Ienākt

Iecavas novads

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Audrupi Dzelzāmurs Iecava Zālīte Zorģi
Dimzukalns Dzimtmisa Rosme    

Mājas

A
Abačas Aizvējas Amonjaka noliktava Asfalta betona rūpnīca Augšķepši
Abaču Ezers Aizvējas 1 Andersoni Atari Auri
Abavas Aizvējas 2 Andricēni Ataugas Ausmas
Administratīvā ēka Akas Antras Ati Austrumi
Agneses Akmeņi Apiņstīgas Atkalni Auzas
Agrocentrs Aleksandras Apogi Attīrīšanas iekārtas Auziņas
Aicīši Alkšņi Armandi Atvariņi Avenieki
Aivari Amazones Asari Augstceltne vistām AC-1 Avotiņi
Ā
Ādmiņi Āķīšu ceļš 4 Āķīšu ceļš 9 Āķīšu ceļš 14 Āķīšu ceļš 19
Āķīši Āķīšu ceļš 5 Āķīšu ceļš 10 Āķīšu ceļš 15 Āķīšu ceļš 20
Āķīšu ceļš 1 Āķīšu ceļš 6 Āķīšu ceļš 11 Āķīšu ceļš 16 Āķīšu ceļš 21
Āķīšu ceļš 2 Āķīšu ceļš 7 Āķīšu ceļš 12 Āķīšu ceļš 17 Āķīšu ceļš 22
Āķīšu ceļš 3 Āķīšu ceļš 8 Āķīšu ceļš 13 Āķīšu ceļš 18 Āres
B
Bajāri Bauči Bērzi Breieri Bukaiši
Baltgaiļi Bebru Pļavas Birzemnieki Brencis Bumbierozoliņi
Baltmeķi Bebrukārkliņi Birzkaktiņi Brieži Buras
Baltmuiža Bedrenieki Bites Brīviņi Būtrumi
Balvas Beikas Bites Kalni Brīvkalni  
Bandenieki Beiti Blukas Brīvzemnieki  
Bangas Bēri Brazīlijas Bucenieki  
Bāri Bērzāji Brēdiķi Būčas  
C
Caunes Ceļavēji Cepļi Cimmermaņu Rūķi Cīruļi
Caunītes Ceļmalas Cieceri Ciņi Cukuri
Celmakalniņi Ceplinieki Cielavas Cīrulīši  
Č
Čaupi        
D
Dāboliņi Daudzieši Divozoli Driešķini Dzegas
Dainas Dienvidi 1 Dižgabaliņi Drosmes Dzelmes
Daki Dienvidi 2 Dižievas Drostalas Dzelzceļa konteiners DG Iecava
Dambenieki Dienvidi 3 Dižmedīgas Druvas Dzelzceļa konteiners DG Zālīte
Dangas Dienvidi 4 Dižozoli Druvmaļi Dzelzkalēji
Darbenieki Dienvidi 5 Dižūdri Dūjas Dzērves
Darbnīcas Dienvidi 6 Dižvēji Dūmiņi Dzintarnieki
Darbnīcas 1 Dienvidi 7 Dobuļi Dumpji  
Dārziņi Dietlavas Dravas māja Durbenieki  
Ē
Ēdnīca 25 Ērgļi Ērkšķi    
E
Eglāji Eglītes Elīnas Estiņi  
Egles Elektriskā apakšstacija Elsneri    
F
Freimaņi        
G
Gailēni Gāršas Grandas Gravas Gruntnieki
Gaiļi Gaujas Granteles Griezes Gruzduļi
Gaiziņi Gāzes regulēšanas stacija "Ziemeļi" Grantiņi Grinvaldes Grūži
Galenieki Gāzes stacija "Iecava" Graši Grunduļi Gusti
Galiņi Gāziņi Graudi Gruntiņi  
Garāža Gobas Graudu noliktava Gruntis  
Ģ
Ģedulnieki        
H
Hofmaņi        
I
Iecavas attīrīšanas iekārtas Iecavas stacijas ēka 4 Iecavnieki 3 Ievkalni Irbēni
Iecavas bāze Iecavas stacijas ēka 5 Iecupes Iģi Irbes
Iecavas elevators Iecavas stacijas ēka 6 Iedvesmas Iklāvi  
Iecavas stacijas ēka 1 Iecavnieki Ielejas Indras  
Iecavas stacijas ēka 2 Iecavnieki 1 Ievas Ineši  
Iecavas stacijas ēka 3 Iecavnieki 2 Ieviņas Inkubators  
J
Jānumi Jaunjesi Jaunliepas Jaunsalmiņi Jauntāles
Jaunakmeņi Jaunkalni Jaunlodiņi Jaunsansavas Jauntīrumi
Jaunandricēni Jaunkaziķi Jaunmajori Jaunsaulītes Jaunzemdegas
Jaunaustrumi Jaunkleņģernieki Jaunozolgaiļi Jaunsegliņi Jaunzemi
Jaunbērzi Jaunkrastiņi Jaunpalejas Jaunsīmnieki Jaunzemīši
Jaunbilles Jaunkrieviņi Jaunpīlādži Jaunsmilgas Jaunzemji
Jaunbrieži Jaunkriknas Jaunpleči Jaunsmiltnieki Jaunziedoņi
Jaunbūtrumi Jaunkurmīši Jaunpurmales Jaunsmuģi Jāzepi
Jaundedži Jaunķeizari Jaunpūteļi Jaunspītes Jesi
Jaundedži 1 Jaunķēķi Jaunrājumi Jaunstrīķeri Jumpravnieki
Jaundimzas Jaunlāči Jaunrozes Jaunsudrabiņi Jurēni
Jaungailēni Jaunlanciņi Jaunruciņi Jaunsuneļi  
Jaungrīvas Jaunlēksnes Jaunrūsiņi Jaunsurmīši  
Jaunģediņi Jaunlibarti Jaunsalagaļi Jaunsvirkaļi  
K
Kaijas Kalna Smedes Karīnas Kokorieši Krauzes
Kakti Kalna Strautiņi Kārkli Kosas Kreņģelnieki
Kaķpēdiņas Kalna Šautleri Karpas Kramiņi Krieviņi
Kalna Āzeļi Kalna Ūdri Katlu māja Krastāres Kriknas
Kalna Bērzi Kalnabirzkalni Kauguri Krastarūķi Krimūnas
Kalna Godaiņi Kalnakriknas Kaziķi Krastiņi Krišjāņi
Kalna Grūži Kalnenieki Klāviņi Krastmaļi Krūkles
Kalna Kalnāji Kalnieši Kliederi Kraujenieki Krūmiņi
Kalna Lūči Kalniņi Klūgas Krauklīši Kukšas
Kalna Muižzemnieki Kalves Kļavenieki Krauklīši 1 Kurtiņi
Kalna Rūķi Kamoliņi Kļaviņas Krauklīši 2 Kvadrāti
Kalna Saulītes Kanbergi Kļiebas Krauklīši 3 Kveriņi
Kalna Sīmnieki Kardaši Koģenerācijas rūpnīca Kraukļi  
Ķ
Ķeizari Ķepainīši Ķieķi Ķīši  
Ķēniņi Ķerkši Ķirzakas Ķullīši  
L
Labības Lauka Krieviņi Lejas Smedes Lībieši Liepāres
Labības 2 Laumas Lejas Strautiņi Līcīši Liepiņas
Lācīši Lauvas Lejas Strīķeri Līčupes Liepkalni
Lāči Lazdas Lejas Šautleri Līdumnieki Līgotnes
Laģi Lazdiņi Lejas ūdens dzirnavas Lielbemberi Lingas 71
Laivenieki Lāzeri Lejasbirznieki Lielčinčas Lingas 72
Lakstīgalas Ledāji Lejasdainas Lieldimzas Lingas 73
Lamži Leiši Lejasdimzas Lielie Rūķi Lingas 74
Lanciņi Leitīši Lejaskalni Lieljāņi Lini
Lapaiņi Lejas Dārznieki Lejasmuižzemnieki Lielkājiņas Liniņi
Lapenieki Lejas Gailēni Lejasstīveri Lielklāšķini Lodiņi
Lapsēni Lejas Godaiņi Lejasūdri Lielkrastiņi Lūči
Lapskalni Lejas Kļaviņas Lejasupuri Lielpleči Lūši
Lapsumāja Lejas Kurmji Lejaszemgaļi Lielsierūži Luzikas
Laucinieki Lejas Ķuži Lejnieki Lielzaķi  
Lauka Aņģi Lejas Lielauši Lejzemnieks Lielziedi  
Lauka Galiņi Lejas Sīmnieki Liānas Lienes  
M
Madaras Mazie Sprīdīši Mazrozes Melnmeķi Mežsardziņi
Majori Mazjānumi Mazrūķi Melones Mežsmiltāji
Maki Mazjesi Mazsierūži Meļņi Mežvidi
Malenieki Mazkļavenieki Mazsierūži 2 Mēslu krātuve Mežvijas
Mālkalni Mazkrastiņi Mazspītes Mētras Mierkalni
Mālnieki Mazķepši Mazstrēļi Meža Avoti Mietnieki
Maļinovkas Mazlēksnes Mazstrīķeri Meža Rasas Miljoni
Markovi Mazliepas Mazuta saimniecība Meža Smiltnieki Miltiņi
Mauriņi Mazlūči Medību pils Meža Taurēni Misas Robežnieki
Mazdietlavas Mazmajori Medīgas Meža Vīleikas Misas tautas nams
Mazdimzas Mazmazjāņi Mehāniskās darbnīcas Meža Vizbuļi Mīšēni
Mazgobas Mazoļas Melderi Mežavotiņi Mucenieki
Mazie Mazplepji Meldiņi Mežrīti Mūrnieki
Mazie Atkalni Mazpūteļi Mellupes Mežrozes  
N
Namedas Nāriņas Noliktava Noliktava 17 Norieši
Namiņi Niedras Noliktava 16 Noliktava 20 Novadi
O
Oliņi Olu pulvera cehs Oļas Osīši Ozolgatve
Olu pārstrādes cehs Olu šķirotava Ormaņi Ozolbilles Ozoliņi
P
Padebeši Pēkuļi Plostgaļi Priedītes Puriņi
Pagrabiņi Pelītes Plostnieki Priedulāji Pūriņi
Pagrabs Pēteri Pļavenieki Priekuļi Purmales
Palejas Piesaules Pļaviņas Priežkalni Purviņi
Palīgražošanas cehs Pīguļi Pļavnieki Priežmales Purvīši
Papardes Pikolas Podāzeļi 1 Puikas Purvzemnieki
Pasaka Pīles Podāzeļi 2 Pukšeļi Pušķi
Patvaļas Pipari Podi Puķes Putniņi
Paures Platori Poligons Pulkas Putnu novietne
Peciņi Pleči Priedes Pūpoli Putrasmēri
R
Rāceņi Ratnieki Rietumi Rosme 20 Rūpnīcas
Raibaļas Raudas Rīkuri Rošēni Rūpniecības sanitārā caurlaide
Rājumi Reikaļi Rinkas Rotas Rūpniecības veterinārais bloks
Rājumnieki Reikaļu krogs Robežkalni Rozentāles Rūsiņi
Rāmriti Renceles Rogas Rozes Rūtas
Raņķi Renebušas Romi Roziņi Rūtenieki
Raņķi 2 Renes Roņi Rubeņi Rutki
Raņķi 3 Rieksti Rosme 16 Rūķi  
Raņķi 4 Riekstiņi Rosme 17 Rumbas  
Raņķi 5 Riekstkoži Rosme 18 Rūnas  
S
Salas Sibras Sniķeri Sproģi Strauta Brīviņi
Salenieki Sidrabiņi Sodzeri Sprostiņi Strauta Krieviņi
Salmiņi Silarūķi Solvita Stabi Strautiņi
Sanitārais bloks Silavas Spāres Stabiņi Strautmaļi
Sansavas Silenieki Spāriņi Stacija "Iecava" Strautnieki
Sauleskalni Siliņdimzas Spārītes Staliņi Strazdi
Saulgoži Skali Spēlmaņi Stariņi Strazdiņi
Saulieši Skaliņi Spīķi Steinbriķi Strēļi
Saullejas Skones Spilvenieki Stenderi Strīķeri
Saullēkti Skujas Spītes Stibas Stungas
Sauši Skujenieki Spodras Stiebri Sudrabiņi
Segliņi Slavīši Spoles Stieņi Surmīši
Selgas Sliedes Spožvaltes Stirnas Svēteļi
Sēļi Smedes Spradži Stirnulīči  
Senči Smildziņas Sprīdīši Straumēni  
Senlejas Smilgas Spridzekļi Straumēnrūķi  
Š
Šetleri Šķirotava Šlokenbeka Šļūkas Šosejnieki
T
Tāles Tērces 4 Timmas Transformatora ēka TP-4126 Treidas
Tāmas 1 Tērces 5 Transformatora ēka TP-3803 Transformators TP-3805 Triādes
Tāmas 2 Tērces 6 Transformatora ēka TP-3806 Transformatoru apakšstacija "Iecava" Tulpes
Teikas Tildernieki Transformatora ēka TP-4116 Trapes Tumšvaltes
Tēraudi Tiltiņi Transformatora ēka TP-4121 Trapes Kļavas Tuntuļi
Ū
Ūdensrozes Ūdri Ūdrupi Ūpji Ūsiņkalns
U
Ugas Upenieki Upes Viļņi Upeslīči Upuri
Ultra Upes Krieviņi Upeskrasti 1 Upīši Uškuri
Unguri Upes Medņi Upeskrasti 2 Upītes  
V
Vabuļi Vanči 2 Veclodēni Vecziedoņi Viesturi
Vaiči Vanči 4 Veclodiņi Veilandi Vilcēni
Vaidas Vārnas Vecnoras Vējavas Vilciņi
Vaivari Vārpas Vecozolgaiļi Vējiņi Vīleikas
Vājeikas Vaselnieki Vecplampji Veldres Vīlītes
Valdas Vecbillītes Vecrumbas Vēlziedes Vīnkalni
Valdemāri Vecbrīviņi Vecsalagaļi Vērsēni Virsāji
Valdēni Vecdravnieki Vecskola Vētras Virzas
Valentīnas Vecgrantiņi Vecsmedes Vībotnes Vistas
Valtiņi Vecgrīvas Vecsmilgas Videnieki Vizbuļi
Valtoni Vecgulbji Vecvanči Viduslauki  
Vanagi Veckrastiņi Veczaķi Vienība  
Vanči Veclejas Veczaķi 4 Vienības dārzniecība  
Vanči 1 Vecliepiņas Veczelmeņi Vienības Dārzniecība 1  
Z
Zāģeri Zālītes stacijas ēka 2 Zelta Baloži Zīdeņi Zīrnieki
Zaķi Zaļaiskrogs Zelta Pūķi Ziedkalni Zoskalni
Zāles Zaļie Zeltaiņi Ziemeļblāzmas Zvaigznes
Zālītes Zara Sibras Zemgaļi Ziemeļvēji Zvejnieki
Zālītes dzelzceļa stacijas ēka Zariņi Zemīši Zīles Zvirbulēni
Zālītes stacijas ēka 1 Zelles Zemītes Zīļupes  
Ž
Žigļi Žubes Žubītes