Ienākt

Iecavas novads

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Audrupi Dzelzāmurs Iecava Zālīte Zorģi
Dimzukalns Dzimtmisa Rosme    

Mājas

A
Abačas Aizvējas Amonjaka noliktava Asfalta betona rūpnīca Auri
Abaču Ezers Aizvējas 1 Andersoni Atari Ausmas
Abavas Aizvējas 2 Andricēni Ataugas Austrumi
Administratīvā ēka Akas Antras Ati Auzas
Agneses Akmeņi Apiņstīgas Atkalni Auziņas
Agrocentrs Aleksandras Apogi Attīrīšanas iekārtas Avenieki
Aicīši Alkšņi Armandi Atvariņi Avotiņi
Aivari Amazones Asari Augšķepši  
Ā
Ādmiņi Āķīšu ceļš 4 Āķīšu ceļš 9 Āķīšu ceļš 14 Āķīšu ceļš 19
Āķīši Āķīšu ceļš 5 Āķīšu ceļš 10 Āķīšu ceļš 15 Āķīšu ceļš 20
Āķīšu ceļš 1 Āķīšu ceļš 6 Āķīšu ceļš 11 Āķīšu ceļš 16 Āķīšu ceļš 21
Āķīšu ceļš 2 Āķīšu ceļš 7 Āķīšu ceļš 12 Āķīšu ceļš 17 Āķīšu ceļš 22
Āķīšu ceļš 3 Āķīšu ceļš 8 Āķīšu ceļš 13 Āķīšu ceļš 18 Āres
B
Bajāri Bauči Bērzi Breieri Bukaiši
Baltgaiļi Bebru Pļavas Birzemnieki Brencis Bumbierozoliņi
Baltmeķi Bebrukārkliņi Birzkaktiņi Brieži Buras
Baltmuiža Bedrenieki Bites Brīviņi Bušas
Balvas Beikas Bites Kalni Brīvkalni Būtrumi
Bandenieki Beiti Blukas Brīvzemnieki  
Bangas Bēri Brazīlijas Bucenieki  
Bāri Bērzāji Brēdiķi Būčas  
C
Caunes Ceļavēji Cepļi Cimmermaņu Rūķi Cīruļi
Caunītes Ceļmalas Cieceri Ciņi Cukuri
Celmakalniņi Ceplinieki Cielavas Cīrulīši  
Č
Čaupi        
D
Dāboliņi Dārziņi Dietlavas Dravas māja Dumpji
Dainas Daudzieši Divozoli Driešķini Durbenieki
Daki Dienvidi 1 Dižgabaliņi Drosmes Dzegas
Dambenieki Dienvidi 2 Dižievas Drostalas Dzelmes
Dangas Dienvidi 3 Dižmedīgas Druvas Dzelzceļa konteiners DG Iecava
Danieli Dienvidi 4 Dižozoli Druvmaļi Dzelzceļa konteiners DG Zālīte
Darbenieki Dienvidi 5 Dižūdri Dūdumi Dzelzkalēji
Darbnīcas Dienvidi 6 Dižvēji Dūjas Dzērves
Darbnīcas 1 Dienvidi 7 Dobuļi Dūmiņi Dzintarnieki
Ē
Ēdnīca 25 Ērgļi Ērkšķi    
E
Egles Eiraki Elīnas Estiņi  
Eglītes Elektriskā apakšstacija Elsneri    
F
Freimaņi        
G
Gailēni Gāršas Grandas Gravas Gruntis
Gaiļi Gaujas Granteles Graviņas Gruntnieki
Gaiziņi Gāzes regulēšanas stacija "Ziemeļi" Grantiņi Griezes Gruzduļi
Galenieki Gāzes stacija "Iecava" Graši Grinvaldes Grūži
Galiņi Gāziņi Graudi Grunduļi Gulbīši
Garāža Gobas Graudu noliktava Gruntiņi Gusti
Ģ
Ģedulnieki        
H
Hofmaņi        
I
Iecavas attīrīšanas iekārtas Iecavas stacijas ēka 4 Iecavnieki 3 Ievkalni Inkubators
Iecavas bāze Iecavas stacijas ēka 5 Iecupes Igauņi Irbēni
Iecavas elevators Iecavas stacijas ēka 6 Iedvesmas Iģi Irbes
Iecavas stacijas ēka 1 Iecavnieki Ielejas Iklāvi  
Iecavas stacijas ēka 2 Iecavnieki 1 Ievas Indras  
Iecavas stacijas ēka 3 Iecavnieki 2 Ieviņas Ineši  
J
Jānumi Jaunjesi Jaunlibarti Jaunrūsiņi Jaunsurmīši
Jaunakmeņi Jaunkalni Jaunliepas Jaunsalagaļi Jaunsvirkaļi
Jaunandricēni Jaunkalves Jaunlodiņi Jaunsalmiņi Jauntāles
Jaunaustrumi Jaunkaziķi Jaunmajori Jaunsansavas Jauntīrumi
Jaunbērzi Jaunkleņģernieki Jaunozolgaiļi Jaunsaulītes Jaunzemdegas
Jaunbilles Jaunkrastiņi Jaunozoliņi Jaunsegliņi Jaunzemi
Jaunbrieži Jaunkrieviņi Jaunpalejas Jaunsīmnieki Jaunzemīši
Jaunbūtrumi Jaunkriknas Jaunpīlādži Jaunsmilgas Jaunzemji
Jaundedži Jaunkurmīši Jaunpleči Jaunsmiltnieki Jaunziedoņi
Jaundedži 1 Jaunķeizari Jaunpurmales Jaunsmuģi Jāzepi
Jaundimzas Jaunķēķi Jaunpūteļi Jaunspītes Jesi
Jaungailēni Jaunlāči Jaunrājumi Jaunstrīķeri Jumi
Jaungrīvas Jaunlanciņi Jaunrozes Jaunsudrabiņi Jumpravnieki
Jaunģediņi Jaunlēksnes Jaunruciņi Jaunsuneļi Jurēni
K
Kaijas Kalna Smedes Kārkli Kokorieši Kreņģelnieki
Kakti Kalna Strautiņi Karogi Kosas Krieviņi
Kaķpēdiņas Kalna Šautleri Karpas Kramiņi Kriknas
Kalna Āzeļi Kalna Ūdri Katlu māja Krastāres Krimūnas
Kalna Bērzi Kalnabirzkalni Kauguri Krastarūķi Krišjāņi
Kalna Godaiņi Kalnakriknas Kaziķi Krastiņi Krūkles
Kalna Grūži Kalnenieki Klaidas Krastmaļi Krūmiņi
Kalna Jurģēni Kalnieši Klāviņi Kraujenieki Kukšas
Kalna Kalnāji Kalniņi Kliederi Krauklīši Kurtiņi
Kalna Lūči Kalves Klūgas Krauklīši 1 Kvadrāti
Kalna Muižzemnieki Kamoliņi Kļavenieki Krauklīši 2 Kveriņi
Kalna Rūķi Kanbergi Kļaviņas Krauklīši 3  
Kalna Saulītes Kardaši Kļiebas Kraukļi  
Kalna Sīmnieki Karīnas Koģenerācijas rūpnīca Krauzes  
Ķ
Ķeizari Ķepainīši Ķieķi Ķīši  
Ķēniņi Ķerkši Ķirzakas Ķullīši  
L
Labības Lauka Krieviņi Lejas Smedes Līcīši Liepiņas
Labības 2 Laumas Lejas Strautiņi Līčupes Liepkalni
Lācīši Lauvas Lejas Strīķeri Līdumnieki Līgotnes
Lāči Lazdas Lejas Šautleri Lielbemberi Lindavi
Lagzdas Lazdiņi Lejas ūdens dzirnavas Lielčinčas Lingas 71
Laģi Lāzeri Lejasbirznieki Lieldimzas Lingas 72
Laivenieki Lazurīti Lejasdainas Lielie Rūķi Lingas 73
Lakstīgalas Ledāji Lejasdimzas Lieljāņi Lingas 74
Lamži Leiši Lejaskalni Lielkājiņas Lini
Lanciņi Leitīši Lejasmuižzemnieki Lielklāšķini Liniņi
Lapaiņi Lejas Dārznieki Lejasstīveri Lielkrastiņi Lodiņi
Lapenieki Lejas Gailēni Lejasūdri Lielpleči Lūči
Lapsēni Lejas Godaiņi Lejasupuri Lielsierūži Lūši
Lapskalni Lejas Kļaviņas Lejaszemgaļi Lielstrīķeri Luzikas
Lapsumāja Lejas Kurmji Lejnieki Lielzaķi  
Laucinieki Lejas Ķuži Lejzemnieks Lielziedi  
Lauka Aņģi Lejas Lielauši Liānas Lienes  
Lauka Galiņi Lejas Sīmnieki Lībieši Liepāres  
M
Madaras Mazirbēni Mazrozes Melnmeķi Mežsmiltāji
Majori Mazjānumi Mazrūķi Melones Mežvidi
Maki Mazjesi Mazsierūži Meļņi Mežvijas
Malenieki Mazkļavenieki Mazsierūži 2 Mēslu krātuve Mierkalni
Mālkalni Mazkrastiņi Mazspītes Mētras Mietnieki
Mālnieki Mazķepši Mazstrēļi Meža Avoti Miljoni
Maļinovkas Mazlēksnes Mazstrīķeri Meža Rasas Miltiņi
Markovi Mazliepas Mazuta saimniecība Meža Smiltnieki Misas Robežnieki
Mauriņi Mazlūči Mazvaltes Meža Taurēni Misas tautas nams
Mazdietlavas Mazmajori Medību pils Meža Vīleikas Mīšēni
Mazdimzas Mazmazjāņi Medīgas Meža Vizbuļi Mucenieki
Mazgobas Mazoļas Mehāniskās darbnīcas Mežavotiņi Muciņas
Mazie Mazpleči Melderi Mežrīti Mūrnieki
Mazie Atkalni Mazplepji Meldiņi Mežrozes  
Mazie Sprīdīši Mazpūteļi Mellupes Mežsardziņi  
N
Namedas Nāriņas Noliktava Noliktava 17 Norieši
Namiņi Niedras Noliktava 16 Noliktava 20 Novadi
O
Oliņi Olu šķirotava Osīši Ozolgatve  
Olu pārstrādes cehs Oļas Ošumuiža Ozoliņi  
Olu pulvera cehs Ormaņi Ozolbilles    
P
Padebeši Pēkuļi Pļavenieki Priežavotiņi Purviņi
Pagrabiņi Pelītes Pļaviņas Priežkalni Purvīši
Pagrabs Pēteri Pļavnieki Priežmales Purvzemnieki
Palejas Piesaules Podāzeļi 1 Puikas Pušķi
Palīgražošanas cehs Pīguļi Podāzeļi 2 Pukšeļi Putniņi
Papardes Pikolas Podi Puķes Putnu novietne
Pasaka Pīles Poligons Pulkas Putrasmēri
Paspārņi Pipari Priedes Pūpoli  
Patvaļas Platori Priedītes Puriņi  
Paures Plostgaļi Priedulāji Pūriņi  
Peciņi Plostnieki Priekuļi Purmales  
R
Rāceņi Raņķi 5 Riekstiņi Rosme 16 Rūķi
Raibaļas Ratnieki Riekstkoži Rosme 17 Rumbas
Rājumi Raudas Rietumi Rosme 18 Rūnas
Rājumnieki Reidas Rietumirbēni Rosme 20 Rūpnīcas
Rakari Reikaļi Rīkuri Rošēni Rūpniecības sanitārā caurlaide
Rāmriti Reikaļu krogs Rinkas Rotas Rūpniecības veterinārais bloks
Raņķi Renceles Robežkalni Rozentāles Rūsiņi
Raņķi 2 Renebušas Rogas Rozes Rūtas
Raņķi 3 Renes Romi Roziņi Rūtenieki
Raņķi 4 Rieksti Roņi Rubeņi Rutki
S
Salas Sibras Sniķeri Sprostiņi Straumēnrūķi
Salenieki Sidrabiņi Sodzeri Stabi Strauta Brīviņi
Salmiņi Silarūķi Solvita Stabiņi Strauta Krieviņi
Sanitārais bloks Silavas Spāres Stabules Strautiņi
Sansavas Silenieki Spāriņi Stacija "Iecava" Strautmaļi
Sauleskalni Siliņdimzas Spārītes Staliņi Strautnieki
Saulgoži Skali Spēlmaņi Stariņi Strazdi
Saulieši Skaliņi Spīķi Stāviņi Strazdiņi
Saullejas Skones Spilvenieki Steinbriķi Strēļi
Saullēkti Skujas Spītes Stenderi Strīķeri
Sauši Skujenieki Spodras Stibas Stungas
Segliņi Slavīši Spoles Stiebri Sudrabiņi
Selgas Sliedes Spradži Stieņi Surmīši
Sēļi Smedes Sprīdīši Stirnas Svēteļi
Senči Smildziņas Spridzekļi Stirnulīči  
Senlejas Smilgas Sproģi Straumēni  
Š
Šetleri Šķirotava Šlokenbeka Šļūkas Šosejnieki
T
Tāles Tērces 4 Transformatora ēka TP-3803 Transformatoru apakšstacija "Iecava" Tumšvaltes
Tālītes Tērces 5 Transformatora ēka TP-3806 Trapes Tuntuļi
Tāmas 1 Tērces 6 Transformatora ēka TP-4116 Trapes Kļavas  
Tāmas 2 Tildernieki Transformatora ēka TP-4121 Treidas  
Teikas Tiltiņi Transformatora ēka TP-4126 Triādes  
Tēraudi Timmas Transformators TP-3805 Tulpes  
Ū
Ūdensrozes Ūdri Ūdrupi Ūpji Ūsiņkalns
U
Ugas Upenieki Upes Viļņi Upeslīči Upuri
Ultra Upes Krieviņi Upeskrasti 1 Upīši Uškuri
Unguri Upes Medņi Upeskrasti 2 Upītes Uzkalniņi
V
Vabuļi Vanči 1 Vecliepiņas Veczelmeņi Vienības Dārzniecība 1
Vaiči Vanči 2 Veclīgotnes Vecziedoņi Viesturi
Vaidas Vanči 4 Veclodēni Veilandi Vilcēni
Vainagi Vārnas Veclodiņi Vējavas Vilciņi
Vaivari Vārpas Vecnoras Vējiņi Vīleikas
Vājeikas Vaselnieki Vecozolgaiļi Veldres Vīlītes
Valdas Vecbillītes Vecplampji Vēlziedes Vīnkalni
Valdemāri Vecbrīviņi Vecrumbas Vērsēni Virsāji
Valdēni Vecdravnieki Vecsalagaļi Vībotnes Virzas
Valentīnas Vecgrantiņi Vecskola Videnieki Vistas
Valtiņi Vecgrīvas Vecsmedes Viduslauki Vizbuļi
Valtoni Vecgulbji Vecsmilgas Vienība  
Vanagi Veckrastiņi Vecvanči Vienības Breieri  
Vanči Veclejas Veczaķi 4 Vienības dārzniecība  
Z
Zāģeri Zālītes stacijas ēka 2 Zelta Baloži Zīdeņi Zīrnieki
Zaķi Zaļaiskrogs Zelta Pūķi Ziedkalni Zoskalni
Zāles Zaļie Zeltaiņi Ziemeļblāzmas Zvaigznes
Zālītes Zara Sibras Zemgaļi Ziemeļvēji Zvejnieki
Zālītes dzelzceļa stacijas ēka Zariņi Zemīši Zīles Zvirbulēni
Zālītes stacijas ēka 1 Zelles Zemītes Zīļupes  
Ž
Žigļi Žubes Žubītes