Ienākt

Burtnieku pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Burtnieki        

Mājas

Ā
Ābelītes        
A
Adzelvieši Akmentiņi Antiņi Arkādijas Ausekļi
Airītes Alejas Apsītes Arumi Austrumi
Aizmeži Alejas 1 Aptieka Atvari Avoti
Aizvēji Andruves Arāji Atvases  
B
Bedrītes Birzes Briedes Briedupes 1 Burtnieku Ausekļa skola
Bekas Birzgaļi Briedes 1 Briedupes 2 Burtnieku Ausekļa vidusskola 1
Bērzaines Bisnieki Briedes krogs Buciņas Burtnieku muiža
Bērziņi Brekši Briedupe 1 Bumbieri Bušas
C
Cāļi Celmiņi Centrs 2 Cīruļi  
Ceipi Ceļabriedes Ceriņi    
Č
Čakši Čēmas      
D
Dainas Dimanti Dravnieki 1 Druvas Kājiņas Dzintari
Dambji Draiskas Drumlini Druvēni  
Dārznieki Dravnieki Druvas Dūres  
E
Eglītes Ennītes Ezermaļi    
Eniņi Ezeriņi Ezerpriedes    
Ē
Ērgļi        
G
Gaiļi Garklāvi Gerliņi Grāmatneši Gulbji
Gaitnieki Garklāvi 2 Gobas Grēveļi  
Ģ
Ģinēni        
I
Idvieši Igaši Inči Indriķēni  
Ievāji Ilgviļņi Inču māja Irbēni  
Ievas Imantas Indrāni    
Ī
Īgums        
J
Jauklejas Jaunimantas Jaunmeirēni Jaunulstes Jaunžagariņi
Jaunā kapsēta Jaunjērcēni Jaunozoli Jaunumpurti Jērcēni
Jaunā māja Jaunkākari Jaunpeivas Jaunvēveri  
Jaunāmāja 1 Jaunkākari 2 Jaunpenči Jaunvēverīši  
Jaunbriedupes Jaunkāriņi Jaunpidriķi Jaunzemi  
Jaungrēveļi Jaunklētnieki Jaunriekstiņi Jaunzemnieki  
K
Kājiņas Kalnāres Kārkli Kļaviņas Krītiņi
Kaķi Kalndzirnavas Kārkliņi Knaģi Krogzemji
Kaķīši Kalnģērciņi Kāši Kociņi Kronīši
Kalmes Kalnieši Kaukumi Krasti Krustiņi
Kalnaģēģeri Kalte Centrs Kauliņi Krastmaļi Krūzes
Kalnalimbēni Kapteines Klētnieki Kraukļi Kullas
Kalnapāvuliņi Kāriņi Klučpeivas Kriķi Kunģēļi
Ķ
Ķīši        
L
Laiviņas Lejasģērciņi Lezdkalni Lielpeivas Līgotnes
Lapaiņi Lejaskalnieši Līči Lielsirmeļi Līņi
Laubes Lejaskāriņi Līčupes Lielslavecēni Lodziņi
Lauciņi Lejaslimbēni Līdumnieki Liepas Lūķi
Lazdas Lejaspāvuliņi Lieljāņi Liepavoti Luteri
Lejasakmentiņi Lejnieki Lielķēdiņi Liepkalni Luteri 1
Lejasģēģeri Lēpeņi Lielmeijas Lieplejas Luteri 2
M
Mācītājmuiža Mežvidi 1A Mežvidi 38 Mežvidi 78 Mežvidi 120
Madaras Mežvidi 2 Mežvidi 40 Mežvidi 80 Mežvidi 121
Magazina Mežvidi 3 Mežvidi 43 Mežvidi 81 Mežvidi 122
Māliņi Mežvidi 4 Mežvidi 44 Mežvidi 82 Mežvidi 123
Māras Mežvidi 6 Mežvidi 45 Mežvidi 83 Mežvidi 124
Martiņas Mežvidi 10 Mežvidi 47 Mežvidi 84 Mežvidi 125
Matuļi Mežvidi 11 Mežvidi 48 Mežvidi 85 Mežvidi 126
Mauri Mežvidi 13 Mežvidi 49 Mežvidi 86 Mežvidi 127
Mazantiņi Mežvidi 15 Mežvidi 50 Mežvidi 87 Mežvidi 128
Mazgauļēni Mežvidi 16 Mežvidi 51 Mežvidi 90 Mežvidi 129
Mazkauliņi Mežvidi 17 Mežvidi 56 Mežvidi 101 Mežvidi 130
Mazkrūzes Mežvidi 18 Mežvidi 57 Mežvidi 103 Mežvidi 131
Mazķēdiņi Mežvidi 19 Mežvidi 58 Mežvidi 104 Mežvidi 132
Mazmeijas Mežvidi 20 Mežvidi 59 Mežvidi 105 Mežvidi 133
Mazpeivas Mežvidi 21 Mežvidi 60 Mežvidi 106 Mežvidi 135
Mazpeivas 1 Mežvidi 23 Mežvidi 61 Mežvidi 107 Mežvidi 136
Mazsirmeļi Mežvidi 25 Mežvidi 62 Mežvidi 108 Mežvidi 137
Mazslavecēni Mežvidi 28 Mežvidi 63 Mežvidi 109 Mežvidi 138
Meijas Mežvidi 29 Mežvidi 64 Mežvidi 110 Mieļas
Meirēni Mežvidi 30 Mežvidi 65 Mežvidi 112 Miernami
Melderi Mežvidi 31 Mežvidi 66 Mežvidi 113 Mintuķi
Melderīši Mežvidi 32 Mežvidi 67 Mežvidi 114 Muižas Pabērži
Mērnieki Mežvidi 33 Mežvidi 73 Mežvidi 115 Mūrnieki
Meteņi Mežvidi 34 Mežvidi 74 Mežvidi 116  
Mežmaļi Mežvidi 35 Mežvidi 75 Mežvidi 117  
Mežvidi Mežvidi 36 Mežvidi 76 Mežvidi 118  
Mežvidi 1 Mežvidi 37 Mežvidi 77 Mežvidi 119  
N
Nauči Negurskas Niedrītes Noriņas  
O
Oliņas Oškalni 6 Ozolkāši    
Oškalni Ozoli Ozolnieki    
P
Pabērži Pelēdas 2 Pīlādži Priedkalni Puriņi
Pakalni Penči Pīlādžu dārzs Puķes Purmaļi
Pauķi Pidriķi Pilskalni 1 Puķulejas  
Pelēdas Pidriķi 2 Pintes Pumpuri  
Pelēdas 1 Pīkoli Pļavmalnieki Pūpoli  
R
Ramšas Riekstiņi Jaunjērcēni Riņņi Roplaiņi Rugāji
Raukas Riekstlejas Robežnieki Roplaiņi 1 Ruki
Rēpeņi Rijnieki Roči Rožkalni Rūņi
Riekstiņi Rijnieki 2 Romas Rubas Rūtes
S
Saliņas Selgas Silzemnieki Spriči Strautiņi
Sapaļi Senči Skaņas Sprīdīši Strēlnieki
Saules Silgaļi Slavecēni Stenderes Stultes
Saulrieti Sili Slavēcēni Stiekas Sūkņu stacija
Saulstari Siliņi Smilgas Stoķi SV Centrs
Seķi Silmači Smiltsvēveri Straumes Sveipeles
Š
Šalkas 2 Šalkas 20 Šalkas 42 Šalkas 63 Šalkas 81
Šalkas 3 Šalkas 24 Šalkas 43 Šalkas 64 Šalkas 82
Šalkas 4 Šalkas 25 Šalkas 44 Šalkas 66 Šalkas 83
Šalkas 5 Šalkas 27 Šalkas 45 Šalkas 67 Šalkas 84
Šalkas 6 Šalkas 28 Šalkas 46 Šalkas 69 Šalkas 85
Šalkas 7 Šalkas 29 Šalkas 48 Šalkas 70 Šalkas 86
Šalkas 8 Šalkas 32 Šalkas 50 Šalkas 73 Šalkas 87
Šalkas 9 Šalkas 34 Šalkas 51 Šalkas 74 Šķetras
Šalkas 10 Šalkas 35 Šalkas 53 Šalkas 76 Šķūrnieki
Šalkas 11 Šalkas 36 Šalkas 54 Šalkas 77 Šudalas
Šalkas 12 Šalkas 37 Šalkas 55 Šalkas 78 Šūnas
Šalkas 13 Šalkas 39 Šalkas 61 Šalkas 79  
Šalkas 15 Šalkas 40 Šalkas 62 Šalkas 80  
T
Taubes Taubes 3 Teteri Tilcēni Tiltiņi
U
Ulstes Umpurti Upītes Upmači Upmaļi
V
Vaivari Veckākari Vecžagari Vīburģi Vinnas
Vaivari 1 Vecklētnieki Veģi Vieslavas Vintēni
Vanagi Vecnaužēni Veiči Viesturi Virši
Vārpas Vecpidriķi Veidiņi Vīgantes Virzas
Varšavas Vecpidriķi 2 Velmeri Vīkažas Vītiņi
Varšavas 1 Vecpuķes Verežas Vīksnas Vizmas
Vecā kapsēta Vecslīvēni Vētras Viļķi  
Vecdiļļas Vecupmaļi Vēverīši Viļņi  
Z
Zaķīši Zemturi Ziedoņi Zivju Kūre Zvārtes
Zaļkalni Zemturi biogāze Ziemeļi Zundas Zvejas
Zeltiņi Zibeņi Zirņi Zvārguļi Zvejnieki
Ž
Žoļi Žvīguri 1 Žvīguri 2    

Firmas