Ienākt

Liezēres pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Liezēre Ozoli      

Mājas

Ā
Ābeļziedi Ādiņas Āķīši Āres Āžkalni
A
Aišātnieki Ancīši Apseskalns Auseklīši Avotiņi
Aizkalni Anckani Aptekas Ausmas  
Akoti Andrēni Arodnieki Austrumi  
Alejas Annaskalns Atpūtas Avenes  
Amatnieki Apogi Augstkalni Avoti  
B
Baidiņi Baudaskalns Bērzkalni Birznieki Brindes
Baloži Bāzes stacija Bieziņžīvas Bitenieki Brīvnieki
Baltiņi Bebri Birzēni Bites Šķētes Buča
Baltozoli Bebri 1 Birzes Kaupiņēni Blukas Bukas
Bāreņi Bebrīši Birzītes Brieži Bulāni
C
Cauneskalns Celmiņi Ceļmaļi Cērpi  
Celmi 1 Celmu kalns Cepļi Cīruļkalns  
Celmi 2 Ceļmalas Ceriņi    
Č
Čakstāre        
D
Dāres Dobuļi 1 Dreimaņi Dziļūkstes Gravieši Dzintari 2
Dāvidi Dobuļu Dzirnavas Dzeņi Dziļūksteskalns  
Dievdāvanas Doreskalns Dzidrumi Dzintari  
Dobuļi Dravnieki Dzilnītes Dzintari 1  
Ē
Ēdelveiss        
E
Eglaines Egļukalns Ezerkalns Ezerskanuļi  
Eglāji Eilāti Ezerlīči Ezerzīles  
Egļukalna Pīlādži Ezerciems Ezermala    
G
Gaidas Gausa Grāveri Gulbani  
Gala Dzeņi Glāžkalni Grīvas Gulbēni  
Gārņi Gravas Grotūži Gulbēre  
Gaujēni Gravas muiža Grūslēni Gulbji  
Ģ
Ģerķēni Ģērķēnu ferma      
I
Igauņi Imantas Indrāni 2 Irbītes  
Ilgas Indrāni 1 Inķēni    
Ī
Īvāni        
J
Jaunblākaiņi Jaunkaļņi Jaunmukšēni Jauntelvieši Jaunzemi
Jaundobuļi Jaunlejasbukas Jaunrudzīši Jaunvēķi Ješkas
Jaundzeņi Jaunlubeja Jaunsilieši Jaunvientieši Juriņkalns
Jaundzintari Jaunļūļēni Jaunslieķi Jaunvirgabaļi  
Jauneilāti Jaunmuižas Jaunsveļmi Jaunzariņi  
K
Kalmāres Kalna Kurmi Kalna Šķētes Kalnieši 3 Klētskalns
Kalmes Kalna Lapēni Kalna Šķētes 1 Kalnrozes Kļavas
Kalna Āres Kalna Meiri Kalna Šķētes 2 Kaļēni Kļāvēni
Kalna Blākaiņi Kalna Miķelēni Kalna Šķētes 3 Kamenes Kļāvēnu mājas
Kalna Būdas Kalna Paeglīši Kalna Telvieši Kariņkalns Koderes
Kalna Dzedones Kalna Pīlādži Kalna Timermaņi Kārklukalns Kodoli
Kalna Dzeņi Kalna Pīvāri Kalna Tošpavāri Kārlīši Kokneši
Kalna Ezermurēni Kalna Priednieki Kalna Valdas Kaukuri Krācupes
Kalna Ģērķi Kalna Reiņi Kalna Vīnakalns Kauliņkalns Krasta Skanuļi
Kalna Ilzēni Kalna Ruļmurēni Kalna Virgabaļi Kauļi 1 Krastmalieši
Kalna Jaunzemji Kalna Sīļi Kalna Zīduļi Kauļi 2 Kraujēni
Kalna Kaupēni Kalna Skujiņas Kalna Ziedaiņi Klajotnes Kravažas
Kalna Kaupiņēni Kalna Soburi Kalna Zvejnieki Klajotnes 1 Krepšēni
Kalna Krampiņi Kalna Spirēni Kalnalīči Klētskalna Celmi Krievlejas
Kalna Kraujas Kalna Stāpeles Kalnieši 1 Klētskalni Krustiņi
Kalna Krepšēni Kalna Stiebriņi Kalnieši 2 Klētskalni 1  
L
Lāci Lejas Buļēni Lejas Sīļi Lejasstāpeles Lielskanuļi
Lāči Lejas Dzeņi Lejas Skrebeļi Lības Liepiņas
Ladzes Lejas Ezermurēni Lejas Slieķi Līci Liepiņkalns
Lapēni Lejas Ezerskanuļi Lejas Soburi Līcukalns Liezēres attīrīšanas iekārtas
Lapēni 1 Lejas Ģērķēni Lejas Stukules Līči Līgotņi
Lāpseļi Lejas Ilzēni Lejas Stupāni Līdumi Linka
Lazdieši Lejas Jukāni Lejas Sveiļi Līdumnieki Linūži
Lazdiņas Lejas Kaukuri Lejas Tīrumskanuļi Liede Lubeja
Lejas Bebri Lejas Kaupiņēni Lejas Ūdri Liedstrautiņi Lubejas pils
Lejas Blākaiņi Lejas Kurmi Lejas Upmaļi Lielā Skola  
Lejas Būdas Lejas Pelavi Lejas Valdas Lielaiskalns  
Lejas Bukas Lejas Purviņi Lejas Virgabaļi Lielās Mazstāpeles  
Lejas Bulāni Lejas Reiņi Lejas Zvejnieki Lielmiķelēni  
M
Mācītājmuiža Makani Mazlīči Meldri Mizas
Magones Malas Kurmi Mazskanuļi Mežandrievi Muižnieki 1
Maisēni Malaslielstāpeles Mazstāpeles Mežmāja Muižnieki 2
Maisēni 1 Mazā Skola Mēdzūlas Akmentiņi Mežmaļi Murēni
Majēni Mazkļāvēni Mēdzūlas skola Mežvidi  
N
Namdari Naudaskalns      
O
Odi Ogriņi Ošenieki Ozolkurmi Ozolskola
Ogrēni Oša Dzeņi Ozoldzirnavas Ozollīči  
P
Pakalnieši Piekalnes Kurmi Prauli Pumpuri 2 Purmaļi
Pakalniņi Pīlādži Priedes Pumpuri 3 Purviņi
Palsis Plikpavāri Puļķi Pumpuriņi Putniņi
Pelavi Plikpavāru māja Pumpuri Pūpoli  
Piekalnes Pļavuceriņi Pumpuri 1 Purenes  
R
Ragači Raukši Robežnieki Rožkalni  
Rāmiņi Rautēni Robežsīļi Rožu Lejas  
Randoti Rieksti Rogas Rubeņi  
Rasmas Riekstiņi Rostokas Rustēni  
S
Salna Sila Kurmi Skrebeļi Soburi Stūrīši
Saules Silakurmi Skujenieši Stiebriņi Sveļmi
Sauleskalns Silieši Skujieši Stienūzis Svīres
Septītās dienas adventistu draudze Siliņi Smilgas Strautiņi  
Sērmūkši Sīļi 1 Smilte Strautiņi K  
Siežakrasts Sīļi 2 Smītēni Strautnieki  
Š
Šķerbergi Šķētes      
T
Tamaņi Tīreļi 1 Tīrumskanuļi TP 4191 Lielaiskalns Trotēni
Telvieši Tirguskalns Tošpavāri TP 4195 Vīnakalns  
Tīreļi Tīrumnieki Tošpavāri 1 TP 4236 Kalnakrogs  
Ū
Ūdrēni Ūdri      
U
Upenieki Upkalni Upmaļi 1    
Upeskalns Uplejas Upmaļi 3    
V
Veceilāti Vecūdri Vētras Vidus Dzedones Vidus Toliņi
Vecjaunzemi Vecvēķi Vēverkalns Vidus Kaukuri Viesturi
Vecmauriņi Vecvientieši Vidiņi Vidus Kaupiņēni Virgabaļi
Vecmeiri Vēķi Viduci Vidus Reiņi Vīsnieki
Vecsētas Veļķu pagastmāja Viduci 1 Vidus Ruļmurēni Vītoli
Vecslieķi Veļķu tautas nams Viduči Vidus Skanuļi Vītoliņi 1
Vecsveļmi Vērmi Vidus Blākaiņi Vidus Soburi Vītoliņi 2
Vectimermaņi Vērmi 2 Vidus Bukas Vidus Tīrumskanuļi Vītoliņi 3
Z
Zapas Zeltiņi Ziedaiņi Ziedi Zvirgzdiņi
Zariņi Zeltiņmājas Ziedaiņi 1 Ziediņi  
Zelmiņi Zemnieki Ziedaiņi 2 Zvinguļi  

Firmas