Ienākt

Kabiles pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Kabile        

Mājas

Ā
Ābelītes Ādģēri      
A
Aizpurvi Akmeņvalki Apiņi Arāji Atvari
Aizupji Alejas Apsītes Ataugas Avoti
Akmeņkalni Alejas 1 Apšenieki Atpūtas  
B
Bāči Beltes Briedumi Bundžas  
Bajāri Bērstiņi Briedumi 2 Būriņas  
Baloži Birzmaļi Buki    
C
Ceļamāja Cepļi Cērpiņi    
D
Dāboliņi Dārziņi Druvas Dunduri Dzintari
Dangas Dārznieki Druvnieki Dzeguzes  
Dārdedži Dižkaupiņi Dūdiņas Dzejnieki  
E
Eģenieki Ezergaļi      
G
Gaižumi Gobas Godiņi Grauzdupji  
Galdiņi Gobzemji Grantiņi Gredzentiņi  
I
Iesali Imantas Irbītes    
Ievlejas Inti Irši    
J
Jātnieki Jauncīrulīši Jaunlāsītes Jaunpēdznieki Jaunsanītes
Jaukumi Jaunkalnansi Jaunmeiri Jaunpērles Jaunzemji
K
Kabiles baznīca Kalnarāji Kļavas Kraujas Kvinti
Kaktiņi Kalnāres Kokles Krīvi  
Kalēji Kapenieki Krāni Krogzemji  
Kaleznieki Kaupiņi Krasti Krūziņas  
Kalnansi Klauvas Krastiņi Kūmas  
L
Lāči Lāstekas Lauri Līdumi Lielnoras
Lamiņas Lati Lazdukalni Liekmaņi Liepkalni
Lapsēni Laucenieki Leiši Lieknes Liepnieki
Lapsiņas Lauksargi Lēpes Lielie Kalnansi Līgotnes
M
Mācītājmāja Mazpēdznieki Mestri Mežvidi Miļģumi
Mākoņi Mednieki Mežarāji Mežvidiņi Mucenieki
Māliņi Meiri Meždzirnas Mieriņi Muižarāji
Mazarāji Meķi Mežgaļi Miltiņi  
N
Naftas laukums Nogales Noras Noturi  
Namiķi Nogales 1 Norkalni    
O
Oliņas Oši      
P
Pagrabiņi Pauklejas Pilskalni Plieņi Pūpoli
Palejas Pavasari Placi Pļavarāji Purmaļi
Pārslas Pedzenieki Platbirzes Pumpuri  
R
Rasas Remeznieki Rītiņi Rozes Rūpji
Raudupes Riesti Rozbeķi Rūķi Rūpjukalni
Rāvnieki Rīgmaļi Rozēni Rulles  
S
Salmiņi Saulītes Silarāji Strēlnieki Sudrabiņi
Sanītes Segliņi Sipji Stūrīši Suliņas
T
Tālejas Tauriņi Tīdaļas Tiltiņi Transformators TP 7286
Ū
Ūdrāji Ūjas      
U
Upmaļi        
V
Valdes Vecā muiža Vectrēknes Vīgrieži Vītoliņi
Valki Vecdudēni Veldzes Vilki  
Z
Zaļumi 1 Zemnieki Zemzari Ziemeļi  
Zemgaļi Zemturi Ziedoņi Zvirbuļi  

Firmas