Ienākt

Gaviezes pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Gavieze        

Mājas

A
Akmentiņi Aļas Apogi Atti  
Akšeļi Amatnieki Apsītes Avoti  
Alkšņi Anduži Atmatmakaļi    
B
Bajāri Bērziņi Blumbergi Brīvotāji Buividi
Bajāriņi Bērzkalni Bramaņi Brīvzemnieki Burtnieki
Balandiņas Bezēķi Braži Brūni  
Balceri Bieznieki Brēmeri Brūveļi  
Baši Birztalas Brieži Brūveri  
Bērzi Bites Brīvnieki Bruži  
C
Caunas Celmiņi Ceriņi 1 Ciedri  
Celiņi Ceplinieki Ceriņi 2 Cīruļi  
Č
Čakši Čauri Čaurkalni    
D
Dadzīši Dīķmaļi Doņi Dūkstenieki Dzirnavas
Danči Diņi Dravenieki Dūkupi Dzirnieki
Dārziņi Dižkreži Drīviņi Dzintari  
Dienavi Dižkvasti Druvas Dzirkstis  
E
Egles Elkukalni      
Ē
Ērgļi        
G
Gaveņi Gravaines Gravnieki    
Gaviezes stacija Gravas Gūdi    
Ģ
Ģelži Ģentes Ģildes Ģinuži  
H
Hasmaņi        
I
Ielejas Ignāti Iņņas Irbes  
J
Jardi Jauncērpi Jaunlazdas Jaunskabarži  
Jaujas Jauniņņas Jaunmiluži Jaunzemji  
Jaunbrūni Jaunkalndrupi Jaunozoli Junkurēni  
K
Kadeģi Kalnenieki Kāpiņi Koķi Krogu Kradzes
Kaijas Kalniņi Kapu Īliķi Kradzes Krūmi
Kaldrupi Kalnozoli Kārkliņi Krastiņi Krūmiņi
Kallas Kalvas Karpa Krauzes Kubili
Kalna Avoti Kalvenes Klētnieki Krievi Kūgaļi
Kalna Ļaudupi Kāļi Knīpēni Kristapi Kūmas
Kalnalkšņi Kanieri Kociņi Krogkalni Kumpēni
Ķ
Ķaupeļi Ķaupi Ķeiri Ķudi  
L
Lapiņi Lazdāres Lejas Dekšņi Liepas Lunckas
Latvieši Lazdas Lejaskalni Liepkalni  
Laugaļi Leigūdi Lejgūdi Lileskalni  
Laukmalas Leiguti Lejnieki Lipšņi  
M
Makšķernieki Mazgavieze Mazķaupi Mētrāji Miluži
Māķi Mazgūdi Mazvilki Mētras Modernieki
Mālkalni Mazgūdi 1 Medņi Mežinieki Mucenieki
Mārtuļi Mazkraukļi Melveri Mežmaļi Muzikanti
N
Noras Noriņas      
O
Odiņi Ošenieki Ošītes Ozoli  
P
Paegļi Pāvili Pieči Preikuri Purenes
Pakalni Pavītoli Pilskalni Priedes Purviņi
Palgraši Pēkas Pluiņi Pumpuri Pužiki
R
Rasmaņi Rožkalni Rubežas Ruperti  
Riteņi Rubeņi Ruckalēji Ruškuti  
S
Saļas Sīļi Smēdnieki Stirnas Sudmaļi
Sanderi Sīmaņi Sprīdīši Straumes Susta
Saulīši Skābarži Sprūdi Strausi Sustas Kalēji
Sedoli Skudrovski Stacija Tore Strautiņi Sustas Skola
Sīkši Skurbas Stīpnieki Stūri Sviļi
Š
Šalkas Štuci Šulmi    
T
Tamuži Tēraudi Tomi Transformators TP2161 Trendes
U
Upītes Upmaļi Uzkalni    
Ū
Ūsiņi        
V
Valceri Vecā skola Vēži Vilkābeles Virsaiši
Vārtajas dziļurbums Vecvagari Viesturi Vilki Virši
Vārtājas Kalnenieki Vējkalni Vīksnas Vīnrozes  
Z
Zelmeņi Ziediņi Ziemeļi Znotēni Zvirbuļi
Zemraķi Ziedoņi Zivjaudzētava Gavieze Zusnas  

Firmas