Ienākt

Praulienas pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Lazdona 1 Prauliena Vecsaikava    

Mājas

Ā
Ābeles Ābeltiņi Ābeļkalni    
A
Aigari Aizsiles Ančaugas Ataugas Ausekļi
Aiviekstes Akmenāji Apariņi Atmatas Auziņas
Aizāres Akmeņkalns Apši Atvasaiņi Avotiņi
Aizelkšņi Akmeņsalas Arāji Augstkalni  
Aizpurves Akoti Arklāni Augstkalniņi  
Aizsalnieki Amatnieki Atauga Aukas  
B
Babīte Baltiņi AB Berķi Birzītes Buzula
Baidiņi Bastions Bērzkalpi Bodnieki  
Baltiņi Beņķenieki Bikas Būdāni  
Baltiņi 1 Beņķinieki Birzes Burtnieki  
C
Caunes Ceļmalas Cepļi Cīruļkalns  
Celmi Ceplenieki Cinīši    
D
Dailes Dārziņš 50 Dārziņš 65 Dibeni Dūdas
Danči Dārziņš 54 Dārziņš 67 Dibenkalns Dumbrāji
Dārziņš 40 Dārziņš 55 Dārziņš 71 Dimanti Dzejnieki
Dārziņš 41 Dārziņš 56 Dārziņš 72 Dobsalas Dzintari
Dārziņš 42 Dārziņš 57 Daugavieši Dobupe Dzirnavas
Dārziņš 45 Dārziņš 59 Degumi Dravnieki  
Dārziņš 46 Dārziņš 60 Deicijas Drikāji  
Dārziņš 48 Dārziņš 62 Dekšņāres Druvieši  
Dārziņš 49 Dārziņš 63 Dešupi Druvsalas  
E
Eglaine Ezerkrasts Ezermalas    
Eglītes Ezerlīči Ezermaļi    
G
Gailīši Grandiņi Graviņu Indriķi Grīvnieki Gustavskolas internāts
Gaisa satiksme Grandiņi 1 Grāvīši Grīvsalas Gusti
Gaišumi Grantāji Greizolīcis Grīvsalas 1  
Gaiziņi Grantskalni Griezītes Gulbji  
Glāznieki Gravas Grīvas Gustavskola  
Ģ
Ģikši        
I
Ievlīči Ilgas Ilzessalas Indāni  
Ildziņa Ilgsīļi Imantas Indāni 1  
J
Jānēni Jaunauziņas Jaundruvēni 1 Jaunozoli Jaunzemi
Jānīši Jaunbikas Jaunkraukļi Jaunrozes Jaunzemnieki
Jaudzumi Jaunceplinieki Jaunķemeri Jaunsīļi Jaunžīvenes
Jaunakmenāji Jaundobupe Jaunķieriņi Jaunskudras Ješkas
Jaunauguļi Jaundruvēni Jaunlazdiņi Jaunvēri  
K
Kalējezers Kalna Smeni 2 Kalūži Kaspari Krustceles
Kalēji Kalna Šķēļi Kalūži 1 Klankas Krūtiņkalns
Kalna Daugavieši Kalna Valanti Kaļpi Klētnieki Krūtnieki
Kalna Kaļpi Kalna Zīles Kaļpi Jurjāņi Krastiņi Krūtnieki Treknais
Kalna Ķemeri Kalnagals Kamatauskas Krastmaļi 1 Krūtnieki Vasīļi
Kalna Purviņi Kalnagals 1 Kamatauskas 2 Kraukļi Kujasmūrnieki
Kalna Rubeņi Kalnpoļi Kamatauskas 3 Krieviņi Kūras
Kalna Smeni Kalnzemnieki Kaņķi Krūmbrizgas  
Ķ
Ķemeri Ķemeru 1 Ķieriņi Ķirsītes  
L
Lācīši Lejas Gāriņi 2 Lejas Zīles Lielsīļi Linājkalns 1
Laipiņas Lejas Graviņas Lejasgravas Liepāres Lūši
Lapsēni Lejas Ilzessalas Lejnieki Liepas Lūza
Lāses Lejas Ješkas Lejnieki R Liepiņas Lūza 1
Lazdiņas Lejas Kaņķi Lībieši Liepiņi Lūza 2
Lazdukalns Lejas Rubeņi Lībori Liepkalni Lūza 3
Lazdulejas Lejas Šķēļi Līcsīļi Liepkalns Lūzas Ceļmalas
Lejas Dobupe Lejas Upenieki Līdumnieki Liepulejas  
Lejas Gāriņi Lejas Ziedupe Liekumi Linājkalns  
Ļ
Ļavēni Ļulākas Rudens Ļūļākas    
M
Mācītājmuiža Mazā Buzula Melnupes Mežmalas Mušķi
Madaras Mazdekšņāres Mežāres Mežvidi Mušķu mājas
Māras Mazpoļi Mežbrizgas Miezāji  
Masuļi Mednieku māja Mežciems Miglāji  
Mauri Ceplinieki Meimurti Mežkaņķi Miķeļi  
Mauriņi Melderi Mežlīči Mūrnieki  
N
Niedruškas Noras      
O
Ogukalns Ormaņi 1 Ozoliņi Ozolkalns Ozolsalas
Ormaņi Oškalni Ozolkalni Ozolnieki  
P
Paegļukalns Palejas Priedes Puiškalns Purmaļi
Paegļukalns 1 Parkas Priednieki Pūponkalns Purviņi
Pagalmiņi Pauguri Priežukalni Purenes 1 Purviņu Krūmiņi
Pakuļi Pļavnieki Priežusalas Purenes 2  
Pāķi Praulīši Pūcītes Purmalas  
R
Raudiņas Rītiņi Rozas Rugāji  
Rempēni Robežnieki Rožkalni 1 Rūķi  
Rietumi Rotkaļi Rubeņi    
S
Sabīnes Sila Kalpi Silnieku sakari Skaistkalni 11 Stabiņi
Sabulāres Sila Kaļvāres Sīļkalns Skaistkalni 12 Straumēni
Saikavas tautas nams Sila Peciņas Skābernieki Skaistkalni 13 Straumītes
Sakumi Sila Zīles Skaistkalni 1 Skaistkalni 14 Strauti
Salas Silapāķi Skaistkalni 2 Skaistkalni 15 Strautiņi
Sapņi Sili Skaistkalni 3 Skalbītes Strautmalas
Saules Silieši Skaistkalni 4 Skroderi Strautmalieši
Sauleskalns Silmalas Skaistkalni 5 Skubi Strautmaļi
Saulgrieži Silmalas 1 Skaistkalni 6 Skubi 1 Stūkas
Saulieši Silmalas Atmatas Skaistkalni 7 Slavietes Stūreskrogs
Senči Silmaļi Skaistkalni 8 Smaidas Svārti
Seržāni Silnieki Skaistkalni 9 Smeni  
Sidrabiņi Silnieku kalns Skaistkalni 10 Sprūdi  
Š
Šķūnis Šķūnis Lūza      
T
Tiltsīļi Tīrumnieki Trakši 2 Trakšu kalte Trakšu veikals
Tiltsīļi 1 Trākši Trakši 3 Trākšu pienotava Transformators Indāni
Tiltsīļu Dzirnavas Trakši 1 Trākši Upenieki Trakšu transformators  
U
Ubāni Upes Kaļvāres Upītes Upmaļi Upsts
Upenāji Upes Ūbāni Upmalas Upstaine Uzvaras
V
Vaivari Vecskudras Vergales Vīksneskalns Vintieši 3
Valanti Vecumi Vērgales Vilkates Vistiņlejas kapsēta
Varavīksnes Vecumsalas Viduči Viļvāni Vizbules
Vāveres Vecžīvenes 1 Vidzemnieki Vintieši Vizbuļi
Vecauguļi Velnakalns Vidzemnieki 1 Vintieši 1  
Vecpoļi Vepralksnas Viesturi Vintieši 2  
Z
Zaķurozes Zeltiņi Zīleskalns Zosupi  
Zaļmežu māja Ziedupes Zosāri Zvirgzdupi  
Ž
Žīvenes Žīvenes 1      

Firmas