Ienākt

Ēveles pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Daksti Ēvele      

Mājas

A
Alkšņi Antuļi Ausekļi    
Antēni Apsītes Avotiņi    
B
Bāri Birzes Bračkas Briežkalni  
Bāri 1 Birznieki Brasliņas Būdas  
C
Celmiņi Ceļmalas Ciedras Cinīši  
Č
Čamatas Čivuļi      
D
Dambīši Daņas Dāvidi Dieguļi Dziļlejas
E
Ezerkalni        
G
Gaismas Glāznieki Grīdnieki Gulbīši  
Ģ
Ģeri        
J
Jaunboli Jaunmūrnieki Jaunruķīši Jaunstienes Jaunzemji
K
Kalnbisītes Kalnsucēni Kauliņi Krejēni  
Kalndaksti Kalnzvārtes Kažauči Krūkļi  
Ķ
Ķemere Ķempēni Ķenči Ķeži  
Ķemeres klēts Ķempēnmuiža Ķēzīši Ķežu kalte  
L
Lapaiņi Laucīši Lazdkalni Lejnieki Lopbarības cehs
Lapsiņas Laukmalas Lejas Ģeri Liepiņas Luksti
Lapsiņu ferma Lauturi Lejassucēni Līgones  
M
Mācītājmāja Meijas Mežiņi Milnasti  
Māliņi Meijēni Mežlauki Mūrnieki  
O
Ozolkalni        
P
Pabērži Paltes Pennes Pūpoli  
Pakalnes Papardes Pinnītes Purgaiļi  
Paliepas Paukas Pļaviņas Puriņi  
R
Rīderi Rijnieki Rukši Rūpnieki  
Riekstiņi Robežnieki Rūķīši Ružēni  
S
Salānieši Sīlīši SLTP 3137 Zvārtes Stiebriņi Strepi
Saulgrieži Silkalni Spalviņas Stopiņi Strepu ferma
Saulieši Silmači Stabulnieki Strazdiņi  
Š
Šķiliņas        
T
Taurnieki Tiltiņi Tomēni    
U
Upītes Uzāri      
V
Vecdīveļi Vecstienes Vecvīburi Vīburi Vīšas ferma
Vecdukāns Vecsucēni Veitas Vīburu ferma  
Vecliepas Vectomēni Vībotnes Vīšas  
Z
Zeltiņi Zvārtes ferma      
Ž
Žagatas        

Firmas