Ienākt

Iecavas novads

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Audrupi Dzelzāmurs Iecava Zālīte Zorģi
Dimzukalns Dzimtmisa Rosme    

Mājas

A
Abačas Aizvējas Amonjaka noliktava Asfalta betona rūpnīca Auri
Abaču Ezers Aizvējas 1 Andersoni Atari Ausmas
Abavas Aizvējas 2 Andricēni Ataugas Austrumi
Administratīvā ēka Akas Antras Ati Auzas
Agneses Akmeņi Apiņstīgas Atkalni Auziņas
Agrocentrs Aleksandras Apogi Attīrīšanas iekārtas Avenieki
Aicīši Alkšņi Armandi Atvariņi Avotiņi
Aivari Amazones Asari Augšķepši  
Ā
Ādmiņi Āķīšu ceļš 4 Āķīšu ceļš 9 Āķīšu ceļš 14 Āķīšu ceļš 19
Āķīši Āķīšu ceļš 5 Āķīšu ceļš 10 Āķīšu ceļš 15 Āķīšu ceļš 20
Āķīšu ceļš 1 Āķīšu ceļš 6 Āķīšu ceļš 11 Āķīšu ceļš 16 Āķīšu ceļš 21
Āķīšu ceļš 2 Āķīšu ceļš 7 Āķīšu ceļš 12 Āķīšu ceļš 17 Āķīšu ceļš 22
Āķīšu ceļš 3 Āķīšu ceļš 8 Āķīšu ceļš 13 Āķīšu ceļš 18 Āres
B
Bajāri Bauči Bērzi Breieri Bukaiši
Baltgaiļi Bebru Pļavas Birzemnieki Brencis Bumbierozoliņi
Baltmeķi Bebrukārkliņi Birzkaktiņi Brieži Buras
Baltmuiža Bedrenieki Bites Brīviņi Bušas
Balvas Beikas Bites Kalni Brīvkalni Būtrumi
Bandenieki Beiti Blukas Brīvzemnieki  
Bangas Bēri Brazīlijas Bucenieki  
Bāri Bērzāji Brēdiķi Būčas  
C
Caunes Ceļavēji Cepļi Cimmermaņu Rūķi Cīruļi
Caunītes Ceļmalas Cieceri Ciņi Cukuri
Celmakalniņi Ceplinieki Cielavas Cīrulīši  
Č
Čaupi        
D
Dāboliņi Dārziņi Dietlavas Dravas māja Dumpji
Dainas Daudzieši Divozoli Driešķini Durbenieki
Daki Dienvidi 1 Dižgabaliņi Drosmes Dzegas
Dambenieki Dienvidi 2 Dižievas Drostalas Dzelmes
Dangas Dienvidi 3 Dižmedīgas Druvas Dzelzceļa konteiners DG Iecava
Danieli Dienvidi 4 Dižozoli Druvmaļi Dzelzceļa konteiners DG Zālīte
Darbenieki Dienvidi 5 Dižūdri Dūdumi Dzelzkalēji
Darbnīcas Dienvidi 6 Dižvēji Dūjas Dzērves
Darbnīcas 1 Dienvidi 7 Dobuļi Dūmiņi Dzintarnieki
Ē
Ēdnīca 25 Ērgļi Ērkšķi    
E
Egles Elektriskā apakšstacija Elsneri    
Eglītes Elīnas Estiņi    
F
Freimaņi        
G
Gailēni Gāršas Grandas Gravas Gruntnieki
Gaiļi Gaujas Granteles Griezes Gruzduļi
Gaiziņi Gāzes regulēšanas stacija "Ziemeļi" Grantiņi Grinvaldes Grūži
Galenieki Gāzes stacija "Iecava" Graši Grunduļi Gusti
Galiņi Gāziņi Graudi Gruntiņi  
Garāža Gobas Graudu noliktava Gruntis  
Ģ
Ģedulnieki        
H
Hofmaņi        
I
Iecavas attīrīšanas iekārtas Iecavas stacijas ēka 4 Iecavnieki 3 Ievkalni Irbēni
Iecavas bāze Iecavas stacijas ēka 5 Iecupes Iģi Irbes
Iecavas elevators Iecavas stacijas ēka 6 Iedvesmas Iklāvi  
Iecavas stacijas ēka 1 Iecavnieki Ielejas Indras  
Iecavas stacijas ēka 2 Iecavnieki 1 Ievas Ineši  
Iecavas stacijas ēka 3 Iecavnieki 2 Ieviņas Inkubators  
J
Jānumi Jaunjesi Jaunliepas Jaunsalagaļi Jaunsvirkaļi
Jaunakmeņi Jaunkalni Jaunlodiņi Jaunsalmiņi Jauntāles
Jaunandricēni Jaunkaziķi Jaunmajori Jaunsansavas Jauntīrumi
Jaunaustrumi Jaunkleņģernieki Jaunozolgaiļi Jaunsaulītes Jaunzemdegas
Jaunbērzi Jaunkrastiņi Jaunozoliņi Jaunsegliņi Jaunzemi
Jaunbilles Jaunkrieviņi Jaunpalejas Jaunsīmnieki Jaunzemīši
Jaunbrieži Jaunkriknas Jaunpīlādži Jaunsmilgas Jaunzemji
Jaunbūtrumi Jaunkurmīši Jaunpleči Jaunsmiltnieki Jaunziedoņi
Jaundedži Jaunķeizari Jaunpurmales Jaunsmuģi Jāzepi
Jaundedži 1 Jaunķēķi Jaunpūteļi Jaunspītes Jesi
Jaundimzas Jaunlāči Jaunrājumi Jaunstrīķeri Jumi
Jaungailēni Jaunlanciņi Jaunrozes Jaunsudrabiņi Jumpravnieki
Jaungrīvas Jaunlēksnes Jaunruciņi Jaunsuneļi Jurēni
Jaunģediņi Jaunlibarti Jaunrūsiņi Jaunsurmīši  
K
Kaijas Kalna Smedes Karīnas Kokorieši Krauzes
Kakti Kalna Strautiņi Kārkli Kosas Kreņģelnieki
Kaķpēdiņas Kalna Šautleri Karpas Kramiņi Krieviņi
Kalna Āzeļi Kalna Ūdri Katlu māja Krastāres Kriknas
Kalna Bērzi Kalnabirzkalni Kauguri Krastarūķi Krimūnas
Kalna Godaiņi Kalnakriknas Kaziķi Krastiņi Krišjāņi
Kalna Grūži Kalnenieki Klāviņi Krastmaļi Krūkles
Kalna Kalnāji Kalnieši Kliederi Kraujenieki Krūmiņi
Kalna Lūči Kalniņi Klūgas Krauklīši Kukšas
Kalna Muižzemnieki Kalves Kļavenieki Krauklīši 1 Kurtiņi
Kalna Rūķi Kamoliņi Kļaviņas Krauklīši 2 Kvadrāti
Kalna Saulītes Kanbergi Kļiebas Krauklīši 3 Kveriņi
Kalna Sīmnieki Kardaši Koģenerācijas rūpnīca Kraukļi  
Ķ
Ķeizari Ķepainīši Ķieķi Ķīši  
Ķēniņi Ķerkši Ķirzakas Ķullīši  
L
Labības Lauka Krieviņi Lejas Smedes Lībieši Liepāres
Labības 2 Laumas Lejas Strautiņi Līcīši Liepiņas
Lācīši Lauvas Lejas Strīķeri Līčupes Liepkalni
Lāči Lazdas Lejas Šautleri Līdumnieki Līgotnes
Laģi Lazdiņi Lejas ūdens dzirnavas Lielbemberi Lindavi
Laivenieki Lāzeri Lejasbirznieki Lielčinčas Lingas 71
Lakstīgalas Ledāji Lejasdainas Lieldimzas Lingas 72
Lamži Leiši Lejasdimzas Lielie Rūķi Lingas 73
Lanciņi Leitīši Lejaskalni Lieljāņi Lingas 74
Lapaiņi Lejas Dārznieki Lejasmuižzemnieki Lielkājiņas Lini
Lapenieki Lejas Gailēni Lejasstīveri Lielklāšķini Liniņi
Lapsēni Lejas Godaiņi Lejasūdri Lielkrastiņi Lodiņi
Lapskalni Lejas Kļaviņas Lejasupuri Lielpleči Lūči
Lapsumāja Lejas Kurmji Lejaszemgaļi Lielsierūži Lūši
Laucinieki Lejas Ķuži Lejnieki Lielzaķi Luzikas
Lauka Aņģi Lejas Lielauši Lejzemnieks Lielziedi  
Lauka Galiņi Lejas Sīmnieki Liānas Lienes  
M
Madaras Mazie Sprīdīši Mazpūteļi Mellupes Mežrozes
Majori Mazirbēni Mazrozes Melnmeķi Mežsardziņi
Maki Mazjānumi Mazrūķi Melones Mežsmiltāji
Malenieki Mazjesi Mazsierūži Meļņi Mežvidi
Mālkalni Mazkļavenieki Mazsierūži 2 Mēslu krātuve Mežvijas
Mālnieki Mazkrastiņi Mazspītes Mētras Mierkalni
Maļinovkas Mazķepši Mazstrēļi Meža Avoti Mietnieki
Markovi Mazlēksnes Mazstrīķeri Meža Rasas Miljoni
Mauriņi Mazliepas Mazuta saimniecība Meža Smiltnieki Miltiņi
Mazdietlavas Mazlūči Medību pils Meža Taurēni Misas Robežnieki
Mazdimzas Mazmajori Medīgas Meža Vīleikas Misas tautas nams
Mazgobas Mazmazjāņi Mehāniskās darbnīcas Meža Vizbuļi Mīšēni
Mazie Mazoļas Melderi Mežavotiņi Mucenieki
Mazie Atkalni Mazplepji Meldiņi Mežrīti Mūrnieki
N
Namedas Nāriņas Noliktava Noliktava 17 Norieši
Namiņi Niedras Noliktava 16 Noliktava 20 Novadi
O
Oliņi Olu šķirotava Osīši Ozolgatve  
Olu pārstrādes cehs Oļas Ošumuiža Ozoliņi  
Olu pulvera cehs Ormaņi Ozolbilles    
P
Padebeši Pelītes Pļavenieki Priežavotiņi Purviņi
Pagrabiņi Pēteri Pļaviņas Priežkalni Purvīši
Pagrabs Piesaules Pļavnieki Priežmales Purvzemnieki
Palejas Pīguļi Podāzeļi 1 Puikas Pušķi
Palīgražošanas cehs Pikolas Podāzeļi 2 Pukšeļi Putniņi
Papardes Pīles Podi Puķes Putnu novietne
Pasaka Pipari Poligons Pulkas Putrasmēri
Patvaļas Platori Priedes Pūpoli  
Paures Pleči Priedītes Puriņi  
Peciņi Plostgaļi Priedulāji Pūriņi  
Pēkuļi Plostnieki Priekuļi Purmales  
R
Rāceņi Ratnieki Riekstkoži Rosme 17 Rumbas
Raibaļas Raudas Rietumi Rosme 18 Rūnas
Rājumi Reidas Rietumirbēni Rosme 20 Rūpnīcas
Rājumnieki Reikaļi Rīkuri Rošēni Rūpniecības sanitārā caurlaide
Rāmriti Reikaļu krogs Rinkas Rotas Rūpniecības veterinārais bloks
Raņķi Renceles Robežkalni Rozentāles Rūsiņi
Raņķi 2 Renebušas Rogas Rozes Rūtas
Raņķi 3 Renes Romi Roziņi Rūtenieki
Raņķi 4 Rieksti Roņi Rubeņi Rutki
Raņķi 5 Riekstiņi Rosme 16 Rūķi  
S
Salas Sibras Sniķeri Sproģi Straumēni
Salenieki Sidrabiņi Sodzeri Sprostiņi Straumēnrūķi
Salmiņi Silarūķi Solvita Stabi Strauta Brīviņi
Sanitārais bloks Silavas Spāres Stabiņi Strauta Krieviņi
Sansavas Silenieki Spāriņi Stabules Strautiņi
Sauleskalni Siliņdimzas Spārītes Stacija "Iecava" Strautmaļi
Saulgoži Skali Spēlmaņi Staliņi Strautnieki
Saulieši Skaliņi Spīķi Stariņi Strazdi
Saullejas Skones Spilvenieki Stāviņi Strazdiņi
Saullēkti Skujas Spītes Steinbriķi Strēļi
Sauši Skujenieki Spodras Stenderi Strīķeri
Segliņi Slavīši Spoles Stibas Stungas
Selgas Sliedes Spožvaltes Stiebri Sudrabiņi
Sēļi Smedes Spradži Stieņi Surmīši
Senči Smildziņas Sprīdīši Stirnas Svēteļi
Senlejas Smilgas Spridzekļi Stirnulīči  
Š
Šetleri Šķirotava Šlokenbeka Šļūkas Šosejnieki
T
Tāles Tērces 4 Timmas Transformatora ēka TP-4126 Treidas
Tāmas 1 Tērces 5 Transformatora ēka TP-3803 Transformators TP-3805 Triādes
Tāmas 2 Tērces 6 Transformatora ēka TP-3806 Transformatoru apakšstacija "Iecava" Tulpes
Teikas Tildernieki Transformatora ēka TP-4116 Trapes Tumšvaltes
Tēraudi Tiltiņi Transformatora ēka TP-4121 Trapes Kļavas Tuntuļi
Ū
Ūdensrozes Ūdri Ūdrupi Ūpji Ūsiņkalns
U
Ugas Upenieki Upes Viļņi Upeslīči Upuri
Ultra Upes Krieviņi Upeskrasti 1 Upīši Uškuri
Unguri Upes Medņi Upeskrasti 2 Upītes  
V
Vabuļi Vanči 1 Vecliepiņas Veczelmeņi Vienības dārzniecība
Vaiči Vanči 2 Veclodēni Vecziedoņi Vienības Dārzniecība 1
Vaidas Vanči 4 Veclodiņi Veilandi Viesturi
Vainagi Vārnas Vecnoras Vējavas Vilcēni
Vaivari Vārpas Vecozolgaiļi Vējiņi Vilciņi
Vājeikas Vaselnieki Vecplampji Veldres Vīleikas
Valdas Vecbillītes Vecrumbas Vēlziedes Vīlītes
Valdemāri Vecbrīviņi Vecsalagaļi Vērsēni Vīnkalni
Valdēni Vecdravnieki Vecskola Vētras Virsāji
Valentīnas Vecgrantiņi Vecsmedes Vībotnes Virzas
Valtiņi Vecgrīvas Vecsmilgas Videnieki Vistas
Valtoni Vecgulbji Vecvanči Viduslauki Vizbuļi
Vanagi Veckrastiņi Veczaķi Vienība  
Vanči Veclejas Veczaķi 4 Vienības Breieri  
Z
Zāģeri Zālītes stacijas ēka 2 Zelta Baloži Zīdeņi Zīrnieki
Zaķi Zaļaiskrogs Zelta Pūķi Ziedkalni Zoskalni
Zāles Zaļie Zeltaiņi Ziemeļblāzmas Zvaigznes
Zālītes Zara Sibras Zemgaļi Ziemeļvēji Zvejnieki
Zālītes dzelzceļa stacijas ēka Zariņi Zemīši Zīles Zvirbulēni
Zālītes stacijas ēka 1 Zelles Zemītes Zīļupes  
Ž
Žigļi Žubes Žubītes