Ienākt

Dagdas novads

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Pilsētas

Dagda        

Pagasti

Andrupenes pagasts Asūnes pagasts Dagdas pagasts Konstantinovas pagasts Svariņu pagasts
Andzeļu pagasts Bērziņu pagasts Ezernieku pagasts Ķepovas pagasts Šķaunes pagasts