Ienākt

Vecpiebalgas pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Vecpiebalga        

Mājas

A
Aidas Aļmi Apsītes Augstlīči  
Alauksti Ances Ataugas Avotiņi  
Ā
Āķēni Ārnīši      
B
Balgas Meirēni Bērtiņi Braķi Brieži  
Baltaci Bērziņi Brekti Bružēni  
C
Celmi Celtnieki Ceļa Beitēni Cepļi  
Č
Čabas        
D
Dārziņi Dzidras Dzintari Dzirnavkalns  
E
Estrāde Ezergaiļi Ezerkrasti Ezerlīči  
G
Galdnieki Gravkalni Greiveri Gulbji Gulbju Kalns
Ģ
Ģibuļi        
I
Ieviņas Incēni      
J
Jaunaļmi Jaunģērķēni Jaunlībieši Jaunragaiņi Jaunvīļumi
Jaunaugstlīci Jaunģibuļi Jaunlukas Jaunremeicēni Jaunvīndedzes
Jaunbaltaci Jaunincēni Jaunļūdiņi Jaunroznēni Jaunzeikari
Jaunbeitēni Jaunjukāni Jaunmeirēni Jaunsmetes Jaunzemi
Jaunbērzi Jaunkaibēni Jaunmelbārži Jaunstaņaudi Jaunzēniņi
Jaunbrekti Jaunkleivas Jaunmietiņi Jaunstīnūži Jaunzvirbuļi
Jaunbutlēri Jaunkriemeļi Jaunniedrītes Jauntašķēni Jaunžirbuļi
Jaungreiveri Jaunkrievēni Jaunplauži Jaunveckauliņi Jolantas
Jaungulbji Jaunkurmji Jaunprizēni Jaunvēveri Jukāni
K
Kadiķi Kalna Ģīci Kalna Kubuliņi Kalna Riediņi Kalves
Kagaiņi Kalna Igauņi Kalna Kurmi Kalna Roznēni Kaplāni
Kalna Aļmi Kalna Ilzēni Kalna Ķāķi Kalna Rubeņi Kāšāre
Kalna Ārnīši Kalna Incēni Kalna Ķēteles Kalna Salnēni Kaudzīšu skola
Kalna Augstlīci Kalna Īvāni Kalna Lībieši Kalna Siļķēni Kauliņi
Kalna Baltaci Kalna Jaunzemi Kalna Ļūdiņi Kalna Smetes Kaupēni
Kalna Barackas Kalna Kabulēni Kalna Meirēni Kalna Spuldzēni Kleisti
Kalna Beitēni Kalna Kagaiņi Kalna Mūrnieki Kalna Staņaudi Krasta Butleri
Kalna Brekti Kalna Kaibēni Kalna Plauži Kalna Tašķēni Krasta Roznēni
Kalna Cepļi Kalna Kalves Kalna Prizēni Kalna Tomuļi Kriķi
Kalna Ceriņi Kalna Kauliņi Kalna Purgaiļi Kalna Zēniņi Kubuliņi
Kalna Grūži Kalna Kriemeļi Kalna Rāgažas Kalna Žirbuļi Kūlas
Kalna Gulbji Kalna Krievēni Kalna Raskumi Kalnozoli Kurmīši
L
Lejas Aļmi 1 Lejas Gulbji Lejas Lībieši Lejas Smetes Lielkaibēni
Lejas Aļmi 2 Lejas Ģibuļi Lejas Ļūdiņi Lejas Spuldzēni Lielkurmji
Lejas Bāliņi Lejas Igauņi Lejas Mūrnieki Lejas Staņaudi Lielļūdiņi
Lejas Barackas Lejas Ilzēni Lejas Plauži Lejas Tomuļi Lielmietiņi
Lejas Beitēni Lejas Incēni Lejas Prizēni Lejas Vēveri Lieltašķēni
Lejas Bērziņi Lejas Īvāni Lejas Purgaiļi Lejas Zeikari Lielzeikari
Lejas Brekti Lejas Kabulēni Lejas Rāgažas Lejas Zēniņi Lielzēniņi
Lejas Bružēni Lejas Kagaiņi Lejas Raskumi Lejas Žirbuļi Līvāni 2
Lejas Butlēri Lejas Kalna Krievēni Lejas Riediņi Līči Līvāni 3
Lejas Čabas Lejas Kleivas Lejas Roznēni Lielģibuļi  
Lejas Greiveri Lejas Kurmji Lejas Salnēni Lieljaunkagaiņi  
Lejas Grūži Lejas Ķāķi Lejas Siļķēni Lielkagaiņi  
M
Mādari Mazkagaiņi Maztašķēni Meža Rozes Mežstrauti
Mazalauksti Mazkaibēni Mazzēniņi Meža Strautiņi Mietiņi
Mazaļmi Mazkleivas Meirēni Meža Vēveri Mietiņu Kalns
Mazbrici Mazkurmji Meirēnu Stūrīši Mežmalas Mūrnieki
Mazcepļi Mazplauži Melbārdēni Mežrotas  
Mazgreiveri Mazragaiņi Meža Čabas Mežroznēni  
Mazģibuļi Mazroznēni Meža Greiveri Mežsētas  
N
Nāgeļkrogs Namnieki Niedrāji Niedrītes  
O
Ogrēni Ošupi Ozoliņi Ozolkalni  
P
Pavāri Pīlādžu Smetes Purgaiļi    
Pienotava Plēsumi Purmaļi    
R
Ragaiņi Rasas Remeicēni    
Rāgažas Raskumi Roznēnu Ezerkrasti    
S
Salnēni Sila mala 1 Silakrogs Smilšu Raskumi Stūrīši
Saulgoži Sila mala 2 Silmači Spuldzēni Svīkulti
Saulrieti Sila mala 3 Skuķi Spuldzēnu Krejotava  
Saulrietu Incēni Sila mala 4 Slavītes Stērstes  
Sila Baloži Sila mala 5 SLTP 2523 Vistiņas Strautiņi  
Sila mala Sila mala 6 Smetes Strazdiņi  
T
Teikas Tupiņi      
U
Upkalns        
V
Vecaļmi Veckauliņi Vecmeirēni Vectomuļi Vidus Lībieši
Vecbaltaci Veckleivas Vecnāgeles Vecvīļumi Vidus Zeikari
Vecbarackas Veckriemeļi Vecplauži Vecvīndedzes Vidusgreiveri
Vecbeitēni Veckrievēni Vecprizēni Vecžīguri Vīļumi
Vecbrekti Veckurmji Vecpurgaiļi Vējkrasti Vīndedzes
Vecbutlēri Vecķāķi Vecremeicēni Vējroznēni Vītoli
Vecgulbji Veclībieši Vecrubeņi Veļķi  
Vecigauņi Veclukas Vecsmetes Vēveri  
Vecilzēni Vecļūdiņi Vecstīnūži Vidus Cepļi  
Veckabulēni Vecmādari Vectašķēni Vidus Kleivas  
Z
Zārdiņi Zeltiņi Zēniņi Zvejnieki  
Ž
Žīguri        

Firmas