Ienākt

Sausnējas pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Liepkalne Sausnēja Sidrabiņi    

Mājas

Ā
Ābolkalni Āpšalas      
A
Aivari Akmentiņi Ancēni 1 Aronieši 2 Atvases
Aizkalnes Akmeņkalni Apīņi Aronieši 4 Augstkalni
Aizkārkli Ancēni Aronas Atpūtas Avotiņi
B
Bečeri Bieņēni Birztalas Brīvnieki Bušmaņi
Bērziņi Birzītes Boķēni Burtnieki  
C
Caunēni Celmi Celmiņi Cīrulīši Cūkāji
D
Daktas Dimanti 1 Druvas Dzintari Dzirnavas
Dambji Dramšķi Dūdas Dzīpari  
Dimanti Dravnieki Dzidrēni Dzirklēni  
E
Emmas Dzirnavas Ezerkalns      
Ē
Ērmēni        
G
Gailīši Graudiņi Gravēni Grubnava  
Ī
Īvāni        
J
Jankas Jaunboķēni Jaunkņapēni Jaunramļēni Jēkabēni
Jaunakācijas Jaundzintari Jaunogres Jaunvecslokas Jēķēni
Jaunāres Jaunīvāni Jaunpīlāti Jaunzemji Julsēni
K
Kaijas Kalna Liepiņas Kalna Strautiņi Kalnsētas Krasta Naudīcēni
Kalna Birznieki Kalna Saimniecēni Kalna Tiltiņi Kalnziedi Kraujas
Kalna Daktas Kalna Skuķēni Kalna Vecpriekšēni Kārdeces Krūmiņi
Kalna Dramšķi Kalna Smiķi Kalna Vēņēni Kastaņas  
Kalna Kaukuri Kalna Stauģēni Kalna Vetiņi Kaukuri  
Kalna Ķurzēni Kalna Stradi Kalnlejas Kaukuriņi  
Ķ
Ķēzēni Ķurzēni Ķurzēni 1    
L
Lagūna Lauka Vēņēni Lejas Aizkalnes Lejas Rembēni Lejnieki
Laimītes Lauku Zemturi Lejas Dadzēni Lejas Stauģēni Liepkalnes kapi
Lanstupes Lauski Lejas Ķurzēni Lejas Valtiņi Lubejas
Lapiņas Lazdas Lejas Liepiņas Lejas Vēņēni Lūsēni
Lauka Jērēni Lejas Ābolkalni Lejas Ozoli Lejas Vetiņi  
M
Maisuļi Masuļi Mažņēni Mežsētas  
Margaritas Mauriņi Mētras Mūrnieki  
N
Namkalns Niedrēni Noriņas    
Ņ
Ņakatas        
O
Ogres Ziemeļi Ošiņi Ozolkalns    
P
Pagrabiņi Pauguri Placēni Priednieki  
Pakalni Pērses Upenieki Plācēni Pūpoli  
Paņķēni Pērsītes Placēni 2 Putrēni  
R
Rāceņi Rasas Rīta Vakara Paņķēni Rumuļi Runakalna kapi
Ramļēni Rembēni Rozītes Rumuļi 1  
S
Salas Smiķi Sniedzes Strautiņi Stūrīši 2
Salnāji Smilgas Stapuri Strautmaļi  
Sīpolnieki Smiltnieki Straumēni Strazdi  
T
Tiltiņi Turnēni      
Ū
Ūdņēni        
U
Upenieki Upes Sausītes Upes Šukumi Upmaļi  
V
Valtiņi Vecģibuļi Veckrogi Veseta Vidusbieņēni
Vārpas Vecītēni Vecniedrēni Vidus Ramļēni Viesturi
Vecburtnieki Veckampēni Vecpriekšēni Vidus Ramuļēni  
Z
Zābaki Zīdiņu mājas Ziemeļi 21 Zīles  
Zemnieki Ziediņi Ziemeļrīti Zvirgzdiņi  
Zemturi Ziemeļi 1 Zīlēni    
Ž
Žagatiņas        

Firmas