Ienākt

Mālpils novads

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Mālpils Sidgunda Upmalas    

Mājas

50-59
50. km        
Ā
Ābelītes Āpšas Ārītes    
Ādmiņi Āpškalni Ārupes    
A
Afanasjevkas Aizkalnes Akmensragi Angārs Atvasītes
Agatnieki Aizkalnītes Akmeņgravas Aniņi Augšdublīši
Ainavas Aizupes Albina Annasdīķi Auriņi
Airītes Aizvēji Alpi Apenieki Austrumi
Aitiņas Akas Andricēni Atpūtas  
B
Bāliņi Bendzemnieki Birzītes Brenguļi Bukas 1
Baloži Bērzi Birzkalni Brieži Bukas 3
Bandavas Bērzi Bio Birzmaļi Briežkalni Bukupe
Baņģi Bērziņi Birztalas Brišķēni Burtnieki
Bauguļi Bērzkalni Bizītes Brīvzemnieki  
Bauskas Bērzlejas Božas Brondāle  
Bebri Birzes Bramaņi Brūnas  
Bedrītes Birzes Taigas Brenderi Brūveri  
C
Cekuļi Celmiņi Ceplīši Ceriņi Cielavas
Celmi Ceļmalnieki Ceri Ciedrītes Cīrulīši 1
Č
Čiekuri Čušļi      
D
Dančkalns Divi bebri Druvas Dzelzceļnieki 51. km Dzīles
Dārziņi Dravantas Druvas 1 Dzelzītes Dzintariņi
Deņģi Dravnieki Dublīšu ferma Dzeņi Dzirksteles
Dignas Dravnieki S Dūniņi Dzērves  
E
Eglāji Elkšņi Eranda Ezeri  
Egļukalns Eloni Erikas Ezerupes  
Elki Eļmi Evijas Eži  
Ē
Ēmuri Ērgļi Ērmaņi    
G
Gaidziņas Gaugeri Grantiņi Griezes  
Gaiļurgas Gidas Grantskalni Griezītes  
Galilejas Gobas Gravas Grīvnieki  
Garauši Grandi Gretes Guntiņas  
Ģ
Ģerķēni Ģerķēnu Cirīši      
I
Idiņi Ievas Imantas 1 Indrāni 1 Irbēni
Ielejas Imantas Indrāni Induļi Irbītes
J
Janceni Jaundeņģi Jaunlāči Jaunsaimnieki Jaunzemnieki
Jāņogas Jaundorperi Jaunleitāni Jaunsmaidas Jaunziemeļi
Jaunā māja Jaundravnieki Jaunlībenes Jaunstirnas Jaunžīburti
Jaunāres Jaundublīši Jaunlīči Jauntālavas Jokumi
Jaunaudriņi Jauneranda Jaunniči Jauntuntuļi Jumacēni
Jaunbebri Jaunģistas Jaunošiņi Jauntuņķi  
Jaunbūņas Jaunkalni Jaunpētes Jaunūdri  
Jaunburtnieki Jaunkārļi Jaunrubeņi Jaunvidi  
Jaunčušļi Jaunkurlēni Jaunrūtas Jaunzemi  
K
Kaipšas Kalna Vadzeles 1 Kalti Klūgas-Grūbas Krievkalns
Kalējbūņas Kalna Vīzēni Kamenes Kniediņi Krievsalas
Kalmes Kalna Zirņi Kamenītes Kniediņkrogs Krīvji
Kalna Aplīkas Kalnajaunzemi Kamoli Kokneši Kroņi
Kalna Būņas Kalnaķirķi Kangari Kosēni 1 Krūmaļi
Kalna Kārkli Kalnaliepas Kannenieki Kotkalni Krūmiņi
Kalna Kastaņi Kalnāres Kardes Krasti Krustceles
Kalna Kreiči Kalnasliseri Kārļi Krastiņi Krustkalni
Kalna Lakstīgalas Kalnasmilgas Karmenas Krastkalni Kūlīši
Kalna Lapas Kalnavēni Klabi Krastmalas Kumeliņi
Kalna Niči Kalngaiļi Klētnieki Krastmaļi Kumpiņi
Kalna Spaļļi Kalngrantiņi Klētskardes Kraujas Kuplāji
Kalna Spruksti Kalniņi Klintis Krefelde Kurlēni 1
Kalna Svērpji Kalnrasiņi Klintskalni Kreiči Kurzemnieki
Kalna Urdzēni Kalnrautēni Klūgas Krennes  
Ķ
Ķauleni Ķešānu mājas Ķiceri Ķīseļi  
Ķepiņas Ķiberes Ķirši    
L
Lāčupītes Lejas Lejaskreiči Lībenes Liepavoti
Lagūnas Lejas Ankoriņi Lejasķirķi Lībenes 2 Liepiņas
Laivenieki Lejas Rudiņi Lejaslapas Lībenītes Liepkalni-Vēži
Lakstīgalas Lejas Svērpji Lejassliseri Līcīši Liepsalas
Lapsas 1 Lejas Urdzēni Lejasstrēlnieki Līči Līgotnes
Lati Lejas Vadzeles Lejaszirņi Līčupes Līgotņi
Lauciņi Lejas Vīzēni Lejasžīburti Līdumnieki Lillijas
Lazdas Lejas Zemzari Lejciems Lielavotiņi Lipkori
Lazdukalni Lejasjaunzemi Lemburgas kokzāģētava Lielupmaļi Lukstiņi
Ļ
Ļauļas        
M
Mālkalni Meldri Mežandri Mežsētas Muciņas
Mazaudriņi Melpuri Mežgravas Mežvēji Mūkiņas
Mazavotiņi Mergupes Mežlejas Miedriķi Mūrnieki
Mazie Ķešāni Mergupes A Mežmalas Mieriņi Mūrupes
Mazlapas Mergupsalas Mežmaļi Mierkalni  
Medņi 1 Meža Grantiņi Mežmuiža Miglas  
Melderīši Mežaķirši Mežmuižnieki Miglenieki  
N
Naktsvijoles Neimaņbuki Nogāzes Norīši  
Nātrēni Niedras Bio Noriņas Novadnieki  
O
Oši Ovstuni Ozoli Ozolmalas  
Ošiņi Ozolāji Ozoliņi    
P
Paegles Pāvelmuiža Pļavgaļi Priekuļi Purmaļi
Pakalni Pētes Podiņi Priežavoti Purmaļi 1
Pakavi Piekmaņi Podiņu parks Priežkalni Purpēteri
Pamales Pienenes Podnieki Pūlakas Putniņi
Papardes Piereni Prērijas Pumpuri Putnu ferma Veckalni
Parka Gravas Piķi Priedes Punduri  
Parkmaļi Pilskalni Priedmalas Pupaiņi  
Pavasari Plakupi Priednieki Purkalni  
R
Rāmavas Ratnieki 1 Rencēni Romuļi Rožlejas
Rančo Rātsbirznieki Rēžas Roņi Ruikaskalns
Randas-Strautiņi Raudas Rijnieki Rozēni Ruķi
Rantiņi Rauši Rijnieki A Rozītes Rūķīši
Rasas Rauši 1 Robežnieki Rožkalns Rūpnieki
Rasiņi Rembāti Roķēni Rožkrūmi Rutki
S
Sakarnieki Sidgundas Dzintari Skraupiņi Snaudas Strautmaļi
Salas Rudiņi Sidgundas Līčupes Skulmes Sniķeri 1 Strautnieki
Salasanīši Sidgundas Ošiņi Slieķi Sotagas Strautrandas
Salascirīši Sidgundas Upmaļi Sliseri Spārviņi Strazdi
Saldpļavas Sidrabiņas Smaidas Spolītes Strazdiņi
Salenieki Siksnas Smaidiņas Spruksti Strēlnieki
Salzemnieki Silarozes Smeltes Stirnas Sveķi
Saulītes Silavas Smilgas Strautiņš Svērpji
Saviņi Silenieki Smilgas 1 Strautkalni  
Senči Silzemnieki Smiltnieki Strautkalns  
Š
Šalkones Šķauņi Šķutes Šķutes A  
T
Tālavas Tērces Tīneskalns Transformators T-9203 Tulpītes
Tāles Tīles Tīrumanīši Transformators T-9209 Tumšupes
Tauri Tīles krogs Tīrumgravas Transformators T-9210 Tuntuļi
Tauriņi Tiltiņi Transformators T-8010 Transformators T-9226 Tuņķi
Teidas Timermaņi Transformators T-9005 Tūjas Tūžas
U
Ugunspuķes Upeslīči Upītes Urdzēni  
Upesjaunzemi Upesmedņi Upmaļi Ustupi  
Upeskrasti Upesrubeņi Upmaļi 2    
V
Vairogi Vecģistas Vecošiņi Vēveri Vitenieki
Valentāle Veckalni Vecozoli Vidi Vites Dzirnas
Vanagi Veckalnmārtiņi Vecpunduri Vidiņi Vites dzirnavas
Vanagi A Veckalns Vecrubenīši Vido Vites Jaunzemi
Vārpas Veckurlēni Vecrūtas Vīgriezes Vites šķūnis
Vāveres Vecleitēni Vectuņķi Vīksnas Viteskalns
Vecčušuļi Veclībenes Vecvadzeles Vildani Vītiņi
Vecdeņģi Vecliepas Vecviesturi Vildeni Vitmuižnieki
Vecdravnieki Vecmežkalni Vējiņi Vildeni A Vīzēni
Veceļmi Vecniedrītes Vējupītes Virsīši  
Vecgravas Vecnovadnieki Vērītes Viteglītes  
Z
Zābaki Zeltkalni Zemturi-Migliņas Zīlītes Zvirgzdukrogs
Zariņi Zemarāji Zemzari Zīlnieki Zvirgzdukrogs A
Zavadiņas Zemeņkalns Ziedlejas Zvejnieki Zvirgzdukrogs B
Zeltiņi Zemnieki Ziemeļi-Ūpes Zvirgzdi  
Ž
Žīburti