Ienākt

Iecavas novads

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Audrupi Dzelzāmurs Iecava Zālīte Zorģi
Dimzukalns Dzimtmisa Rosme    

Mājas

A
Abačas Aizvējas Amonjaka noliktava Asfalta betona rūpnīca Auri
Abaču Ezers Aizvējas 1 Andersoni Atari Ausmas
Abavas Aizvējas 2 Andricēni Ataugas Austrumi
Administratīvā ēka Akas Antras Ati Auzas
Agneses Akmeņi Apiņstīgas Atkalni Auziņas
Agrocentrs Aleksandras Apogi Attīrīšanas iekārtas Avenieki
Aicīši Alkšņi Armandi Atvariņi Avotiņi
Aivari Amazones Asari Augšķepši  
Ā
Ādmiņi Āķīšu ceļš 4 Āķīšu ceļš 9 Āķīšu ceļš 14 Āķīšu ceļš 19
Āķīši Āķīšu ceļš 5 Āķīšu ceļš 10 Āķīšu ceļš 15 Āķīšu ceļš 20
Āķīšu ceļš 1 Āķīšu ceļš 6 Āķīšu ceļš 11 Āķīšu ceļš 16 Āķīšu ceļš 21
Āķīšu ceļš 2 Āķīšu ceļš 7 Āķīšu ceļš 12 Āķīšu ceļš 17 Āķīšu ceļš 22
Āķīšu ceļš 3 Āķīšu ceļš 8 Āķīšu ceļš 13 Āķīšu ceļš 18 Āres
B
Bajāri Bauči Bērzi Breieri Bukaiši
Baltgaiļi Bebru Pļavas Birzemnieki Brencis Bumbierozoliņi
Baltmeķi Bebrukārkliņi Birzkaktiņi Brieži Buras
Baltmuiža Bedrenieki Bites Brīviņi Bušas
Balvas Beikas Bites Kalni Brīvkalni Būtrumi
Bandenieki Beiti Blukas Brīvzemnieki  
Bangas Bēri Brazīlijas Bucenieki  
Bāri Bērzāji Brēdiķi Būčas  
C
Caunes Ceļavēji Cepļi Cimmermaņu Rūķi Cīruļi
Caunītes Ceļmalas Cieceri Ciņi Cukuri
Celmakalniņi Ceplinieki Cielavas Cīrulīši  
Č
Čaupi        
D
Dāboliņi Dārziņi Dietlavas Dravas māja Dumpji
Dainas Daudzieši Divozoli Driešķini Durbenieki
Daki Dienvidi 1 Dižgabaliņi Drosmes Dzegas
Dambenieki Dienvidi 2 Dižievas Drostalas Dzelmes
Dangas Dienvidi 3 Dižmedīgas Druvas Dzelzceļa konteiners DG Iecava
Danieli Dienvidi 4 Dižozoli Druvmaļi Dzelzceļa konteiners DG Zālīte
Darbenieki Dienvidi 5 Dižūdri Dūdumi Dzelzkalēji
Darbnīcas Dienvidi 6 Dižvēji Dūjas Dzērves
Darbnīcas 1 Dienvidi 7 Dobuļi Dūmiņi Dzintarnieki
Ē
Ēdnīca 25 Ērgļi Ērkšķi    
E
Egles Elektriskā apakšstacija Elsneri    
Eglītes Elīnas Estiņi    
F
Freimaņi        
G
Gailēni Gāršas Grandas Gravas Gruntnieki
Gaiļi Gaujas Granteles Griezes Gruzduļi
Gaiziņi Gāzes regulēšanas stacija "Ziemeļi" Grantiņi Grinvaldes Grūži
Galenieki Gāzes stacija "Iecava" Graši Grunduļi Gusti
Galiņi Gāziņi Graudi Gruntiņi  
Garāža Gobas Graudu noliktava Gruntis  
Ģ
Ģedulnieki        
H
Hofmaņi        
I
Iecavas attīrīšanas iekārtas Iecavas stacijas ēka 4 Iecavnieki 3 Ievkalni Irbēni
Iecavas bāze Iecavas stacijas ēka 5 Iecupes Iģi Irbes
Iecavas elevators Iecavas stacijas ēka 6 Iedvesmas Iklāvi  
Iecavas stacijas ēka 1 Iecavnieki Ielejas Indras  
Iecavas stacijas ēka 2 Iecavnieki 1 Ievas Ineši  
Iecavas stacijas ēka 3 Iecavnieki 2 Ieviņas Inkubators  
J
Jānumi Jaunjesi Jaunliepas Jaunsalagaļi Jaunsvirkaļi
Jaunakmeņi Jaunkalni Jaunlodiņi Jaunsalmiņi Jauntāles
Jaunandricēni Jaunkaziķi Jaunmajori Jaunsansavas Jauntīrumi
Jaunaustrumi Jaunkleņģernieki Jaunozolgaiļi Jaunsaulītes Jaunzemdegas
Jaunbērzi Jaunkrastiņi Jaunozoliņi Jaunsegliņi Jaunzemi
Jaunbilles Jaunkrieviņi Jaunpalejas Jaunsīmnieki Jaunzemīši
Jaunbrieži Jaunkriknas Jaunpīlādži Jaunsmilgas Jaunzemji
Jaunbūtrumi Jaunkurmīši Jaunpleči Jaunsmiltnieki Jaunziedoņi
Jaundedži Jaunķeizari Jaunpurmales Jaunsmuģi Jāzepi
Jaundedži 1 Jaunķēķi Jaunpūteļi Jaunspītes Jesi
Jaundimzas Jaunlāči Jaunrājumi Jaunstrīķeri Jumi
Jaungailēni Jaunlanciņi Jaunrozes Jaunsudrabiņi Jumpravnieki
Jaungrīvas Jaunlēksnes Jaunruciņi Jaunsuneļi Jurēni
Jaunģediņi Jaunlibarti Jaunrūsiņi Jaunsurmīši  
K
Kaijas Kalna Strautiņi Karogi Kosas Krieviņi
Kakti Kalna Šautleri Karpas Kramiņi Kriknas
Kaķpēdiņas Kalna Ūdri Katlu māja Krastāres Krimūnas
Kalna Āzeļi Kalnabirzkalni Kauguri Krastarūķi Krišjāņi
Kalna Bērzi Kalnakriknas Kaziķi Krastiņi Krūkles
Kalna Godaiņi Kalnenieki Klaidas Krastmaļi Krūmiņi
Kalna Grūži Kalnieši Klāviņi Kraujenieki Kukšas
Kalna Kalnāji Kalniņi Kliederi Krauklīši Kurtiņi
Kalna Lūči Kalves Klūgas Krauklīši 1 Kvadrāti
Kalna Muižzemnieki Kamoliņi Kļavenieki Krauklīši 2 Kveriņi
Kalna Rūķi Kanbergi Kļaviņas Krauklīši 3  
Kalna Saulītes Kardaši Kļiebas Kraukļi  
Kalna Sīmnieki Karīnas Koģenerācijas rūpnīca Krauzes  
Kalna Smedes Kārkli Kokorieši Kreņģelnieki  
Ķ
Ķeizari Ķepainīši Ķieķi Ķīši  
Ķēniņi Ķerkši Ķirzakas Ķullīši  
L
Labības Lauka Krieviņi Lejas Sīmnieki Liānas Lielziedi
Labības 2 Laumas Lejas Smedes Lībieši Lienes
Lācīši Lauvas Lejas Strautiņi Līcīši Liepāres
Lāči Lazdas Lejas Strīķeri Līčupes Liepiņas
Laģi Lazdiņi Lejas Šautleri Līdumnieki Liepkalni
Laivenieki Lāzeri Lejas ūdens dzirnavas Lielbemberi Līgotnes
Lakstīgalas Lazurīti Lejasbirznieki Lielčinčas Lindavi
Lamži Ledāji Lejasdainas Lieldimzas Lingas 71
Lanciņi Leiši Lejasdimzas Lielie Rūķi Lingas 72
Lapaiņi Leitīši Lejaskalni Lieljāņi Lingas 73
Lapenieki Lejas Dārznieki Lejasmuižzemnieki Lielkājiņas Lingas 74
Lapsēni Lejas Gailēni Lejasstīveri Lielklāšķini Lini
Lapskalni Lejas Godaiņi Lejasūdri Lielkrastiņi Liniņi
Lapsumāja Lejas Kļaviņas Lejasupuri Lielpleči Lodiņi
Laucinieki Lejas Kurmji Lejaszemgaļi Lielsierūži Lūči
Lauka Aņģi Lejas Ķuži Lejnieki Lielstrīķeri Lūši
Lauka Galiņi Lejas Lielauši Lejzemnieks Lielzaķi Luzikas
M
Madaras Mazirbēni Mazrozes Melones Mežvidi
Majori Mazjānumi Mazrūķi Meļņi Mežvijas
Maki Mazjesi Mazsierūži Mēslu krātuve Mierkalni
Malenieki Mazkļavenieki Mazsierūži 2 Mētras Mietnieki
Mālkalni Mazkrastiņi Mazspītes Meža Avoti Miljoni
Mālnieki Mazķepši Mazstrēļi Meža Rasas Miltiņi
Maļinovkas Mazlēksnes Mazstrīķeri Meža Smiltnieki Misas Robežnieki
Markovi Mazliepas Mazuta saimniecība Meža Taurēni Misas tautas nams
Mauriņi Mazlūči Medību pils Meža Vīleikas Mīšēni
Mazdietlavas Mazmajori Medīgas Meža Vizbuļi Mucenieki
Mazdimzas Mazmazjāņi Mehāniskās darbnīcas Mežavotiņi Muciņas
Mazgobas Mazoļas Melderi Mežrīti Mūrnieki
Mazie Mazpleči Meldiņi Mežrozes  
Mazie Atkalni Mazplepji Mellupes Mežsardziņi  
Mazie Sprīdīši Mazpūteļi Melnmeķi Mežsmiltāji  
N
Namedas Nāriņas Noliktava Noliktava 17 Norieši
Namiņi Niedras Noliktava 16 Noliktava 20 Novadi
O
Oliņi Olu šķirotava Osīši Ozolgatve  
Olu pārstrādes cehs Oļas Ošumuiža Ozoliņi  
Olu pulvera cehs Ormaņi Ozolbilles    
P
Padebeši Pēkuļi Plostnieki Priedulāji Puriņi
Pagrabiņi Pelītes Pļavenieki Priekuļi Pūriņi
Pagrabs Pēteri Pļaviņas Priežavotiņi Purmales
Palejas Piesaules Pļavnieki Priežkalni Purviņi
Palīgražošanas cehs Pīguļi Podāzeļi 1 Priežmales Purvīši
Papardes Pikolas Podāzeļi 2 Puikas Purvzemnieki
Pasaka Pīles Podi Pukšeļi Pušķi
Patvaļas Pipari Poligons Puķes Putniņi
Paures Platori Priedes Pulkas Putnu novietne
Peciņi Plostgaļi Priedītes Pūpoli Putrasmēri
R
Rāceņi Ratnieki Riekstkoži Rosme 17 Rumbas
Raibaļas Raudas Rietumi Rosme 18 Rūnas
Rājumi Reidas Rietumirbēni Rosme 20 Rūpnīcas
Rājumnieki Reikaļi Rīkuri Rošēni Rūpniecības sanitārā caurlaide
Rāmriti Reikaļu krogs Rinkas Rotas Rūpniecības veterinārais bloks
Raņķi Renceles Robežkalni Rozentāles Rūsiņi
Raņķi 2 Renebušas Rogas Rozes Rūtas
Raņķi 3 Renes Romi Roziņi Rūtenieki
Raņķi 4 Rieksti Roņi Rubeņi Rutki
Raņķi 5 Riekstiņi Rosme 16 Rūķi  
S
Salas Sibras Sniķeri Sproģi Straumēni
Salenieki Sidrabiņi Sodzeri Sprostiņi Straumēnrūķi
Salmiņi Silarūķi Solvita Stabi Strauta Brīviņi
Sanitārais bloks Silavas Spāres Stabiņi Strauta Krieviņi
Sansavas Silenieki Spāriņi Stabules Strautiņi
Sauleskalni Siliņdimzas Spārītes Stacija "Iecava" Strautmaļi
Saulgoži Skali Spēlmaņi Staliņi Strautnieki
Saulieši Skaliņi Spīķi Stariņi Strazdi
Saullejas Skones Spilvenieki Stāviņi Strazdiņi
Saullēkti Skujas Spītes Steinbriķi Strēļi
Sauši Skujenieki Spodras Stenderi Strīķeri
Segliņi Slavīši Spoles Stibas Stungas
Selgas Sliedes Spožvaltes Stiebri Sudrabiņi
Sēļi Smedes Spradži Stieņi Surmīši
Senči Smildziņas Sprīdīši Stirnas Svēteļi
Senlejas Smilgas Spridzekļi Stirnulīči  
Š
Šetleri Šķirotava Šlokenbeka Šļūkas Šosejnieki
T
Tāles Tērces 4 Timmas Transformatora ēka TP-4126 Treidas
Tāmas 1 Tērces 5 Transformatora ēka TP-3803 Transformators TP-3805 Triādes
Tāmas 2 Tērces 6 Transformatora ēka TP-3806 Transformatoru apakšstacija "Iecava" Tulpes
Teikas Tildernieki Transformatora ēka TP-4116 Trapes Tumšvaltes
Tēraudi Tiltiņi Transformatora ēka TP-4121 Trapes Kļavas Tuntuļi
Ū
Ūdensrozes Ūdri Ūdrupi Ūpji Ūsiņkalns
U
Ugas Upenieki Upes Viļņi Upeslīči Upuri
Ultra Upes Krieviņi Upeskrasti 1 Upīši Uškuri
Unguri Upes Medņi Upeskrasti 2 Upītes  
V
Vabuļi Vanči 1 Vecliepiņas Veczelmeņi Vienības Dārzniecība 1
Vaiči Vanči 2 Veclīgotnes Vecziedoņi Viesturi
Vaidas Vanči 4 Veclodēni Veilandi Vilcēni
Vainagi Vārnas Veclodiņi Vējavas Vilciņi
Vaivari Vārpas Vecnoras Vējiņi Vīleikas
Vājeikas Vaselnieki Vecozolgaiļi Veldres Vīlītes
Valdas Vecbillītes Vecplampji Vēlziedes Vīnkalni
Valdemāri Vecbrīviņi Vecrumbas Vērsēni Virsāji
Valdēni Vecdravnieki Vecsalagaļi Vībotnes Virzas
Valentīnas Vecgrantiņi Vecskola Videnieki Vistas
Valtiņi Vecgrīvas Vecsmedes Viduslauki Vizbuļi
Valtoni Vecgulbji Vecsmilgas Vienība  
Vanagi Veckrastiņi Vecvanči Vienības Breieri  
Vanči Veclejas Veczaķi 4 Vienības dārzniecība  
Z
Zāģeri Zālītes stacijas ēka 2 Zelta Baloži Zīdeņi Zīrnieki
Zaķi Zaļaiskrogs Zelta Pūķi Ziedkalni Zoskalni
Zāles Zaļie Zeltaiņi Ziemeļblāzmas Zvaigznes
Zālītes Zara Sibras Zemgaļi Ziemeļvēji Zvejnieki
Zālītes dzelzceļa stacijas ēka Zariņi Zemīši Zīles Zvirbulēni
Zālītes stacijas ēka 1 Zelles Zemītes Zīļupes  
Ž
Žigļi Žubes Žubītes