vārpas Veckurlēni Vecrūtas Vīgriezes Vites šķūnis
Vāveres Vecleitēni Vectuņķi Vīksnas Viteskalns
Vecčušuļi Veclībenes Vecvadzeles Vildani Vītiņi
Vecdeņģi Vecliepas Vecviesturi Vildeni Vitmuižnieki
Vecdravnieki Vecmežkalni Vējiņi Vildeni A Vīzēni
Veceļmi Vecniedrītes Vējupītes Virsīši  
Z
Zābaki Zeltkalni Zemturi-Migliņas Zīlītes Zvirgzdukrogs
Zariņi Zemarāji Zemzari Zīlnieki Zvirgzdukrogs A
Zavadiņas Zemeņkalns Ziedlejas Zvejnieki Zvirgzdukrogs B
Zeltiņi Zemnieki Ziemeļi-Ūpes Zvirgzdi  
Ž
Žīburti