Ienākt

Krāslavas novads

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Pilsētas

Dagda Krāslava      

Pagasti

Andrupenes pagasts Dagdas pagasts Kalniešu pagasts Krāslavas pagasts Svariņu pagasts
Andzeļu pagasts Ezernieku pagasts Kaplavas pagasts Ķepovas pagasts Šķaunes pagasts
Asūnes pagasts Grāveru pagasts Kastuļinas pagasts Piedrujas pagasts Šķeltovas pagasts
Aulejas pagasts Indras pagasts Kombuļu pagasts Robežnieku pagasts Ūdrīšu pagasts
Bērziņu pagasts Izvaltas pagasts Konstantinovas pagasts Skaistas pagasts