Ienākt

Dignājas pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Vandāni        

Mājas

Ā
Āboliņi Āboltiņi Āriņas Ārnieki  
A
Alkšņi Arāji Atvasēni Austrumi Auziņas
B
Bajāri Bērziņi Brākāni Buivāni  
Bērzaudzes Bitenieki Briedīši Burtnieki  
C
Caurkubuli Ceriņi Cielavas Cielaviņas Cīruļi
D
Dainas Dāvidi Dignājas muiža Driksnas  
Dainuvītes Digna Dignājas skola Dūnaiņi  
Daugaviņas Dignājas estrāde Dimanti Dzejnieki  
Daugmaļi Dignājas mazā skola Dravnieki Dzilnas  
E
Elkšņi        
G
Galdnieki Grantiņi Grietiņas Gundegas  
Goči Grāvmaļi Griezes    
Ģ
Ģēģeri        
I
Indrāni Irbes Irbītes Izlūki  
J
Jaunais Meņķis Jaunie Stūrnieki Jaunozoliņi Jaunstraumēni Jaunzemi
Jaundāvidi Jaunkaļvāres Jaunslīterāni Jaunsudrabi  
K
Kaktiņi Kalnāres Kaļvāres Kliņģerītes Krastaspices
Kalna Eņģevīri Kalnāres kalte Kaļvāres ferma Kļavaiņi Krastiņi
Kalna Majori Kalnāres zāģētava Kārkliņi Kļaviņas Krastmaļi
Kalnamajori Kalves Kažoksils Kokles Kurilas
L
Lāči Lapiņas Laukmaļi Leizāni Līgotņi
Laimītes Lāsītes Lazdāres Līcīši Linaites
Lapas Lauciņi Lazdukalns Līči  
M
Majori Mazās Dzilnas Meņķa krejotava Mētras Mūrnieki
Majori 1 Mednieki Meņķis Miglāni  
N
Niedrāji Norieši      
O
Odzītes Ozolbirzes Ozolkalni Ozolnieki  
P
Paegles Pīļdobes Porieši Priedes  
Pakalni Platgalvji Poriņi Priedītes  
Palejas Plūmes Priedāres Priekuļi  
R
Radiņi Riekstiņi Rūķīši    
Reinholdi Rinduļi Rūtiņas    
S
Sējēji Skudriņas SP Dignāja Stradi Stūrnieki
Sietiņi Slīderi Spices Straumes  
Siladruvas Slīterāni Spodras Straumītes  
Skudraiņi Slokas Stanuļi Stropi  
Š
Štrausi        
T
Tālavas Tēraudi Tīrumnieki    
U
Upeslejas Upītes Upmalītes    
V
Vandāni Vareļi Veckarkas Veidesspices Vīksnas
Vandānu kalte Vecāres Vecstraumēni Vidmaļi Vīnaudzes
Z
Zalaki Zemgaļi Zemzari    
Zālītes Zemnieki Zvanītāji    

Firmas