Ienākt

Pelču pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Ābele Pelči      

Mājas

A
Aizceļi Akmentiņi Aņas Apsītes Avenes
Aizmeži Alsupes Apiņi Attīrīšanas iekārtas Avotienes
B
Baloži Bernāni Bikšas Birztalas Brīvnieki
Baļļas Bērzi Birzmaļi Bišavas Brūveri
Bebri Bērzkalni Birznieki Brasliņi Būdnieki
C
Ceplis Ceplīši      
D
Dālderi Dižķeiri Domina Dzeiši Dziedoņi
Dambīši Dižlīķi Druvnieki Dzeņi Dzintari
G
Galadzeiši Gatera laukums Gāzes noliktava Gobas Grīniņi
I
Ielejas Imantas Irbenieki    
J
Jasmīni Jaundzeņi Jaunkudiņi Jaunsētas  
Jaunarāji Jaunkrodzinieki Jaunolarāji Jēkabkalni  
K
Kaķīši Kalnzemnieki Kazvalki Krastkalni Kreži
Kalnarāji Kaltiķu muiža Kļavnieki Kraulīši Krodzinieki
Kalnēji Kapteiņi Knaķi Krauļi Kuldīgas Raidstacija
Kalnieši Kārkliņi Krasti Krebicas Kupšas
L
Lāči Lejēji Lejnieki Liepkalni Līgotnes
Laivnieki Lējēji Līči Lieplejas Lūsēni
Laukgaļi Lējēju kūtis Līčupes Liepnieki  
Lazdkalni Lejiņas Lieldalderi Līgavas  
M
Madaras Mālkalni Mazkalniņi Mazsālijas Miezīši
Majori Māras Mazkļavnieki Mazzelmeņi Mikas
Mālarāji Mazavoti Mazkupšas Meldri  
Māliņi Mazcīrulīši Mazlējēji Mieriņi  
N
Nārbuļi        
O
Olarāji Ozoli Ozolkalni Ozolnieki  
P
Pakalni Pirtnieki Priedes Puķukalni  
Pārupes 1 Plikšķi Pūces Puķulejas  
Pelči 6 Pļavarāji Pūķi    
R
Raidstacija 1 Ratnieki Riekstiņi Rudži  
Raidstacija 2 Reneskalni Robežnieki Rūķīši  
Raidstacija 3 Rieksāti Rozes Rupuči  
S
Salmgrieži Saulrieti Slipiņi Stepes  
Saulgrieži Segļi Smaidas Stūrīši  
Saulītes Simbas Sprinčupe Sūrnieki  
T
Tieviņi Tīreļi Transformators TP-704    
U
Upatnieki Upenieki Upītes    
V
Vāgi Veccepļi Ventnieki Viesturi Vīnbergi
Vaivari Veclējēji Vēži Vilciņi  
Valki Ventmalas Vidusdzeiši Vilerti  
Z
Zariņi Ziemeļi      

Firmas