Ienākt

Otaņķu pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Otaņķi Rude      

Mājas

A
Aivari Apogi Atmatklūgas Atvases Avotiņi
Alejas Apses Atmodas Auriņi Ažēni
Alejiņas Arāja poldera sūkņu stacija Attāli Austrumi  
Alpēni Atmatas Attekas Avoti  
Ā
Ārnieki        
B
Baidi Bērzaiņi Brieži Brūveri Burbas
Banaži Bērziņi Brīvzemnieki Būdnieki Butenieki
Bāreņi Birži Brūni Būmeistari  
Bārtas Dūkupji Bites Tornis Brūnīši Bunkas  
Bernāti Boži Brūnupes Bunki  
C
Ceļmalnieki Ceriņi Ciematiņi Cīruļi  
Ceļnieki Cērpi Cinceli    
D
Dāboliņi Dangas Dižkrūzēni Draudziņi Dunduri
Daigas Dedzes Peļņi Dižķuņķi Draugi Dzeguļi
Dainas Deģi Dižnuļļi Drāznieki Dzelmes
Daiži Dieva Auss Dižozoli Dukāti Dzintarnieki
Dalderi Dīķi Dižšķuburi Dūkupji Dzirnavnieks
Dambīši Dirnēni Dodes Dumbēri  
Dambji Dirnēnu Gaiļi Doņi Dunči  
E
Egļi Embutnieki Ezerkrasti Ezermaļi  
Ekeļi Ezeriņi Ezermalas Ezermaļu Caurlaide  
Ē
Ērģelnieki Ērkuļi      
F
Filči        
G
Gaiļi Garozas Graudiņi Grospiņi Gudriķi
Galiņi Gobas Gravas Gruntnieki Gudriķu ferma
I
Ievnieki Imantas Indrāni Iriņi  
J
Jaunalkšņi Jaundzelmes Jaunkupši Jaunpalejas Jaunsētas
Jaunarāji Jaunie Brīvzemnieki Jaunlukāži Jaunpeļņi Jušķevici
K
Kairēni Kalves Konservu cehs Krūkļi Kūdras šķūnis
Kalna Kranti Kāši Kranti Krūmi Kupši
Kalna Peļņi Klūgas Krastaiņi Krūtes Kalve  
Kalnāji Kļavas Krogzemji Krūzēni  
Kalnenieki Kokāļi Kronīši Krūzes  
Ķ
Ķenavi Ķepali Ķīburi    
Ķenavu Šķūnis Ķesteri Ķīnas    
L
Lācīši Laši Līdumi Lielkrievi Locenieki
Lāčplēši Laugaļi Līdumnieki Liepas Pļavas Luči
Lādēni Lauri Līdumu ferma Lima Lūši
Lapiņi Lauru Māķēni Lieknāji Lini  
M
Majori Mātaras Mednieki Mežāres Mežmaļi
Māliņi Mazpickēni Mednieku Papardes Mežciemi Mielavu Lāņi
Margas Mazsprici Meistari Mežgalciema baptistu baznīca Mielavu Pūri
Mārtiņi Mazšķuburi Meža Sili Mežmalnieki Mūrēni
N
Neimaņi Neptūns Nīcas Dūkupji Novadi Novadnieki
O
Oāzes Ošiņi Otaņķi Otrupi Ozolnieki
Orbas Oškalni Otaņķu Avoti Ozoli  
P
Pagrabiņš Pāvili Podēni Puci Puļķi
Pakalni Pelnēni Polderu sūkņu stacija "Rumbas" Pucu Truši Putniņi
Papardes Pelnēnu Šmitas Poļi Pudzēni  
Paužēni Piekšēni Poļi 2 Pudzēnu Sneibji  
Paužēnu Zveji Plostnieki Prenclavi Puķītes  
R
Raiļi Ratnieki Rijnieki Rubeņi Ruņenieki
Raķīši Remsēni Robežnieki Rudes trase  
Randa Revīzeri Roņi Rudupes  
Raņķi Riežnieki Rožkalni Rudzīši  
S
Salas Silēni Spirēni STP-231 Strazdiņi
Salnas Silkalni Splītes STP-2136 Streņģi
Sapali Skrundas Sprici STP-2173 Strungi
Sarmas Skudras Spunteļi STP-2271 Strungu Bieranti
Saulīši Skujas Spuri STP-2276  
Saulkrasti Smilgas Stērstes STP-2315  
Sermoļi Spēki Stiebriņi STP-2316  
Š
Šalkas Šķūnis Nr. 1 Šļūkas Šmēdnieki Šmitas
T
Taures Tiesnieki Tiltiņi TP-2307  
Tēraudi Tilti Timotiņi Tupeši  
Ū
Ūdenstornis        
U
Upenieki Upeskrasti Upītes Upmaļsilēni  
Upes Loki Upeslīči Upmaļķuņķi Urbiņi  
V
Vairogi Vasaras Vērnieki Virši  
Valti Vecpalejas Vilki Vītoli  
Vārnas Vēķauši Viļņi Vīzaiņi  
Vārtu Splītes Ventuļi Vipuļi Vizuļi  
Z
Zāģeri Zemzari Ziedoņi Zirņi Zveju Kupši
Zaķi Ziedokļi Zīlītes Zvaņi Zvirbuļi
Ž
Žūrnieki        

Firmas