Ienākt

Lēdurgas pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Lēdurga Lode      

Mājas

Ā
Ābeles Ābelītes      
A
Aijaži Akmentiņi Alkšņi Auvas  
Aijaži 1 Akoti Austrumi plus Avoti  
B
Bajāri Bertiņas Birzes Brieži Burkāni
Baltā māja Bērziņi Birzgaļi Brīvzemnieki Burtnieki
Bedrītes Bērzkalni Birztalas Buki  
Beņģi Bicāli Bliešķi Buļkalni  
C
Caunes Ceļtekas Ceplīši 1 Ceriņi Ciemgaļi
Ceikas Ceplīši Cepļi Cēsnieki Cīruļi
Č
Čunkuri        
D
Daglīši Daudzumi Dravnieki Druvas Dzenīši
Dainas Diķi Druļļi Druvēni Dzērves
Dārziņi Domeri Druļļu pagrabs Dunduri Dzirnieki
E
Eglaines Erceni Ezerkalni    
Eglītes Ezeriņi Ezerkrasti    
F
Ferma Floras      
G
Gaigaļi Gāzes katlu māja Grinduļi    
Gaiļi Gobiņas Gundegas    
I
Ieviņas Ilzītes Imakas Imantas Induļi
J
Jāņsēta Jaunkurmji Jaunpaukas Jauntilgaļi Juglas 2
Jaunavoti Jaunlīlavas Jaunpemmas Jaunurči  
Jauncepļi Jaunlopu ferma "Pāšas" Jaunpūlīši Jaunvārpas  
Jaunceriņi Jaunmelsalas Jaunteiči Jaunzemi  
Jaundruļļi Jaunmiči Jauntenisas Juglas 1  
K
Kaijas Kaņepītes Klāmaņi Kraujas Kuguļi
Kaktiņi Kārkliņi Klētnieki Krūmāji Kupčas
Kalnciemi Kauliņi Kliesmetes Krūmiņi Kūriņi
Kalnieši Kausas Kļaviņas Krusti Kurmji
Kalnrentes Kazmājnieki Knīderi Krustiņi Kurpnieki
Kampas Kazpēdas Knīderu dzirnavas Krustiņu ferma Kūtsmēslu krātuve Saknītēs
Ķ
Ķekari Ķipkalni Ķivkas    
Ķērpīši Ķirķi Ķonēni    
L
Lāči Lejiņas Lieldiķi Lieplejas Lušas
Lapsas Lībieši Lielozoli Līlavas  
Laukkalni Līčupes Lielpurenes Līves  
Laukzemnieki Līdumnieki Lielzīlītes LMT tornis  
Lauri Lielbliešķi Liepas Lukstiņi  
M
Magones Mazdiķi Mazšķēperi Mētras Mežvalles
Maldupītes Mazie Rīti Medņi Meža Sēļi Mežvidi
Mateikas Mazkārumi Meijas Mežapiņi Miltkalni
Mauriņi Mazlauri Meldri Mežāres Mūrnieki
Mazceriņi Mazrentes Mellauni Mežmalas  
N
Nires Noriņas Nukšas    
O
Ozolaines Ozoli Ozolkalni Ozolzīles  
P
Palejas Pāšas Penči Priežkalni Purenes
Pandas Pāšiņas Pļavnieki Pūces Purgaiļi
Papardes Paukas Priedes Puķītes Purmaļi
Pārmeži Pavasari Priednieki Pumpuri Putni
R
Rasiņas Rentnieki Rīti Rozes Rūdas
Ratnieki Riekstiņi Ritumi Rozītes Rudzīši
Rentēni Riemeri Rogas Rožkalni Rumbiņas
Rentes Rijnieki Romeži Rubeņi  
S
Saknītes Saulītes Silgaiļi Sniedzītes Sudurgas
Saliņas Saullēkti Skaistkalni Stirnas  
Saulaines Saulstariņi Skujiņas Strautnieki  
Saulgrieži Sēļi Smilgas Struļi  
Š
Šicas Šķēperi Šķiltas    
T
Taurenīši Teiči Tiltiņi    
Tauriņi Tiltgaļi Tintuļi    
Ū
Ūdri        
U
Upeskalni Upeslīči Upītes Upītes 1 Upmaļi
V
Vaivari Vecciemgaļi Vecrentes Viesturi Vītoliņi
Valles Vecdiķi Vecriemeri Vīganti Vizbuļi
Vanagi Veckļaviņas Vecsilavas Vīķi  
Vasariņas Veckupčas Vectenisas Vilciņi  
Vāveres Veclīlavas Vecurči Vilksalas  
Vecapiņi Vecmelsalas Vidzemnieki Vistiņas  
Z
Zāģeri Zaļenieki Ziedi Zūlas Zvejnieki
Zaķīši Zariņi Ziedkalni Zvaigznes 1 Zvīguļi
Zaltes Zemgaļi Zīlītes Zvaigznes 2  
Ž
Žagatas        

Firmas