Ienākt

Trikātas pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Trikāta Ūdriņas      

Mājas

Ā
Ābelītes Āboliņi 2 Ābols Āķeri Āres
A
Abulas Aizpuri Altītes Attīrīšanas iekārtas Avotiņi
Abulmalas Akmeņkalni Antuļi Austrumi  
Ailes Alejas Aploki Auziņas  
Airītes Alkas Asari Auziņas 2  
B
Bākšas Bāzes stacija Birzuļi Brinģini 2 Bumburi
Baloži Bebrītes Brālēni Brīvnieki  
Baltuļi Birznieki Brekšņi Brutuļi  
C
Ceriņi Ciedras Cīruļi    
Č
Čakārņi        
D
Dailes Dedumieši Dravnieki Dutka 1 Dzintari
Dāmi Dedumieši 2 Druvas Dutkas šķūnis  
Dārznieki Donas Dutka Dzelmītes  
E
Eglaines Eglītes 2 Ezerlejas Ezernieki  
Eglītes Eķītes Ezermalas    
G
Gatves Gāzes noliktava Gravas 2 Grīviņas Grotes
I
Ielītes Ieviņas Ilgas Irbītes  
J
Jaujas Jaunbiķi Jaunjurģi Jaunpriedītes Jaunvēģeri
Jauklejas Jaundedumieši Jaunkaģi Jaunpurbekas Jaunzaltes
Jaunaltītes Jaundrauļi Jaunlekši Jaunrēžas Jaunzemi
Jaunantuļi Jaundzintari Jaunliepas Jaunšķērkalni Jēņi
Jaunbākšas Jaungrundīsi Jaunlodziņi Jaunupītes  
K
Kačori Kalnleimaņi Kārkliņi Kociņi Krustkalni
Kaģu ferma Kalnlībieši Kaudzītes Kociņi 1 Krūzes
Kaktiņi Kalnrēžas Kaupi Kodinātava Kūkuri
Kalmes Kalnruķi Klapči Kores Kūlači
Kalnajēņi Kampiņas Kļavas Kraujas Kundziņi
Kalniņi Kaņepes Knapes Kraujas saimniecības ēkas  
Ķ
Ķieģeļceplis Ķīkas Ķipuri    
Ķieģeļceplis 2 Ķikuti Ķirši    
L
Lazdas Lejiņas Liberti Ligzdiņas Lubiņas
Lazdukalni Lejnieki Līcīši Lillijas Lūsas
Lazdukalni 1 Lejzemnieki 1 Līdakas Liras  
Lejaslībieši Lēlītes Lielupes Lodziņi  
Lejastīrumi Lēmaņi Liepas Ložas  
M
Mācītājmuiža Mālupes Marki Mētras Mūrnieki
Madaras Māras Mazbiķi Mežciems  
Mālkalni Markavi Mazzemnieki Mežītes  
N
Niedras Nomnieki      
O
Ozoli Ozoliņi      
P
Pakalni Palkaiņsala Pļaviņas 2 Purmaļi  
Palejas 1 Pekas Pumpuri Putniņi  
Palkaiņi Pelči Purbekas    
R
Riekstiņi Robežnieki Rozītes Rušas Rūtiņas
Rīsmetes Rona Rožkalni Rušu ferma  
Rīsmetes kalte Roņi Ruķi Rūtas  
S
Sarmas 1 Skaistkalni SLTP 3682 Auziņas Speļģi Subrickas
Saulstari 1 Skostes SLTP 3793 Āķeri 1 Steģi Sūnas
Saulstari 2 Skrodelīši Smeiļi Strautiņi 2 Svikas
Sietiņi Skujnieki Smilgas Strautnieki  
Silupītes SLTP 3509 Dutka Spēkstacija Strazdiņi  
T
Tauriņi Taurnieki Tiepele Tomiņi Trikātas baznīca
Ū
Ūdri Ūdrīši      
U
Upītes 2 Upmaļi      
V
Vaiģupi Veckaupi Vecvāles ferma Vēžnieki Vinnēni
Vāles darbnīca Veclekši Vecveģeri Viesītes Visvari
Vāles gateris Vecrēžas Veides Viesuļi Vītoli
Vantari Vecruķi Vējiņi 2 Vīganti  
Vecgrundīsi Vecšķērkalni Vēsmiņas Vigras  
Vecīši Vecvāle Vētras Vīksnas  
Z
Zālītes 1 Zaltes Zeiboti Zemnieki Ziemuļi
Zālītes 2 Zariņi Zeltkalni Ziedulejas Zvaigznītes

Firmas