Ienākt

Ciblas pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Balalaiki Gribnieki Marenpole Skrini Ūdeņi
Barisi Jurāni Meža Kocki Sokāni Vabaļi
Cibla Kaļvīši Mjaiši Speģi Vacumnieki
Degteri Kondrati Morozovka Stocinova Voiti
Eversmuiža Kozlovski Ozupiene Ščastļivi Voloji
Felicianova Lielie Trukšāni Pekšova Tridņa Zeltiņi
Greči Lopsti Puncuļi Tumova  

Firmas