Ienākt

Iecavas novads

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Audrupi Dzelzāmurs Iecava Zālīte Zorģi
Dimzukalns Dzimtmisa Rosme    

Mājas

A
Abačas Aizupes Amazones Asari Augšķepši
Abaču Ezers Aizvējas Amonjaka noliktava Asfalta betona rūpnīca Auri
Abavas Aizvējas 1 Andersoni Atari Ausmas
Administratīvā ēka Aizvējas 2 Andricēni Ataugas Austrumi
Agneses Akas Antras Ati Auzas
Agrocentrs Akmeņi Apiņstīgas Atkalni Auziņas
Aicīši Aleksandras Apogi Attīrīšanas iekārtas Avenieki
Aivari Alkšņi Armandi Atvariņi Avotiņi
Ā
Ādmiņi Āķīšu ceļš 4 Āķīšu ceļš 9 Āķīšu ceļš 14 Āķīšu ceļš 19
Āķīši Āķīšu ceļš 5 Āķīšu ceļš 10 Āķīšu ceļš 15 Āķīšu ceļš 20
Āķīšu ceļš 1 Āķīšu ceļš 6 Āķīšu ceļš 11 Āķīšu ceļš 16 Āķīšu ceļš 21
Āķīšu ceļš 2 Āķīšu ceļš 7 Āķīšu ceļš 12 Āķīšu ceļš 17 Āķīšu ceļš 22
Āķīšu ceļš 3 Āķīšu ceļš 8 Āķīšu ceļš 13 Āķīšu ceļš 18 Āres
B
Bajāri Bauči Bērzi Breieri Bukaiši
Baltgaiļi Bebru Pļavas Birzemnieki Brencis Bumbierozoliņi
Baltmeķi Bebrukārkliņi Birzkaktiņi Brieži Buras
Baltmuiža Bedrenieki Bites Brīviņi Bušas
Balvas Beikas Bites Kalni Brīvkalni Būtrumi
Bandenieki Beiti Blukas Brīvzemnieki  
Bangas Bēri Brazīlijas Bucenieki  
Bāri Bērzāji Brēdiķi Būčas  
C
Caunes Ceļavēji Cepļi Cielavas Cīrulīši
Caunītes Ceļmalas Cērmūkša Cimmermaņu Rūķi Cīruļi
Celmakalniņi Ceplinieki Cieceri Ciņi Cukuri
Č
Čaupi        
D
Dāboliņi Dārziņi Divozoli Drosmes Dzelmes
Dainas Daudzieši Dižgabaliņi Drostalas Dzelzceļa konteiners DG Iecava
Daki Dienvidi 1 Dižievas Druvas Dzelzceļa konteiners DG Zālīte
Dambenieki Dienvidi 2 Dižmedīgas Druvmaļi Dzelzkalēji
Dammes Dienvidi 3 Dižozoli Dūdumi Dzērves
Dangas Dienvidi 4 Dižūdri Dūjas Dzintarnieki
Danieli Dienvidi 5 Dižvēji Dūmiņi  
Darbenieki Dienvidi 6 Dobuļi Dumpji  
Darbnīcas Dienvidi 7 Dravas māja Durbenieki  
Darbnīcas 1 Dietlavas Driešķini Dzegas  
Ē
Ēdnīca 25 Ērgļi Ērkšķi    
E
Egles Eiraki Elīnas Estiņi  
Eglītes Elektriskā apakšstacija Elsneri    
F
Freimaņi        
G
Gailēni Gāršas Grandas Gravas Gruntis
Gaiļi Gaujas Granteles Graviņas Gruntnieki
Gaiziņi Gāzes regulēšanas stacija "Ziemeļi" Grantiņi Griezes Gruzduļi
Galenieki Gāzes stacija "Iecava" Graši Grinvaldes Grūži
Galiņi Gāziņi Graudi Grunduļi Gulbīši
Garāža Gobas Graudu noliktava Gruntiņi Gusti
Ģ
Ģedulnieki        
H
Hofmaņi        
I
Iecavas attīrīšanas iekārtas Iecavas stacijas ēka 4 Iecavnieki 3 Ievkalni Inkubators
Iecavas bāze Iecavas stacijas ēka 5 Iecupes Igauņi Irbēni
Iecavas elevators Iecavas stacijas ēka 6 Iedvesmas Iģi Irbeņkalni
Iecavas stacijas ēka 1 Iecavnieki Ielejas Iklāvi Irbes
Iecavas stacijas ēka 2 Iecavnieki 1 Ievas Indras  
Iecavas stacijas ēka 3 Iecavnieki 2 Ieviņas Ineši  
J
Jānumi Jaunjesi Jaunliepas Jaunsalmiņi Jauntīrumi
Jaunakmeņi Jaunkalni Jaunlodiņi Jaunsansavas Jaunzemdegas
Jaunandricēni Jaunkalves Jaunmajori Jaunsaulītes Jaunzemi
Jaunaustrumi Jaunkaziķi Jaunozolgaiļi Jaunsegliņi Jaunzemīši
Jaunbērzi Jaunkleņģernieki Jaunozoliņi Jaunsīmnieki Jaunzemji
Jaunbilles Jaunkrastiņi Jaunpalejas Jaunsmilgas Jaunziedoņi
Jaunbrieži Jaunkrieviņi Jaunpīlādži Jaunsmiltnieki Jāzepi
Jaunbūtrumi Jaunkriknas Jaunpleči Jaunsmuģi Jesi
Jaundedži Jaunkurmīši Jaunpurmales Jaunspītes Jūlijas
Jaundedži 1 Jaunķeizari Jaunpūteļi Jaunstrīķeri Jumi
Jaundietlavas Jaunķēķi Jaunrājumi Jaunsudrabiņi Jumpravnieki
Jaundimzas Jaunlāči Jaunrozes Jaunsuneļi Jurēni
Jaungailēni Jaunlanciņi Jaunruciņi Jaunsurmīši  
Jaungrīvas Jaunlēksnes Jaunrūsiņi Jaunsvirkaļi  
Jaunģediņi Jaunlibarti Jaunsalagaļi Jauntāles  
K
Kaijas Kalna Smedes Kārkli Kokorieši Kreņģelnieki
Kakti Kalna Strautiņi Karogi Kosas Krieviņi
Kaķpēdiņas Kalna Šautleri Karpas Kramiņi Kriknas
Kalna Āzeļi Kalna Ūdri Katlu māja Krastāres Krimūnas
Kalna Bērzi Kalnabirzkalni Kauguri Krastarūķi Krišjāņi
Kalna Godaiņi Kalnakriknas Kaziķi Krastiņi Krūkles
Kalna Grūži Kalnenieki Klaidas Krastmaļi Krūmiņi
Kalna Jurģēni Kalnieši Klāviņi Kraujenieki Kukšas
Kalna Kalnāji Kalniņi Kliederi Krauklīši Kurtiņi
Kalna Lūči Kalves Klūgas Krauklīši 1 Kvadrāti
Kalna Muižzemnieki Kamoliņi Kļavenieki Krauklīši 2 Kveriņi
Kalna Rūķi Kanbergi Kļaviņas Krauklīši 3  
Kalna Saulītes Kardaši Kļiebas Kraukļi  
Kalna Sīmnieki Karīnas Koģenerācijas rūpnīca Krauzes  
Ķ
Ķeizari Ķepainīši Ķieķi Ķīši  
Ķēniņi Ķerkši Ķirzakas Ķullīši  
L
Labības Lauka Krieviņi Lejas Smedes Līcīši Liepāres
Labības 2 Laumas Lejas Strautiņi Līčupes Liepiņas
Lācīši Lauvas Lejas Strīķeri Līdumnieki Liepkalni
Lāči Lazdas Lejas Šautleri Lielbemberi Līgotnes
Lagzdas Lazdiņi Lejas ūdens dzirnavas Lielčinčas Lindavi
Laģi Lāzeri Lejasbirznieki Lieldimzas Lingas 71
Laivenieki Lazurīti Lejasdainas Lielie Rūķi Lingas 72
Lakstīgalas Ledāji Lejasdimzas Lieljāņi Lingas 73
Lamži Leiši Lejaskalni Lieljesi Lingas 74
Lanciņi Leitīši Lejasmuižzemnieki Lielkājiņas Lini
Lapaiņi Lejas Dārznieki Lejasstīveri Lielklāšķini Liniņi
Lapenieki Lejas Gailēni Lejasūdri Lielkrastiņi Lodiņi
Lapsēni Lejas Godaiņi Lejasupuri Lielpleči Lūči
Lapskalni Lejas Kļaviņas Lejaszemgaļi Lielsierūži Lūši
Lapsumāja Lejas Kurmji Lejnieki Lielstrīķeri Luzikas
Laucinieki Lejas Ķuži Lejzemnieks Lielzaķi  
Lauka Aņģi Lejas Lielauši Liānas Lielziedi  
Lauka Galiņi Lejas Sīmnieki Lībieši Lienes  
M
Madaras Mazjānumi Mazrūķi Melnmeķi Mežsmiltāji
Majori Mazjesi Mazsibras Melones Mežvidi
Maki Mazkļavenieki Mazsierūži Meļņi Mežvijas
Malenieki Mazkrastiņi Mazsierūži 2 Mēslu krātuve Mierkalni
Mālkalni Mazķepši Mazspītes Mētras Mietnieki
Mālnieki Mazlēksnes Mazstrēļi Meža Avoti Miljoni
Maļinovkas Mazliepas Mazstrīķeri Meža Rasas Miltiņi
Markovi Mazlūči Mazuta saimniecība Meža Smiltnieki Misas Robežnieki
Mauriņi Mazmajori Mazvaltes Meža Taurēni Misas tautas nams
Mazdimzas Mazmazjāņi Medību pils Meža Vīleikas Mīšēni
Mazgobas Mazoļas Medīgas Meža Vizbuļi Mucenieki
Mazie Mazpleči Mehāniskās darbnīcas Mežavotiņi Muciņas
Mazie Atkalni Mazplepji Melderi Mežrīti Mūrnieki
Mazie Sprīdīši Mazpūteļi Meldiņi Mežrozes  
Mazirbēni Mazrozes Mellupes Mežsardziņi  
N
Namedas Nāriņas Noliktava Noliktava 17 Norieši
Namiņi Niedras Noliktava 16 Noliktava 20 Novadi
O
Oliņi Olu šķirotava Osīši Ozolgatve  
Olu pārstrādes cehs Oļas Ošumuiža Ozoliņi  
Olu pulvera cehs Ormaņi Ozolbilles    
P
Padebeši Pēkuļi Pļavenieki Priežavotiņi Purviņi
Pagrabiņi Pelītes Pļaviņas Priežkalni Purvīši
Pagrabs Pēteri Pļavnieki Priežmales Purvzemnieki
Palejas Piesaules Podāzeļi 1 Puikas Pušķi
Palīgražošanas cehs Pīguļi Podāzeļi 2 Pukšeļi Putniņi
Papardes Pikolas Podi Puķes Putnu novietne
Pasaka Pīles Poligons Pulkas Putrasmēri
Paspārņi Pipari Priedes Pūpoli  
Patvaļas Platori Priedītes Puriņi  
Paures Plostgaļi Priedulāji Pūriņi  
Peciņi Plostnieki Priekuļi Purmales  
R
Rāceņi Raņķi 5 Riekstiņi Rosme 16 Rūķi
Raibaļas Ratnieki Riekstkoži Rosme 17 Rumbas
Rājumi Raudas Rietumi Rosme 18 Rūnas
Rājumnieki Reidas Rietumirbēni Rosme 20 Rūpnīcas
Rakari Reikaļi Rīkuri Rošēni Rūpniecības sanitārā caurlaide
Rāmriti Reikaļu krogs Rinkas Rotas Rūpniecības veterinārais bloks
Raņķi Renceles Robežkalni Rozentāles Rūsiņi
Raņķi 2 Renebušas Rogas Rozes Rūtas
Raņķi 3 Renes Romi Roziņi Rūtenieki
Raņķi 4 Rieksti Roņi Rubeņi Rutki
S
Salas Senlejas Smilgas Sproģi Straumēni
Salenieki Sibras Sniķeri Sprostiņi Straumēnrūķi
Salmiņi Sidrabiņi Sodzeri Stabi Strauta Brīviņi
Sanitārais bloks Silarūķi Solvita Stabiņi Strauta Krieviņi
Sansavas Silavas Spāres Stabules Strautiņi
Sauleskalni Silenieki Spāriņi Stacija "Iecava" Strautmaļi
Saulgoži Siliņdimzas Spārītes Staliņi Strautnieki
Saulieši Skali Spēlmaņi Stariņi Strazdi
Saullejas Skaliņi Spīķi Stāviņi Strazdiņi
Saullēkti Skones Spilvenieki Steinbriķi Strēļi
Sauši Skujas Spītes Stenderi Strīķeri
Segliņi Skujenieki Spodras Stibas Stungas
Selgas Slavīši Spoles Stiebri Sudrabiņi
Sēļi Sliedes Spradži Stieņi Surmīši
Senči Smedes Sprīdīši Stirnas Svēteļi
Senčukalni Smildziņas Spridzekļi Stirnulīči  
Š
Šetleri Šķirotava Šlokenbeka Šļūkas Šosejnieki
T
Tāles Tērces 4 Transformatora ēka TP-3803 Transformatoru apakšstacija "Iecava" Tumšvaltes
Tālītes Tērces 5 Transformatora ēka TP-3806 Trapes Tuntuļi
Tāmas 1 Tērces 6 Transformatora ēka TP-4116 Trapes Kļavas  
Tāmas 2 Tildernieki Transformatora ēka TP-4121 Treidas  
Teikas Tiltiņi Transformatora ēka TP-4126 Triādes  
Tēraudi Timmas Transformators TP-3805 Tulpes  
Ū
Ūdensrozes Ūdri Ūdrupi Ūpji Ūsiņkalns
U
Ugas Upenieki Upes Viļņi Upeslīči Upuri
Ultra Upes Krieviņi Upeskrasti 1 Upīši Uškuri
Unguri Upes Medņi Upeskrasti 2 Upītes Uzkalniņi
V
Vabuļi Vanči 1 Veclejas Veczaķi 4 Vienības dārzniecība
Vaiči Vanči 2 Vecliepiņas Veczelmeņi Vienības Dārzniecība 1
Vaidas Vanči 4 Veclīgotnes Vecziedoņi Viesturi
Vainagi Vārnas Veclodēni Veilandi Vilcēni
Vaivari Vārpas Veclodiņi Vējavas Vilciņi
Vājeikas Vaselnieki Vecnoras Vējiņi Vīleikas
Valdas Vecbillītes Vecozolgaiļi Veldres Vīlītes
Valdemāri Vecbrīviņi Vecplampji Vēlziedes Vīnkalni
Valdēni Vecdravnieki Vecrumbas Vērsēni Virsāji
Valentīnas Vecgrantiņi Vecsalagaļi Vībotnes Virzas
Valtiņi Vecgrīvas Vecskola Videnieki Vistas
Valtoni Vecgulbji Vecsmedes Viduslauki Vizbuļi
Vanagi Veckrastiņi Vecsmilgas Vienība  
Vanči Vecķullīši Vecvanči Vienības Breieri  
Z
Zāģeri Zālītes stacijas ēka 2 Zelta Baloži Zīdeņi Zīrnieki
Zaķi Zaļaiskrogs Zelta Pūķi Ziedkalni Zoskalni
Zāles Zaļie Zeltaiņi Ziemeļblāzmas Zvaigznes
Zālītes Zara Sibras Zemgaļi Ziemeļvēji Zvejnieki
Zālītes dzelzceļa stacijas ēka Zariņi Zemīši Zīles Zvirbulēni
Zālītes stacijas ēka 1 Zelles Zemītes Zīļupes  
Ž
Žigļi Žubes Žubītes