Ienākt

Rubenes pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Kaldabruņa Rubeņi Slate    

Mājas

Ā
Ābeles Ābelītes      
A
Aiviekstes Andri Apsīši Audzītes Avenes
Aizkalni Apakši Apsītes Augstaiši Avotiņi
Aizupieši Apaļi Apšgaļi Ausmas Avotlejas
Akmentiņi Apīņi Arkliņi Austrumi  
Akmeņāres Aploki Ataugas Auzāni  
Alkšņi Apses Atpūtas Auzāni 1  
B
Bajāri Baloži Bērzāres Bogdāni Brūklenāji
Bakuļi Bārzores Beverīnas Bokāni Buciņi
Baldone Bazulāres Birznieki Brimaņi Buķi
Bāliņi Bērzakrogs Bites tornis Brīvzemnieki  
C
Caunes Celmiņi Cielavas Cīruļi  
Celiņi Ceri Cinīši    
Č
Čaķiņas Červonka Červonka 1 Červonkas baznīca Čiekurkalni
D
Dāboliņi Dārznieki Druvas Dumbriņi Dzērvītes
Dadzīši Dauguļi Druviņas Dūnas Dzidrumi
Daibiņi Dienvidnieki Duburi Dūņas Dziļgrāvji
Dālderi Dimanti Duburi 1 Dzelmes Dziļgrāvji 1
Dāriņi Dimbas Dūcāres Dzelmītes Dzīpari
Dārziņi Dronkas Dūjas Dzenīši  
E
Elkšņāres Ezerkrasti Ezerpurvi    
G
Gailīši Gobas Graudiņi Gulbji  
Geidāni Grantiņi Grāvas Gundegas  
Gevrāni Grantskalni Grečo    
I
Ievas Ieviņas Ilgas Imantas Ineši
J
Jaunaudzes Jaundebesnieki 2 Jaunleiskini Jaunsīļi Jaunvaivodi
Jaunbajāri Jaunie Bajāri Jaunļūcāni Jaunspēlēni Jaunviesturi
Jaunbāliņi Jaunkrastiņi Jaunmelderi Jaunsproģi Jaunvilciņi
Jaundebesnieki 1 Jaunkrūmiņi Jaunmoči Jaunstrautiņi Jaunzemi
K
Kadiķi Kalnasalaspils Kapiņi Kļavlejas Krūkļi
Kaijas Kalni Kārkli Krasti Krūmiņi
Kaktiņi Kalnieši Kastaņi Krastiņi Krūmiņi 1
Kaldabruņas skola Kalniņi Klaucāni Kraukļi Krustiņi
Kalnaleiskini Kalnmārtiņi Klāvdruvas Krēsliņi Krustkalni
Kalnalejas Kalnozoli Kļavi Krievāres Kundzāni
Kalnamačulāni Kamoliņi Kļaviņas Krišjāņi Kuplejas
Kalnariekstiņi Kaņepes Kļaviņi Kronīši Kvieši
Ķ
Ķirši        
L
Lāči Latgaļi Leiskini Līču Krasti Linumi
Lāčplēši Lauciņi Lejas Līčupes Lubiņas
Lāčupītes Lauka Daugāres Lejas Viesuļi Līdumnieki Lukstenieki
Laimiņi Laukāres Lejastīreļi Liepiņas  
Lakstīgalas Lauri Lejiņas Liepkalni  
Lakstiņi Lazdāni Lejiņi Liepziedi  
Lapsas Lazdulejas Līči Līgotņi  
Ļ
Ļūcāni        
M
Maldoņi Mazie Lakstiņi Melderi Meži Mežvidi
Mālnieki Mazmimmāni Melnbārži Mežinieki Miests
Mārāni Mazpurvi Meteņi Mežmalas Miezīši
Mārsili Mazsprīdīši Meža Avotiņi Mežmaļi Mimmāni
Mārtiņi Mazstrautiņi Mežapumpuri Mežmauriņi Moči
Matusāni Mednieki Mežāres Mežrozes  
Mauriņi Medņi Mežaskujas Mežsētas  
N
Namdari Nameji Noras    
O
Omuliņi Oses Ošāres Ozolāji Ozoliņi
Ormaņi Osmi Oši Ozoli Ozolkalni
P
Paegles Pīlādži Podāni Pumpuri Purvi
Pauguri Plikšas Priedes Pūpoli Purviņi
Pauguri 1 Plūmes Prodiņi Pureņi Putāni
Pienenes Pļaviņas Pūdāni Purvalāči Puteņi
R
Rakstnieki Riekstiņi Rozessala Rubiķi Rupmeji
Rāmava Rietumi Rozītes Rudāki Rūtiņi
Rātupes Romulāni Rubeņu attīrīšanas iekārtas Ruļuki  
S
Sakši Silagali Skromi Sproģi Stūrāni
Salas Silamalas Skromkalni Spulgas Stūrēni
Salaspils Silanči Skujas Stagari Sudrabiņi
Saulgoži Silanči 1 Slates Cinīši Stapāni Svenči
Saulieši Silenieki Slates kalte Stapāni 1 Svilumi
Saulrieti Siliņi Slokas Staši Svoki
Saulstari Sīļi Smiltaines Stiebri  
Seglinieki Sīļu Caunes Spēlēni Stiebriņi  
Senlejas Skrimbļi Sprīdīši Strautiņi  
Š
Šumitāres        
T
Tauriņi Teikas Tīrumnieki Transformators TP 6656 Tumši
U
Ukaņi Upesdebesnieki Upītes Upmiņi  
Upenāji Upeszariņi Upmaļi Urziķi  
V
Vaivari Vāveres Vecpriedes Viesturi Virbuļi
Valdava Vāverieši Vecprodiņi Viesuļi Vītiņi
Vārpas Vāverītes Vecstrautiņi Viesuļi 1 Vītoli
Vārpas 1 Vecie Celmiņi Vecziedoņi Vīganti Vizuļi
Vasarnieki Veckļaviņas Vējiņi Vijolītes Vuceni
Vāverāni Vecmednieki Vidzemnieki Vilciņi  
Z
Zalaki Zemgaļi Zemzaru smēde Ziedoņi Zvirgzdiņi
Zelmeņi Zemturi Ziedi Zīles  
Zeltiņi Zemzari Ziedlejas Zvaniņi  
Ž
Žuguri        

Firmas