Ienākt

Liepas pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Liepa Sarkaņi      

Mājas

Ā
Ābelītes        
A
Akmentiņi Apakšstacija 1 Atvari Augusti  
Alejas Apiņi Auduļi Austriņi  
Alfa Apsītes Audzītes Austrumi  
Apakšstacija Attīrīšanas iekārtas Augstkalni Avoti  
B
Baižas Bērznieki Bezdelīgas Birztalas Burkši
Baloži Bērzzemnieki Birzkalni Bokalderi  
Bērzkalni Beta Birznieki Braslas  
C
Cekuļi Ceriņi Cīruļi    
Č
Čiekuri Čiekurkalni      
D
Dārziņi Drākas Dūdiņi Dunduri Dzelzceļa māja 107. km
Dižakmens Dravnieki Dukuļi Dzelzceļa ēka 108. km Dzelzceļa māja 112.km
E
Eglaines Eicēni Ellītes    
G
Gaitiņi Gaujmaļi Graviņas Grīviņu Dzirnavas  
Galdnieki Gāzes regulēšanas stacija Grīviņi    
I
Irbītes        
J
Jāņkalni Jauncīruļi Jaunķerpji Jaunrozītes Jaunūdri
Jaunauduļi Jauneicēni Jaunliepas Jaunsiliņi Jaunupmaļi
Jaunbaķi Jaunģērdēni Jaunlīvas Jaunskangaļi Jaunvedriķi
Jaunbalžēni Jaunītes Jaunmālkalni Jaunstīpnieki Jaunzemi
Jaunbrauņi Jaunjērciņi Jaunozoli Jaunstruņķi Jērciņi
Jaunceriņi Jaunkainaiži Jaunroči Jaunstuķi Jullas
K
Kadiķi Kalna Dunduri Kalna Pilpi Kalnavotiņi Kļaviņi
Kainaiži Kalna Grīviņi Kalna Plinkas Kalniņi Krieviņi
Kalāči Kalna Kainaiži Kalna Sigāti Kapu māja Krūmiņi
Kallas Kalna Krūmiņi Kalna Stagari Kārkliņi  
Kalmes Kalna Lakas Kalna Stuķi Kastaņi  
Kalna Cīruļi Kalna Lodes Kalna Vagaļi Katlu māja  
Kalna Dukuļi Kalna Penderi Kalna Vedriķi Klintaines  
Ķ
Ķelpiņi Ķeviņi Ķiegaļi Ķirškalni  
L
Lakstīgalas Lejas Grīviņi Lejas Stuķi Lieltomēni Lindes
Laņģi Lejas Kainaiži Lejas Ūdri Liepas 1 Līvas
Lazdiņas Lejas Ozoli Lejas Ustupi Liepas 2 Līzīšu kalte
Lazdkalni Lejas Penderi Lejas Vedriķi Liepas apartamenti Lizītes
Leči A Lejas Plinkas Lejasrozes Liepas Muiža Lodes stacija
Leči B Lejas Sigāti Lejnieki Liepiņas  
Lejas Baižas Lejas Stagari Līdumnieki Liepkalni  
M
Madaras Maztomēni Mežmaļi Mežvalde Muldas
Mazlīvas Medņi Mežrozes Mežvijas Muzikanti
Mazroči Mētras Mežrozes 1 Mieriņi  
Mazstuķi Mežābeles Mežrozītes Mucenieki  
O
Obuļi Ozoliņi      
P
Pakalni Pīlādži Pļaviņas Priežkalni  
Papardes Pilpi Priedītes Pura Pilpi  
Penderi Pirts Grīviņos Priednieki Purmaļi  
R
Rāmlejas Raunas Rības Roči Rozēni
Rāmnieki Rekšņi Riolat Roņi  
S
Salasbērziņi Silkalni Skangaļu muiža 3 Skangaļu muiža 10 Smaidas
Salmiņi Sillakas Skangaļu muiža 4 Skangaļu muiža 11 Smilgas
Saulieši Silmači Skangaļu muiža 5 Skangaļu muiža 12 Speļģi
Saulītes Sīļi Skangaļu muiža 6 Skangaļu muiža 13 Stagari
Sīkas Skangaļi Skangaļu muiža 7 Skangaļu muiža 14 Strautiņi
Silabērziņi Skangaļu muiža 1 Skangaļu muiža 8 Skangaļu muiža 15 Sukuri
Silenieki Skangaļu muiža 2 Skangaļu muiža 9 Skangaļu muiža 16  
T
Transformators Gailīši Treides      
Ū
Ūdri        
U
Upītes Upmaļi Ustupi    
V
Vagaļi Vecbrauņi Vecģērdēni Vedriķi Vidus Speļģi
Vanadziņi Veccīruļi Vecķerpji Vējiņi Viesturi
Vecbaķi Vecdrākas Vecroči Vidus Ķerpji Vissumi
Vecbalžēni Vecdukuļi Vecstīpnieki Vidus Penderi Vītoli
Z
Zaļie Stagari Zariņi Zemītes Zvārģi Zvejnieki

Firmas