Ienākt

Blīdenes pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Blīdene Pilsblīdene Stūri    

Mājas

Ā
Āboliņi        
A
Aivari Akmentiņi Apiņi Ausekļi Avoti
Aizkalni Alkšņi Apsītes Ausmas  
Aizupji Altiņi Apšenieki Austrumi  
B
Banderi Biruļi Birži Brīvzemnieki Buņas
Bērtuļi Birzītes Blīdenes Auri Brūveļi  
Bētiņi Birznieki Blīdenes māja Buciņi  
C
Caunas Centra garāžas Ceriņi Ciedras  
Č
Čīčas        
D
Dekšēkuļi Dišleri Dūmi Dūrmuiža Dzintari
Dīķi Druvas Duņķi Dzelzceļa stacija  
E
Egles Eglītes      
G
Glūdas Grandi Graviņas Gvardi  
I
Ievas Indrāni Induļi    
J
Jātnieki Jaunbērzi Jaunplamši Jaunsmuģi Jaunšķietnieki
Jaunais gateris Jaunpavasari Jaunplanti Jaunstuļģi  
K
Kadiķi Kalnāji Kāres Krastiņi Kūdrāji
Kalēderi Kalnakrogs Karodznieki Krauklīši Kunkuļi
Kalējdēli Kalniņi Kazarmas Kreimi  
Kalnadūras Kalnsētas Kļavas Krūmiņi  
L
Lācīši Laukaiņi Lejasrūtiņi Lieldeguņi Lopvagares
Lambrekši Laukgaļi Lejiņas Lielšķietnieki Lubenieki
Lapsas Lejasmeiri Līdumi Liepkalni  
M
Mācītājmāja Mazkunkuļi Mednieku māja Mežalauki Mežmaļi
Madaras Mazpūcēni Medņi Mežāres Mežsētas
Malīcas Mazpurviņi Meiri Meženieki Mieriņi
Mazblīdene Mazramoliņi Melngrāvju putnu kūts Mežkalni Muižnieki
Mazdūras Mazšķietnieki Mežaķīši Mežloki  
N
Namalauki Namiķi Neilandi    
O
Ozoli        
P
Paegles Pārslas Pie Centra Pilskalni Puķes
Papeles Pauļi Pilsblīdenes dzirnavas Priednieki  
R
Ramoliņi Ravas Rāvu Leja Rodiķi  
Ratnieki Rāvas Rimšas Rūtas  
S
Salnāji Smiltnieki Stirnas Stuļģi  
Saules Smuģu mājas Stirniņas Stuļģīši  
Saulītes Stāviņi Strautiņi Sudmaļi  
Smēdes Stirnāji Strēļi Svešnieki  
T
Tauriņi Tauvene Transformators STP-8248 Stūru kalte Transformators TP 894 Smēdes Tulpes
U
Upessētas        
V
Vallītes Vanagi Vecšķietnieki Viesturi Vilnīši
Vamži Vecjātnieki Veikaļas Vīksnas Vītoli
Z
Zāģeri Zauriņi Ziediņi Zuši  
Zaķukalni Zauru dzirnavas Ziedoņi Zvaņi  
Zaķukalnu ferma Zellītes Zīles    

Firmas