Ienākt

Jaunsvirlaukas pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Dzirnieki Kārniņi Mežciems Staļģene Vecsvirlauka

Mājas

Ā
Ābeļziedi Ādminas Āriņas    
Āboliņi Ādmiņas Āži    
A
Ainas Aizstraumes Apiņi Auniņi Azandas
Ainavas Aizstraumītes Apogi Auseklīši  
Aivari Alejas Apsītes Ausekļi  
Aizputņi Alkšņi Ataugas Avotiņi  
B
Bajāri Bērziņi Birznieki 5 Blīgznas Buļļi
Balži Bērziņi 2 Bitēni Blokmāja Būmaņi
Bandēni Betoni Bitēni 1 Bomji Bunduļi
Bangas Biciņi Bitēni 2 Breimari Bunduļu kūts
Bērzāji Birzītes Bitenieki Brenči Bundžas
Bērzi Birznieki Bites Brieži Burkāni
C
Cēlāji Ceļasargi Ceplīši Ceriņi  
Celmāji Ceļmalieši Cēres Cīņas  
Celmiņi Centri Cerības Cīruļi  
D
Dandāles Dižkalniņi Drēģeri Dzīles Dzirnavnieki
Dāva Bandēni Dižpriedes Druvas Dziļumi Dzirnieki
Dekšņi Dorēni Dzelmes Dzintara kapella  
Dienvidi Dravenieki Dzeņi Dzintari  
Dīķmalas Dravnieki Dzidrāji Dzintari 2  
E
Edgari Eglāji      
Ē
Ērslakas        
G
Gābari Galzemji Grantiņi Gravas Grūdguļi
Gaideļu Šauvas Gārstiņi Graudnieki Grāveri Gruntiņi
Gaiļi Gaujas Graudnieku tornis Grāverīši Gudēni
Galdniecība Godmaņi Grauži Griezes Gulbji
Galenieki Goģi Grāvāji Griķi  
H
Hansas        
Ī
Ībenieki Īslīcas Īslīces    
I
Ieviņas Ilgas 4 Intadobeļi Irbenāji  
Ilgas 3 Indrāni Intas    
J
Jānumi Jaunklunkstes Jaunpērkoni Jaunskangaļi Jaunvimbas
Jaunceriņi Jaunkrasti Jaunpriepeļņi Jaunstrauti Jaunzemji
Jaundzeņi Jaunlīči Jaunpurņi Jaunupmaļi Joži
Jaunilmas Jaunliepari Jaunrasas Jaunvalmji Jūsmiņas
Jaunīslīces Jaunlusti Jaunrudāji Jaunvanči  
Jaunkauliņi Jaunogles Jaunsaulieši Jaunvārkavieši  
K
Kadarozoli Kalmes Kārkliņi Kļaviņas 1 Krastkalni
Kaimiņi Kalna Lakstīgalas Karlsoni Knapiņi Krūmāles
Kakužēni Kalna Līči Kārniņi Kodoli Krūmiņi
Kakužēnjēgeri Kalna Robežnieki Kārniņi 12 Kolbergi Kugras
Kaķi Kalnalauciņi Kārniņi 13 Komplekss Kukuļi
Kaķpēdiņas Kalnapilči Kaukužēni Kondrāti Kurmalīte
Kalēji Kalnieši Klabatēni Krastalīči  
Kalējvīganti Kalniņi Kļavas Krastiņi  
Ķ
Ķekari Ķerči Ķīļi Ķirši 5  
Ķenkas Ķieģeļcepļi Ķīri Ķīvītes  
L
Lāči Lauciņi Lejnieki Lielpeskeni Līgas
Lāčplēši 2 Laukaiņi Lejnieki 5 Lielstrautiņi Līgoņi
Laimas Laukgaļi Līcīši Lielupītes Lilijas
Laimdotas Laukzemji Līčavoti Lielvalmji Lindes
Laivenieki Laukziediņi Līči Lielvārkavieši Līvas
Laiviņas Lauras Lielberģi Lielvišķeri LMT tornis
Lakstīgalas Lazdas Lielbērzi Liepaines  
Lamberti Lazdiņi Lielniedras Lieparnieki  
Lapsēni Lejas Ieviņas Lielpagasti Liepas  
Laras Lejiņas Lielpakuļi Liepas 2  
M
Magones Mazlaivenieki Medņi Meža Pakuļi Mežkalēji
Majori Mazlindes Meistari Mežābeles Mežupenieki
Mākuļi Mazpeskeni Melderi Mežakrasti Mežvidi
Mālnieki Mazvārkavieši Melnezeri Mežarāči Mežvijas
Mārsili Mazvišķeri Melnupji Mežāres 1 Mežziediņi
Mazbērģi Mazzemji Melnupji 1 Mežāres 2 Mierlēveņi
Mazie Jaunzemji Mazzemnieki Meža Bebri Mežaspodras Miglēni
Mazie Līči Medaiņi Meža Ieviņas Meži Mūnas
N
Nākotnes Neimaņi Niedras Noras  
Namdari Nespējnieki Nolejas    
O
Oglītes Ošas Ozoliņi Ozolkalni  
Ogļumaisi Ozoli Ozoliņi 4 Ozollejas  
P
Pakuļi Pīlādži Plūdumi Priepeļņu angārs Pūpoli
Pārstrautvalmji Pils Pļaviņas Pūcīši Pūpoli 5
Paugas Pirtnieki Priedēni Puduri Puriņi 4
Pauļuki Plattenvalde Priedes Puikas Puriņi 5
Peskeni Plauķi Priedes 1 Pumpuri  
Pienenes Plostiņi Priednieki Pumpuri 2  
R
Rāceņi Rencīši Romas Rozes Rūķi
Rāči Rigoldi Romi Rožkalni Ruņas
Rāču ferma Rijēni Rotas Rubeņgaiļi  
Raņķi Rīti Rotkalni Rubīni  
Ražas Rogāji Rozēni Rudastes  
S
Saktas Saulgrieži Senlīči Sprīdīši Strautiņi 2
Salgales Saulīši Sibras Spriguļi Stuburi
Salnīkas Saulītes Skangaļi Staiguļi Stūri
Salputras Saullēkti Skrastiņi Stari Stūrīši
Sapnīši Saulrieti Skujas Stēguļi Sūnas
Sargi Saulstari Smedēni Stepes Svari
Saulceri Sējas Smilgas Strautiņi  
Š
Šalkainas Šalkas Šauvas Šomas Švāgerniedras
T
Tauriņi Tīrumnieki Transformatora ēka TP-2410 Transformatora ēka TP-2421  
Tempļi Tomēni Transformatora ēka TP-2419 Transformatora ēka TP-2906  
U
Ulmaņi Upes Piģi Upesrāči Upmaļi  
Upenieki Upesdzeņi Upmales Uškuri  
Upes Bajāri Upespriedes Upmalieši    
V
Vainagi Varavīksnes Veclīči Veldzes Viesturi
Vairogi Variņi Vecpriepeļņi Vēri Viesturi 1
Vaivari Vecā skola Vecstuburi Vētras Viestursiliņi
Valmīši Vecbitēni Vedgas Vībotnes Viļņi
Valmju iesalnīca Vecdzirnieki Vedgu ferma Viduči Vimbas
Vanagi Vecgulbji Veiži Viduļi Vīnkalni
Vanči Vecīši Veižu krogs Viduslīči Vītoli
Z
Zaķa Rudāji Zemdegas Ziedāji Zītari  
Zaķi Zemgalieši Ziedoņi Zūmaņi  
Zelmeņi Zemozoli Ziemeļi    
Ž
Žubītes        

Firmas