Ienākt

Lēdurgas pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Lēdurga Lode      

Mājas

Ā
Ābeles Ābelītes      
A
Aijaži Akmentiņi Alkšņi Auvas  
Aijaži 1 Akoti Austrumi plus Avoti  
B
Bajāri Bertiņas Birzes Brieži Burkāni
Baltā māja Bērziņi Birzgaļi Brīvzemnieki Burtnieki
Bedrītes Bērzkalni Birztalas Buki  
Beņģi Bicāli Bliešķi Buļkalni  
C
Caunes Ceļtekas Ceplīši 1 Ceriņi Ciemgaļi
Ceikas Ceplīši Cepļi Cēsnieki Cīruļi
Č
Čunkuri        
D
Daglīši Daudzumi Dravnieki Druvas Dzenīši
Dainas Diķi Druļļi Druvēni Dzērves
Dārziņi Domeri Druļļu pagrabs Dunduri Dzirnieki
E
Eglaines Eglītes Erceni Ezeriņi Ezerkrasti
F
Ferma Floras      
G
Gaigaļi Gāzes katlu māja Grinduļi    
Gaiļi Gobiņas Gundegas    
I
Ieviņas Ilzītes Imakas Imantas Induļi
J
Jāņsēta Jaunkurmji Jaunpaukas Jaunurči Juglas 2
Jaunavoti Jaunlīlavas Jaunpemmas Jaunvārpas  
Jauncepļi Jaunlopu ferma "Pāšas" Jaunteiči Jaunzemi  
Jaunceriņi Jaunmelsalas Jauntenisas Jaunzemnieki  
Jaundruļļi Jaunmiči Jauntilgaļi Juglas 1  
K
Kaijas Kārkliņi Klētnieki Krūmiņi Kurmji
Kaktiņi Kārumi Kliesmetes Krusti Kurpnieki
Kalnciemi Kauliņi Kļaviņas Krustiņi Kūtsmēslu krātuve Saknītēs
Kalnieši Kausas Knīderi Krustiņu ferma  
Kalnrentes Kazmājnieki Knīderu dzirnavas Kuguļi  
Kampas Kazpēdas Kraujas Kupčas  
Kaņepītes Klāmaņi Krūmāji Kūriņi  
Ķ
Ķekari Ķērpīši Ķirķi Ķivkas Ķonēni
L
Lāči Lejiņas Lieldiķi Liepas LMT tornis
Lapsas Lībieši Lielozoli Lieplejas Lukstiņi
Laukkalni Līčupes Lielpurenes Līlavas Lušas
Lauri Līdumnieki Lielzīlītes Līves  
M
Magones Mazdiķi Medņi Meža Sēļi Mežvidi
Maldupītes Mazie Rīti Meijas Mežapiņi Miltkalni
Mateikas Mazlauri Meldri Mežāres Mūrnieki
Mauriņi Mazrentes Mellauni Mežmalas  
Mazceriņi Mazšķēperi Mētras Mežvalles  
N
Nires Noriņas Nukšas    
O
Ozolaines Ozoli Ozolkalni Ozolzīles  
P
Palejas Pāšiņas Priedes Pūlīši Putni
Pandas Paukas Priednieki Pumpuri  
Papardes Pavasari Priežkalni Purenes  
Pārmeži Penči Pūces Purgaiļi  
Pāšas Pļavnieki Puķītes Purmaļi  
R
Rasiņas Rentnieki Rīti Rozes Rūdas
Ratnieki Riekstiņi Ritumi Rozītes Rudzīši
Rentēni Riemeri Rogas Rožkalni Rumbiņas
Rentes Rijnieki Romeži Rubeņi  
S
Saknītes Saulītes Silgaiļi Sniedzītes Sudurgas
Saliņas Saullēkti Skaistkalni Stirnas  
Saulaines Saulstariņi Skujiņas Strautnieki  
Saulgrieži Sēļi Smilgas Struļi  
Š
Šicas Šķēperi Šķiltas    
T
Taurenīši Teiči Tiltiņi    
Tauriņi Tiltgaļi Tintuļi    
Ū
Ūdri        
U
Upeskalni Upeslīči Upītes Upītes 1 Upmaļi
V
Vaivari Vecciemgaļi Vecrentes Viesturi Vītoliņi
Valles Vecdiķi Vecriemeri Vīganti Vizbuļi
Vanagi Veckļaviņas Vecsilavas Vīķi  
Vasariņas Veckupčas Vectenisas Vilciņi  
Vāveres Veclīlavas Vecurči Vilksalas  
Vecapiņi Vecmelsalas Vidzemnieki Vistiņas  
Z
Zāģeri Zaļenieki Ziedi Zūlas Zvejnieki
Zaķīši Zariņi Ziedkalni Zvaigznes 1 Zvīguļi
Zaltes Zemgaļi Zīlītes Zvaigznes 2  
Ž
Žagatas        

Firmas