Ienākt

Ludzas novads

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Pilsētas

Kārsava Ludza Zilupe    

Pagasti

Blontu pagasts Isnaudas pagasts Mērdzenes pagasts Pasienes pagasts Rundēnu pagasts
Briģu pagasts Istras pagasts Mežvidu pagasts Pildas pagasts Salnavas pagasts
Ciblas pagasts Lauderu pagasts Nirzas pagasts Pureņu pagasts Zaļesjes pagasts
Cirmas pagasts Līdumnieku pagasts Ņukšu pagasts Pušmucovas pagasts Zvirgzdenes pagasts
Goliševas pagasts Malnavas pagasts