Ienākt

Vecsaules pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Jaunsaule Likverteni Ozolaine Vecsaule Zvaigzne
Kūdra        

Mājas

Ā
Āboliņi Āres Āriņi    
A
Aivas Aldari Amatnieki Auniņi Avotiņi
Aizvējas Alejas Asari Ausekļi  
Akmenāji Alejnieki Atvases Austri  
Akmeņlauki Alleni Audzes Avoti  
B
Bajāri Bauri Birzes 1 Boķi Burbiņi
Bajāriņi Baznīckalni Birzītes Brieži Burbuļi
Bāliņi Beitiņi Birznieki Brīvnieki Burtnieki
Baloži Bērzi Birzsīmaņi Brusas  
Baltā Muiža Bērziņi Birzuļi Brūžnieki  
Bāri Bezdelīgas Bites tornis Budras  
Batari Bieķeni Blāzmas Bugoviči  
C
Caunēni Ceplīši Cielaviņas Ciņi Cukuriņi
Celmi Cepļi Cinīši Cīruļi  
Ceļmaļi Cerības Cīnītāji Citroni  
Č
Čapani Čaupes      
D
Dāboliņi Dazēni Drabiņas Dūjas Dzilnas
Dainas Dīķi Dravenieki Dunduri Dzintari
Dambenieki Dobelnieki Drupas Dzelmes  
Dārziņi Doriņi Druvas Dzilleni  
E
Egles Ezerkrasti Ezermalas Ezernieki  
Ē
Ērģelnieki        
F
Friči        
G
Gaitiņi Gatves Graudiņi Grotēni 1 Gundegas
Gali Glezes Gravas Grotēni 2  
Galiņi Gobas Grigaļi Gudžas  
Gammas Grapmaņi Griķi Gulbji  
Ganiņi Graši Grošķi Gulbji 1  
Ģ
Ģivuļi        
I
Ielejas Imantas Indras Irbes  
Ievas Indrāni Irbenāji Irbītes  
J
Jānīši Jaungrantiņi Jaunsaules darbnīcas Jaununtiņi Jukatas
Jaunavoti Jaunlīči Jaunsētas Jaunziedoņi Jundas
Jaunbērziņi Jaunlīgotņi Jaunspāriņi Jaunzulleni  
Jaunbirznieki Jaunpurviņi Jaunstrautiņi Jeski  
Jaungaitiņi Jaunromāni Jauntupuļi Juglas  
K
Kaderi Kalnieši Kauliņi Krasti Kūģeļi
Kadiķi Kalniņi Kažociņi Krastiņi Kuķeni
Kaģenceļmalnieki Kalnozoli Klajumi Krastmaļi Kūlas
Kalēji Kanderteni Klāviņi Kraukļi Kulšeni
Kalna Smiltnieki Kapeiciņa Kleperi Kreklēni Kūmiņi
Kalnāres Karašnieki Klibēni Krūmales Kundženi
Kalnavoti Kāres Klinkas Krusas Kūras
Kalnenieki Kārkli Kļavenieki Kubliņi Kūri
Kalni Kauguri Kociņi Kugrēni Kursīši
Ķ
Ķeidoņi Ķēniņi Ķikuļi Ķilkuti Ķīseļi
L
Labēji Lejas Līči Lielmežvīni Līkumi
Labēju Vīgriezes Lejkristi Līdakavoti Lielstrautiņi Likvertenu Gravas
Lāči Lejmalnieki Līdumi Lielšķirbēni Līrumi
Lāčplēši Lejmalnieki 2 Līdumnieki Lielvaldavas Lit-Lat
Laiskuri Lejmalnieki 3 Lielerķeni Liepas Līvi
Lapuži Lejmalnieki 4 Lielgraši Liepiņas  
Laukgaļi Lejnieki Lieljāņi Liepkalni  
Laukmales Leriķi Lielkalniņi Līgandi  
Leinieki Ležani Lielmelderi Lijas  
M
Mačeni Mazalleni Mazzelmeņi Mežāži Mierkalni
Madaras 1 Mazbatari Mazzemnieki Mežirbes Mucenieki
Maikūni Mazcelmiņi Mednieki Mežmaļi Muižas pirts
Malenieki Mazerķeni Medulāji Mežmārtiņi Mūrnieki
Mālkalni Mazmelderi Meistari Mežnieki  
Mantenieki Mazsiliņi Melderi Mežsētas  
Marijas krogs Mazstrautiņi Melderu kūtiņas Mežtehniķi  
Mauriņi Mazvītoliņi Mežāres Mežvīni  
N
Naglas Neļķes Norieši    
Naudiņas Nezāles Noriņas    
O
Ošiņi Ozolaines krejotava Ozoliņi Ozolnieki  
Ozolaines attīrīšanas ēkas Ozoli Ozolītes Ozolzīles  
P
Papardes Pīlādži Pļavnieki Puķes Purmaļi
Pārstrauti Pintes Poteri Puķītes Purviņi
Pelnāji Plostnieki Poteri 1 Pumpuri Putniņi
Piekalnes Pļaviņas Priedaines Pūpoliņi Putriņi
R
Rausīši Rīkani Roņi Rūgumi Rūtiņas
Rietas Robežnieki Rotas Rūķi Ružas
Rijkuri Ronīši Rozes Rušķi  
S
Sabīnes Silavas Skulmi Sprīdīši Straumītes
Saķeni Silenieki Skunduri Spuras Strautiņi
Sarmiņas Siliņi Skurbeni Spurķi Strautkalni
Saulieši Siliņi 1 Slokas Stārķi Strautmaļi
Saulītes Silmači Smedēni Stiebriņi Strautnieki
Saulkalni Silmalas Smilškalni Stieņi Stūri
Segliņi Silmaļi Smiltnieki Stikliņi Stūrīši
Senči Sipji Smiltnieku transformators Stirnas Suņu sala
Silakakti Skujas Smukie Straujupes Sviesteni
Silāres Skujenieki Spalvas Straumēni  
Š
Šviklas        
T
Teikas Tenīši Tērces Tīrumi Transformatoru apakšstacija TP 4836
Teiveni Tenūži Tīči Transformatora ēka TP-3515 Tupuļi
Ū
Ūdensrozes Ūdri      
U
Umuļi Upenieki Upesvēji Upmalas  
Untiņi Upeskalni Upītes Upmaļi  
V
Vackari Veckalni Vecvilciņi Vidiņi Viļņi
Vaivari Veclīči Veczaķi Viduļi Virsaiši
Valdavas Vecmēmeles Veiči Vidzemnieki Virsāji
Vanagi Vecrijnieki Vekmaņi Villeni Virši
Vecbērziņi Vecsaules evanģēliski luteriskā draudze Veldres Villenkalni Vītoliņi
Veccīruļi Vecstraumēni Veldzes Vilnīši Vizbuļi
Veckalnāres Vecstraumītes Vēsmiņas Viļķeni  
Z
Zaķi Zemdegas Zemturi Zīles Zveinieki
Zālītes Zemenes Ziedugravas Zulleni Zvejnieki
Zariņi Zemgaļi Zikas Zunduri Zvineļi
Zeltkalni Zemīši Zīlēni Zvaigznes Zvirbuļi
Ž
Žūras Žūžas      

Firmas