Ienākt

Bārtas pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Bārta        

Mājas

Ā
Ābeles        
A
Adieņi Alpi Arāji Atvari Avoti
Alejas Aļēni Attāli Audēji  
Alnīši Aplociņi Attīrīšanas iekārtas Ausmaņi  
B
Balči Beiti Birztalas Brieži Būvmeistari
Baloži Bikši Blumberģi Brīviņi  
Bārtas stacija Birzes Puļķi Brāļi Brukstas  
Bēdiņi Birzīši Braslas Burģeļi  
C
Caunas Ceļtekas Cērpi    
Ceļmalas Cepļakalni Ciemati    
Č
Čabji        
D
Daļģi Dīķi Dižzveji Drullēni  
Dārznieki Diždobeļi Dorupnieki Druviņas  
E
Eglaiņi Eisteri      
G
Gala Sudiki Gandras Gintari Grabji Graudiņi
Galiņi Gaujas Glužģi Granti Grīvas
Galiņu kalte Gāzes māja Gobas Grantskalni Gulbji
Ģ
Ģirti        
I
Ievāji        
J
Jaunbrieži Jaunķudi Jaunzari    
Jaunkalvenes Jaunozoli Jaunzemīši    
K
Kaijas Kalvenes Kociņi Kriši Kumpji
Kairēnu Grunti Kārklupes Kodoli Kronīši Kupši
Kairi Kārpnieki Kokāļi Kruņķi Kurpnieki
Kalēji Kaspari Kokāļu ferma Krūtes baznīca  
Kalna Baloži Klētnieki Krastmalas Krūtes karjers 1  
Kalnāres Klievēni Kreimenes Krūtes Zundi  
Ķ
Ķesteri Ķīburi Ķuķi    
L
Lāčplēši Leiteļi Līčupes Liepkalni Lūki
Lāmi Lejas Līdumi Lubraki  
Lazdas Lejas Birznieki Lielrusiņi Lūgšanu nams  
M
Masti Mazlankuti Mednieki Mežāres Muņķi
Mātari Mazmētras 2 Meldernieki Meži Murkši
Mazbirznieki Mazrusiņi Meldri Mežmaļi Mūrnieki
Mazdobeļi Maztilibi Meža Gurklāvi Mežvidi  
N
Neptūns Niedras Novadnieki    
O
Ods Olnieki Oši    
P
Paegļi Palmas Plostnieki Pūces Purviņi
Pagrabs Pīļuki Pļaviņas Pūri  
Palapji Pliedari Poļi Purnīši  
R
Raibaļas Riekstiņi Rubeņi Rukuši  
Remesi Rogas Rudzupuķes Ruņi  
S
Sauši Siliņi Smilgas Strauti Sūnākšļi
Sedoli Silnieki Spēki Strazdi  
Selgas Silzemnieki Stacijas māja Strungi  
Sepšķi Siseņi Stiebri Stūri  
Silarāji Skujas Straumēni Sudiki  
Š
Štolcmaņi        
T
Tauriņi Timbras Transformators STP-344 Trinīšu ferma  
Tilibi Tīrumi Trinīši    
U
Upmalas Urtēn Vanagi      
V
Vārpas Vecvagari Vīksnas Višķinti Vizbuļi
Vāverītes Veczemīši Vilki Vītoli  
Vecā aptieka Vīgrieži Vistiņas Vītoliņi  
Z
Zari Zeltiņi Ziediņi Zīles Zundi
Zariņi Zemzari Ziemeļi Zirnīši Zvejas
Ž
Žagati        

Firmas