Ienākt

Vārmes pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Vārme        

Mājas

Ā
Ābeles        
A
Airītes Alekši Apškalni Attīrīšanas stacija Avoti
Aizupes Andžēni Arāji Aundziras  
Akmentiņi Apšenieki Atpūtas Austriņas  
B
Bajāri Bangas ferma Bētas Brieži Buiķi
Baloži Beķeri Bētu mājas Briņķīši Bunas
Baltiņi Beņķi Birstiņas Brīvnieki Businieki
Bangas Bērzi Braņķu šķūnis Brīvzemnieki Buskas
C
Celmiņi Ceļmaļi Ceriņi Cielavas Cīruļi
D
Dadzīši Dravnieku šķūnis Dumpji Dūrupes Dziedoņi
Daurāti Druvaskalni Durbīši Dzeguzes Dziedri
Dižozoli Dubes Dūru krejotava Dzelmes Dzirnieki
Draudzes māja Dubes ferma Dūru skola Dzenīši  
E
Edleri Estrāde Ezergaļi    
Ē
Ērpalīči        
F
Freimaņi        
G
Gaidas Gaiķi Garīši    
Gaigaliņas Gaļas cehs Grantiņi    
I
Iesalnieki Ilgas      
J
Jaunbirzes Jaunindras Jaunpriedītes Jaunstrautiņi  
Jaundziras Jaunpīlēģi Jaunsētas    
K
Kadiķi Kalves Krastnieki Krustceles Kviesīši
Kalnēji Klintnieki Krodziņš Kūdrāji Kvieši
Kalnsētas Krāgi Krogsētas Kumbri  
Kalvēni Krastmaļi Krūmaļi Kurzemes garažas  
L
Labrenči Lauksargi Lidlauki Lielspulgas Līvi
Lāčkalni Lauķi Lidlauki 6 Liepas  
Lapsas Lejaslaucenieki Līdumi Liepkalni  
Laukgaļi Lejiņas Lielsaktas Līgas  
M
Mailītes Mārtiņstallis Medņi Mežotnes Modriņi
Mālaiņi Mazdreimaņi Mesteri Mežsētas Mucenieku šķūnis
Mālkalni Mazsaulītes Mežāres šķūnis Mežvidi 1 Muižnieki
Māras 1 Mazšilderi Mežgaiķi Mežvidi 2 Mūrnieki
Māras ferma Mednieku māja Mežlīči Mierkalni  
N
Nelupi Niktnieki      
O
Oliņas Orgaļi Ozoli Ozolkalni  
P
Paipalas Piegravas Pļavarāji Pormaļi  
Palīči Pīlādži Pļaviņas Priedieni  
Pavasari Pleznas Poriņi Priedulāji  
R
Rāmas Rijkalni Rogas Rožlejas Rūnaiši
Rāznieki Rimstavas Rozes Rudzi Rūnaišu kūts
Renči Rītiņi Roznieki Rudzīši Rūši
Riežnieki Robežnieki Roždārzi Rugāji  
S
Saknes Skaistmales Skujenieki Spīķu hidroelektrostacija Strupauši
Salnas Skaldne Smilgas Sprungas Stūres
Saulītes Skariņas Sniedzes angārs Spulgas Sudmaļsētas
Silgaiķi Skudrītes Spāres Strazdiņi Sustrupi
Š
Šilderi Šķēdes Dzirnavas      
T
Tauriņi Tirzīši Transformators STP-7378 Trešnieki  
Tēraudi Transformators SP-72 Transformators TP-7022    
U
Upenieki Upeskalni Upeslejas Upmalas  
V
Vairogi Vārmes mežniecība Vecrūši Vidiņi Vīķi
Valciņi Varoņi Veczeltiņi Viduliņi Vilkvērši
Vārmes baznīca Vārpas Veiķenieki Vidusdreimaņi  
Vārmes Dzirnavas Vecbuskas Veldres Viesturi  
Vārmes Mednieki Vecdaubas Veļķeri Vīgrieži  
Z
Zāģeru gateris Zemzari Zīlītes Zvaigznes  
Zeļģi Ziediņi Zirgu ferma Zvani  
Ž
Žūberi Žūpnieki      

Firmas