Ienākt

Beļavas pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Beļava Letes Ozolkalns Pilskalns Svelberģis

Mājas

Ā
Ābeltiņi Ābeltiņi 2 Ābeļi Āboliņi Ārņi
A
Ainavas Andzeni Asteres Augšvanagi Austrumi
Aizkalniņi Aplociņi Atlejas Auguliena Auzāji
Aizsili Apsītes Atmodas Auseklīši Auziņas
Aldari Apšāni Atvari Ausekļi Avotiņi
Alksnīši Asari Augstkalni Ausekļi  
Ambenieki Asariņi Augstkalni 1 Ausmiņas  
B
Bābeļi Bangas Bērzukalni Birztalas Blūmentāli
Baidiņi Barani Bērzulejas Birztaliņas Briškas
Bajāri Baznīckalns Birzes Birži Brīvnieki
Baloni Berģi Birzītes Bitenieki Broki
Baloži Bērziņi Birzmalas Blaumaņi  
Baltiņi Bērziņi 1 Birznieki Blāzmas  
C
Cālīši Ceļmalas Cerības Ceriņkalns Cintiņi
Caunes Ceļmalieši Ceriņi Cielavas Cīruļi
Celmiņi Cepļi Ceriņi 1 Ciemupes Cīruļkalns
Č
Čušļi        
D
Dadzīši Dārziņi Dravnieki Druvas Dzidrumi
Dalbes Dārznieki Dreiliņi Druvenieki Dzintari
Dambakalns Dibeniņi Drepji Dumbrāji Dzintarkrasti
Damrozes Diženi Drīliņi Dumpji  
Dārtas Dižpriedes Drīliņi 1 Dzēsnupes  
E
Eglāji Eglītēni Endeļi Ezerkalni Ezernieki
Eglenieki Eglītes Ezeriņi Ezermaļi  
G
Gaitiņi Gaujas Grantskalni Grāvnieki Grīvas
Gaitiņi Georgi Graudiņi Grestes Gulbeņi
Gāršnieki Gobas Graudiņi Irbenāji Grietiņas Gulbītis
Gāršnieki 1 Grantiņi Gravas Grietiņas 1 Guntiņas
Gatves Grantiņi Gravenieki Grietiņas 3  
I
Ielejas Indrāni Indrāni 1 Indras Irbītes
J
Jāņakalns Jauncīruļi Jaunlielbērziņi Jaunpuzuļi Jaunvanagi
Jasmīni Jaundrepji Jaunlīkanši Jaunrečiņi Jaunzemi
Jaunaudzes Jaundruvēni Jaunmeiši Jaunsētas Jēci
Jaunbutāni Jaungāršnieki Jaunpīskupi Jaunsīļi Jerumi
Jaunbutāni Jaunletes Jaunpūriņi Jaunsimsoni Juras
K
Kaijas Kalnieši Kāsīši Kranci Krikši 7
Kalēji Kalniņi Kastaņmuiža Krastiņi Krimi
Kalna Bitenieki Kalnmalieši Kazarmas 2,7. km Kraujas Kronīši
Kalna kūts Kalnozoli Kļaviņi Kraukļi Krustceles
Kalna Saliņas Kalves Kļaviņi Krēsliņi Krūzītes
Kalnajaunzemi Kamalda Kļavkalni Krikši 1 Kubulnieki
Kalnāji Kamaldiņi Kļavkalni 15 Krikši 2  
Kalnāji 1 Kangari Kociņi Krikši 3  
Ķ
Ķellītes Ķempji Ķirši    
L
Laimiņi Lazdas Līčupes Lielaiskalns Līkanšu ferma
Lapiņi Lazdas 1 Līdumi Lielbērziņi Līkantīši
Lapsukalns Lejasdzirkaļi Līdumu kūts Lielbutāni Lodes
Latves Lejmaļi Liedskalniņi Lielkalni Lori
Lauri Lejnieki Liekņi Līgotņi Lukstiņi
M
Maķeši Mediņi Melderi Mežmalas Miezītene
Malēji Medņi Melokalni Mežmaļi Mili
Māliņi Meiri Mētras Mežrijas Moveškalns
Māriņkalns Meiši Mežinieki Mežvidi Mūrnieki
N
Naglene Nākotnes Nogāze Nolejas  
Nagļi Niedras Nokalniņi    
O
Ojāri Ošlejas Ozoli Ozolkalna Vairogi Ozolkalni 2
Opuļi Ošupes Ozoliņi Ozolkalni Ozollejas
P
Paeglīši Parkmaļi Pilsētnieki Priedītes Pumpuri
Paegļi Pārslas Plienāji Priedkalni Pumpuri 1
Paegļi Pavāri Plienāji Priedlejas Purenes
Paikeni Pērļukalns Plūdi Prīsadi Purmaļi
Pakalnītes Pienakalns Plūdoņi Puķeskalns Purmaļi
Palejas Pīlādži Pokuļi Puķītes Putniņi
R
Radziņi Ražotnes Rītupes Rožkalni Rugāji
Ragukalns Rečiņi Robežmalas Rožlejas Ruki
Rankas Riekstiņi Robežnieki Rubeņi Rūķīši
Rasmaņi Rietrumi Rogas Rudbārži Rumpīši
Raudupes Rietumi Rozītes Rudzīši Rutkastes
S
Saliņas Silieši Sliseri Spārīte 133 Stauberiena
Saliņas Siliņi Slokas Spārīte 137 Stiebriņi
Sams 1 Silmači Smalces Spārīte 159 Straumēni
Sarkaņi Sīļi 2 Smilgas Spārīte 164 Straumes
Saulaiņi Sīļi 3 Sniedzītes Spārīte 173 Strauti
Saulcerītes Sīļi 4 Spalvas Spārīte 177 Strautiņi
Sauldārzi Sīļi 5 Spārīte 3 Spārīte 194 Strazdi
Saulieši Sīļi 6 Spārīte 14 Spārīte 198 Stūrīši
Savieši Sīļi 7 Spārīte 33 Spārīte 339 Sudrabi
Senči Skaidriņi Spārīte 35 Spārīte 378 Sūnāji
Sidrabiņi Skalbes Spārīte 66 Spārīte 436 Sviķi
Silamala Skostene Spārīte 111 Spodriņi  
Silamalas Skujenieki Spārīte 123 Spriņģi  
Silenieki Skultes Spārīte 131A Sprīvuļi  
Š
Šalkoņi Šķenderes Šķilteri Šķiņķi Švinkas
T
Tebēči Tilgaši Tīreļi Torņkalns TP 2237 Līkanši
Tēraudi Tiltiņi Tīrumnieki TP 2221 Ūpītis  
U
Upeskrasti Upeslejas Upmalieši Upmaļupe Ušuri
Ū
Ūpītis Ūtavas      
V
Vāczemes Vāveres Vecozoliņi Veldres Viesenes 1
Vaidelotes Vāzas Vecpīskupi Velmeņi Viesturi
Vairogi Vecakmentiņi Vecpūriņi Vendžavas Vijolītes
Vaivadi Veccīruļi Vecpuzuļi Vētras Vīksniņas
Vaivariņi Vecdumpi Vecsīļi Viculaikas Virsaiši
Valgumi Vecindrāni Vecumi Vidiņi Viršņi
Valme Vēciņi Vecumi 2 Vidupes Vizītes
Vālodzes Veckrieviņi Vecviņķeles Vidusgāršnieki Vizuļi
Vanagi Veclielbērziņi Vējakalns Vidusvanagi  
Vārpas Vecmeiši Vējiņi Viesenes  
Z
Zāģernieki Zariņi Zemgaļi Ziedugravas Zirnīši
Zālītes Zellenes Zemnieki Ziemeļi Zvirgzdiņi
Zaļkalni Zēmeri Ziediņi Zilie Ceriņi  
Ž
Žīguri        

Firmas