Ienākt

Vaives pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Krīvi Mežmaļi Rāmuļi Rīdzene Veismaņi

Mājas

Ā
Ābelītes Āboliņi Āriņi Āžlīči  
A
Adleri Akmentiņi Amatas Lejnieki Augšjaunāres Avotiņi
Agro Ģūģeri Alejas Atāli Austrumi  
Agro Pauči Alpi Atmodas Avoksnes  
Aizrīdzenes Amatas Atpūtas Avoti  
B
Bajāri Bērziņi Birzītes Bitnieki  
Baloži Bezdelīgas Birznieki Blomi  
Baltaiskrogs Bikari Birztaliņas Brīvnieki  
Baltiņi Birzes Bite Latvija Jaunjurģukalns Bulduri  
C
Celmi Celmiņi Cepļi Ceriņi Cielēni
D
Dainas Dārznieki Druvnieki Dzelzceļa ēka 20. km Dzintari
Danči Dāvida Dzirnavas Dūjas Dzeņi Dzirnaviņas
Dārza Popi Dižkārkli Dvīņi Dzērves Dzirnavnieki
E
Eglaine Eglītes Eicēnļustes Ezerkalni Ezermaļi
Eglīši Eicēni Endzeļi Ezerkrasti  
F
Ferma "Sostes"        
G
Gala Kampas Gāršas Graši Grāvmaļi Gundegas
Ganiņi Glāznieki Graviņas Gruzdiņi  
Ģ
Ģīci Ģūģeri      
I
Ielaiņi Ilzēni Indiņi Irbēni  
Ievziedi Ilzītes Indras Irbītes  
Ilgas Imantas Inerce    
J
Jasmīni Jaunītes Jaunlejas Betes Jaunozoli Jaunslavēkas
Jaunāres Jaunjurģukalns Jaunlejas Daudziešas Jaunozoliņi Jaunslaviešas
Jaunbumburi Jaunkalna Betes Jaunlejas Pūkšeri Jaunozoliņi 1 Jaunvaisuļi
Jaundzeltāņi Jaunkalna Kozakas Jaunlejas Smīdes Jaunozoliņi 2 Jaunzeltiņi
Jaundzintari Jaunkalna Sostes Jaunlejas Žagari Jaunpauči Jaunzemi
Jaungavēņi Jaunkalna Zilūži Jaunliberti 1 Jaunpinderes Jaunzilūži
Jaunglāznieki Jaunkalni Jaunliberti 2 Jaunplūči Jaunžagari
Jaunģīci Jaunkannenieki Jaunlielmaņi Jaunprāvi Jurģi 3
Jaunģūģeri Jaunķēsas Jaunlielobežas Jaunrauņi Jurģukalns
Jaunie Ilzēni Jaunlangas Jaunmežiņi Jaunrogas  
K
Kadiķi Kalna Irbītes Kalna Ozoli Kalna Veiti Krāces
Kaķukrogs Kalna Jukāni Kalna Paltes Kalna Vengeri Krastmaļi
Kalauzas Kalna Kampas Kalna Piekūnas Kalna Zaļumi Krieviņkrogs
Kalauzu Dzirnavas Kalna Klētnieki Kalna Plūči Kalna Žagari Krievkalni
Kalējiņi Kalna Kļaustes Kalna Popi Kalnaciedri Krogzemji
Kalna Ābelītes Kalna Krastiņi Kalna Prāvi Kalnāres Krūkļi
Kalna Amatas Kalna Ķēsas Kalna Ramuļas Kalvīši Bērzaine Krūmiņu Ezerkalni
Kalna Daudziešas Kalna Ķiberi Kalna Sarkaņi Kaļļi Slaņķi Krūzes
Kalna Dumpuri Kalna Lapaiņi Kalna Slaņķi Kampas Kūlāni
Kalna Dzeltāņi Kalna Liberti Kalna Slaviešas Kārkli Kumeliņi
Kalna Dzērves Kalna Lielmaņi Kalna Slēpeņi Kārkliņi Kundziņi
Kalna Egles Kalna Mētraines Kalna Sostes Kausiņi  
Kalna Ģevēkas Kalna Mieriņi Kalna Stariņi Kļaviņas  
Kalna Ģūģeri Kalna Nauri Kalna Ūbeles Kļaviņu Upmaļi  
Ķ
Ķauķi Ķērpji Ķiberi    
Ķekavas Ķēsas Ķiršlauki    
L
Lambarti Lejas Indiņi Lejas Liberti Lejas Pūtēji Lieleicēni
Lazdaiņi Lejas Irbītes Lejas Lielmaņi Lejas Ramuļas Lieljoķi
Lazdas Lejas Jukāni Lejas Luksti Lejas Sarkaņi Lielkārkli
Lazdiņi Lejas Kampas Lejas Ļustes Lejas Slanķi Liepas
Lejas Ābelītes Lejas Klētnieki Lejas Mendes Lejas Slaviešas Liepiņas
Lejas Amatas Lejas Kļaustes Lejas Nauri Lejas Sostes Liepkalni
Lejas Avoti Lejas Kozakas Lejas Ozoli Lejas Zilūži Lieplejas
Lejas Draukšļi Lejas Krastiņi Lejas Piekūnas Lejnieki Liepnieki
Lejas Dumpuri Lejas Kūlāni Lejas Pinderes Liberti Luksti
Lejas Dzirnavas Lejas Ķauķi Lejas Plūči Lībieši  
Lejas Eicēni Lejas Ķēsas Lejas Prāvi Līdumnieki  
Lejas Ģevēkas Lejas Ķiberi Lejas Priedes Lielaiskrogs  
Lejas Ģūģeri Lejas Lapaines Lejas Pūkšeri Lielās Mendes  
M
Madaras Mazjoķi Meijiņas Meža Mendes Mežniecība
Mālkalni Mazmežmaļi Melngalvji Meža Pūces Mežrogas
Mārdadži Mazslaņķi Mētraine Meža Vengeri Mieriņi
Marijkalns Mazslēpeņi Meža Birzes Meža Zosis Mierturi
Mazās Piekūnas Mazstiķēni Meža Ģūģeri Mežiņi Mūrnieki
Mazeicēni Mazumi Meža Klētnieki Mežmaļi  
N
Nekta        
O
Oši Ozoliņi Ozollīči    
P
Pakalnītes Piebalgas 85 Pilskalns Priedaine Puriņi
Palskalni Piebalgas 99A Pinderes Priežkalni Purteteri
Paltes Piebalgas 101 Pļavas Pūkšeri Pūkšeri Pūtēji
Pauči Piebalgas 103 Pļaviņas Pūpoli Putniņi
Pavasari Pīlādzīši Popi Purbaloži  
R
Rāmuļu dzelzceļa pietura Rāmuļu muižas parks Rijkalni Robežnieki Rūķīši
Rāmuļu Kalns Rāmuļu stacija Rimšas Rogas Ļustes Rundes
Rāmuļu Muiža Rīdzeņi Rīti Ķēsas Rozes  
S
Sarmas Saulrīti Silavas Spilvas Strautiņi
Sārumi Sažepi Silnieki Spundes Strautiņi 1
Saulaines Sidrabiņi Skalbes Stariņi  
Saules Sietiņi Skapsnas Stiķēni  
Sauleskalns Silakalni Slaņķi Stilbi  
Saulgrieži Silarāji Smīdes Strauti  
Š
Šķesteri        
T
Tīrumnieki Trēziņi      
Ū
Ūbeles Ūbelītes      
U
Unces Upeskrasti Upītes Upmalas Upmaļi
V
Vairogi Veckalna Kozakas Veclielmaņi Veismaņu Kalns Vidusābelītes
Vaisuļi Veckalna Smīdes Veclielmaņi 2 Vējiņi Viduslielmaņi
Vaivadiņi Veckalvīši Vecnauri Vengeri Vīlipļustes
Vaives Skola Vecķēsas Vecozoli Viduči Vilkapurvs
Vārpas Veclangas Vecpinderes Vidus Betes Vīnkalni
Vecbikari Veclangas 2 Vecpūkšeri Vidus Kampas Vīnkalns
Vecbitnieki Veclejas Daudziešas Vecrogas Vidus Krastiņi Virši
Vecbumburi Veclejas Kaupēni Vecvaisuļi Vidus Pinderes Virškalni
Vecdzeltāņi Veclejas Pauči-Eglītes Vecziedi Vidus Prāvi Virziņas
Vecendzeļi Veclejas Pūkšeri Veismaņmuiža Vidus Sarkaņi Vītoli
Veckalna Betes Vecliberti Veismaņu Jaunzemi Vidus Slaviešas Vizbuļi
Z
Zaļumi Zeiboti Zibeņi Ziemeļi Zirnīši Gruntes
Zariņi Zeltiņi Ziedi Zīles Zvirgzdiņi
Zavadiņas Zeltiņu muiža Ziediņi Zīlītes  
Ž
Žagari        

Firmas