Ienākt

Vircavas pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Mazlauki Oglaine Vircava    

Mājas

Ā
Ābelītes Ābolīši Āriņi Ārītes  
A
Ainītes Aizputņi Apiņi Atmatas Ausmas
Airas Alkšņi Artēziskā aka Atpūtas Austras
Aivari Annas Ataugas Auri Avotiņi
B
Bajāri Bieranti Birutas Bites Burtnieki
Beikas Billes Birzmaļi Bodnieki  
Bērzu Reikuļi Bionārzbūti Bitenieki Bundžas  
C
Ceļa Reikuļi Cerības Ceriņi Cīruļi  
Č
Čivuļi        
D
Dainas Daunāti Dravas Dubulti Dziļumi
Dalderi Dimanti Dravnieki Dzelmes Dzintari
Dardedži Dobuļi Driepas Dzenis  
Dārza Uškaures Drapas Druvas Dzērves  
E
Eglītes Elejas Erverti 2 Erverti 4  
Eihvalti Erverti 1 Erverti 3 Ezergaiļi  
Ē
Ērgļi        
G
Gaitas Gaujas Grīvas skola Gundegas  
Gaitiņi Gravas Grīvenieki Gusti  
Galiņi Griezes Grīvnieki Gustiņi  
I
Ielejas Ieloki Imantas Imbati Intēni
J
Jānīši Jaunkanči Jaunmuiža Jaunvidukļi Jumalas
Jaunbeikas Jaunkrūkles Jaunnārzbūti Jaunvīksnas Jumiķi
Jaunceļmalas Jaunkrūmiņi Jaunreikuļi Jaunzemji  
Jaundunduri Jaunlībieši Jaunsēļi Jostiņi  
Jaunkalmes Jaunlīksnas Jaunsibras Jūlijas  
K
Kaijas Kaļķerūnas Kļavnieki Krastiņi Krūmiņi
Kaktiņi Kanči Kokles Krastmalas Kūlīši
Kalna Pāvulēni Kārkliņi Kores Kraukļi Kūpeņi
Kalna Raņķi Kažoki Korintes Kraukstes Kurzemnieki
Kalniņi Klūgas Krastenberģi Krēsliņi Kvieši
Ķ
Ķeri Ķīlēni Ķīlēni 2 Ķirkas Ķirkuči
L
Lācīši Lejas Pāvulēni Lidotāji Liellīzari 2 Līzari
Lāčplēši Lejas Ūtēni Līdumi Lielsegļi Loči
Laimas Libarti Lielābelītes Lielšķīras  
Laukagali Lībieši Lielķīlēni Liepas  
Laukgaļi Līči Liellaimas Līksnas  
Lejas Ģelbji Līdakas Liellīzari Līras  
M
Māliņi Mazbieranti Mazķirkas Maztolēni Migaļas
Mālkrasti Mazbūti Mazlībieši Mazvītoli Mituļi
Mazbeikas Mazimantas Mazreikuļi Melngalvji Mucenieki
N
Nārunbrīdagi Nārunķeri Nārunlīži Nilseni  
O
Obersti Oliņi Ozoli    
Ojāri Oši Ozolnieki    
P
Pačūnas Pekuļi Pļavnieki Pujēkšļi Putni
Pakalniņi Piģi Poķi Pukstes  
Parka Dzirnavas Pīlēni Polīši Puļķīši  
Pauliņi Plēšas Priedītes Purmaļi  
R
Rafaeļi Reikuļi Roberti Roķi 2  
Ramas Rekanta Robežnieki Roķi 4  
Raņķi Riekstiņi Roķi Rožupes  
Ratenieki Rītausmas Roķi 1 Rubeņi  
S
Sauleskalni Segļi Smalkalkšņi Sterliņi Strēlnieki
Saulītes Sēļi Sniedzes Stirnas Stūri
Saulstariņi Sibras Sprīdīši Strautmaļi Stūrzemnieki
Sausumi Skujenieki Stari Strautnieki  
Š
Šķīras 1 Šķīras 2 Šķīras 3 Šķutes Šulci
T
Tēraudi Tolēni Transformatora ēka TP-2815 Transformatora ēka TP-2910 Tūbas
Tiltiņi Transformatora ēka TP-2090 Transformatora ēka TP-2858 Transformatora ēka TP-2913  
Timermaņi Transformatora ēka TP-2808 Transformatora ēka TP-2864 Trešelnieki  
U
Upītes Upmaļi Uškaures Uzāri Uzkalniņi
Ū
Ūtēni        
V
Vaitekas Vecdunduri Vecrobežnieki Vējiņi Vīksnas
Vaļņi Vecimbati Veczemturi Vēsmiņas Viļumi
Vanagi Veckraukstes Vecziemeļi Vēveri Vītoli
Vārpas Veclaimas Vega Vidiņi Vizbuļi
Vecbajāri Veclakstīgalas Veikļi Vidzemnieki  
Vecbodnieki Vecratenieki Vēji Viesturi  
Z
Zābakkrogs Zemdegas Zemnieki Ziedugravas Zīles
Zāģeri Zemgales Krejotava Zemturi Ziemcieši Zīlītes
Zaļkalni Zemgalieši Zemzari Ziemeļi  
Zariņi Zemītes Zenteļi Ziemeļi  
Ž
Žūras        

Firmas