Ienākt

Rankas pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Gaujasrēveļi Ranka Rēveļi    

Mājas

Ā
Ābeļi Ādmiņi Āriņi    
A
Aizpuri Apsītes Atpūtas Augšdambji Avotiņi
Akmeņupītes Apšupi Augstumi Ausekļi Avotkalns
B
Baltcepures Bērzlapji Bierņi 3 Birzieši Briežkaļvi
Baltcepures 2 Bierņi 1 Bierņi 4 Birzītes Burtnieki
Bērziņi Bierņi 2 Birzes Blomēni  
C
Caunas Cerētas Cīrulīši 2    
D
Dadzīši Dārziņi Druvas Dūmiņi Dzelzceļa ēka 68,5. km
Dambji Dobuļi Dukuļi Dūzelis Dzelzceļa ēka 71,9. km
Dārza Dukuļi Docāri Dukuļkalns Dzelzceļa ēka 64,1. km  
E
Eglāji Ezeriņi      
Ē
Ērkalni        
G
Gaitnieki Galapakalnieši Gaujaslejas Grantiņi  
Galaandrakalni Galapāpani Gaujaslīči Grantiņi 1  
Galabranti Galasejatas Gaujasluķes Graudiņi  
Galadukuļi Gaujas HES Gaujmaļi Grāvīši  
I
Ieviņkalns Imantas Indrāni Irbenāji Ivari
J
Jāņukalns Jaunbērziņi Jaunkaļvi Jaunrēveļi Jaunviesītes
Jāņulejas Jaunbierņi Jaunķeži Jaunsakārņi Jaunvisteri
Jaunandrakalni Jaunblomi Jaunmazsāvas Jaunsaliņas Jaunzemi
Jaunaugstkalnieši 1 Jaundegļupi Jaunošiņi Jaunsāti Jaunzīladzi
Jaunaugstkalnieši 2 Jaunkālanci Jaunplūkši Jaunsejatas  
K
Kadiķi Kalna Rēveļi Kalnāji Kalnasveķi Krasta Bierņi
Kāķupi Kalna Ruciņi Kalnakaļvi Kalnavardziņi Krasta Lācītes
Kalna Ceriņi Kalna Sakārņi Kalnakaudzes Kalnavariņi Krasta Saliņa
Kalna Ieviņas Kalna Saliņa Kalnaķeži Kalnazemnieki Krastkalnieši
Kalna Kāķupi Kalna Strautiņi Kalnalīdaciņas Kalnieši Krūmiņi
Kalna Kaļvi Kalna Vecbērziņi Kalnalīdurtsproģi Kalnirbes Krustakmens
Kalna Lācēni Kalna Viesītes Kalnalieldukuļi Kalvīši Kundziņi
Kalna Lācītes Kalnaandrakalni Kalnalielsāvas Kaļvi Kuplēni
Kalna Lazdupi Kalnabierņi Kalnaluķes Kaudzītes Kutumi
Kalna Madaras Kalnabirzuļi Kalnaplūkši Kempings  
Kalna Pakalnieši Kalnadukuļi Kalnasejatas Kļaviņi  
Kalna Pāpani Kalnajaunpavāriņi Kalnastrautiņi Knīkstes  
Kalna Pāpani B Kalnajaunstrēbeles Kalnastrēbeles Kolhoznieki  
Ķ
Ķieģeļceplis Ķieģeļceplis 2      
L
Lācēni Lejas Lācītes Lejaskālanci Lejasrozas Lībieši
Lācīšu HES Lejas Pakalnieši Lejaskalni Lejasruciņi Līčupi
Lācītes Lejas Sejatas Lejaskaudzes Lejassakārņi Līdaciņas
Lācumēri Lejasandrakalni Lejasķeži Lejassapas Lielozariņi
Lāčpavāriņi Lejasbirzuļi Lejasķiploki Lejasstrautiņi Liepas
Laimoni Lejasbites Lejaslazdupi Lejasstrēbeles Liepiņas
Lapsiņas Lejasbranti Lejaslīdurtsproģi Lejassveķi Liepkalni
Lazdukalns Lejasgaujmaļi Lejaslielsāvas Lejasvardziņi Liepsāvas
Lejas Cepļi Lejasjaunluķes Lejasmazkaudzītes Lejasvecluķes Līgokalns
Lejas Ērkalni Lejasjaunpavāriņi Lejasplūkši Lejasvīpūži Līvāni
Lejas Kāķupi Lejasjaunstrēbeles Lejaspuļpi Lejzemnieki Luksti
M
Magnūži Mazrozas Mežabierņi Mežsilieši 3 Miervaldi
Māliņi Mazruciņi Mežajāneļi Mežsilieši 4 Mizaiši
Mazbierņi Mazsaliņas Mežalīdumnieki Mežsilieši 5 Muldasgrava
Mazdukuļi Mazsproģi Mežāres Mežsilieši 6 Muzāls
Mazjaunatas Mazstūrīši Mežmaļi Mežsilieši 7  
Mazkaudzītes Mazzīlādzi Mežsilieši 1 Mežvīni  
Mazplūkši Metumi Mežsilieši 2 Mežzīlītes  
O
Oškalni Ošlejas Ozolgravas    
P
Pabērži Palejas Pavāriņi Pļavkalni Purēni
Pakalnieši Pamati Plieņi Prauliņi Purmaļi
Pakrasti Pāpani Pļavas Knīkstes Pūķi Putnukalns
R
Rankas pamatskola Rasmaņi Rudbekijas Rūķi  
Rankas Stacija Robežkalns Rudeņi Rūpnieki  
S
Sakarnieki Sauleskalns Silenieki Smiltnieki Strēbeles
Saliņas Saulītes Silieši Sproģi Strēlnieki
Saliņkrogs Saullejas Silupītes Stiebriņi Sveķīši
Saltumi Sejatas Skangaļi Strautiņi  
Sauleskālanci Silakalns Skanuļi Strautmaļi  
T
Tiltiņi Tīrumdukuļi Tīrumkālanci TP 2068 Tīrumiņi  
Tīreļi Tīrumiņi Tīrumsilieši TP 2080 Gatves  
U
Upesbirzuļi Upeskalns Upītes Upmalas Uriekstes Stacija
V
Vālodzes Vecblomi Vecozoli Vībanti Vidussejatas
Vardziņi Vecdegļupi Vecpāpani Vidusbirzuļi Vidussproģi
Variņi Veckālanci Vecrozas Vidusdukuļi Viesītes
Variņu HES Veckalni Vecsaliņa Vidusjaunatas Viesturi
Vārpas Vecķeži Vecsejatas Viduslācītes Vīksnaskalns
Vārpiņas Veclieldukuļi Vecvidussproģi Viduspāpani Vītoli
Vecāmuiža Veclielsāvas Veczimzas Vidusplūkši  
Vecbirzuļi Vecmazsāvas Vērzemnieki Vidusrēveļi  
Z
Zālītes Zariņi Zīladzi Zīlādzu šķūnis  
Zaļumi Ziemeļi Zīlādzi 2    

Firmas