Ienākt

Vecsaules pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Jaunsaule Likverteni Ozolaine Vecsaule Zvaigzne
Kūdra        

Mājas

Ā
Ābelītes Āboliņi Āres Āriņi  
A
Aivas Alejas Asari Ausekļi  
Aizvējas Alejnieki Atvases Austri  
Akmeņlauki Alleni Audzes Avoti  
Aldari Amatnieki Auniņi Avotiņi  
B
Bajāri Bauri Birzes 1 Boķi Burbiņi
Bajāriņi Baznīckalni Birzītes Brieži Burbuļi
Bāliņi Beitiņi Birznieki Brīvnieki Burtnieki
Baloži Bērzi Birzsīmaņi Brusas  
Baltā Muiža Bērziņi Birzuļi Brūžnieki  
Bāri Bezdelīgas Bites tornis Budras  
Batari Bieķeni Blāzmas Bugoviči  
C
Caunēni Cepļi Cinīši Cīruļi  
Celmi Cerības Cīnītāji Citroni  
Ceplīši Cielaviņas Ciņi Cukuriņi  
Č
Čapani Čaupes      
D
Dāboliņi Dārziņi Doriņi Dūjas Dzintari
Dainas Dazēni Drabiņas Dunduri  
Dālijas Dīķi Dravenieki Dzelmes  
Dambenieki Dobelnieki Drupas Dzilleni  
Darbnīcas Doņi Druvas Dzilnas  
E
Egles Ezerkrasti Ezermalas Ezernieki  
Ē
Ērģelnieki        
F
Friči        
G
Gaitiņi Gatves Graudiņi Grotēni 1 Gundegas
Gali Glezes Gravas Grotēni 2  
Galiņi Gobas Grigaļi Gudžas  
Gammas Grapmaņi Griķi Gulbji  
Ganiņi Graši Grošķi Gulbji 1  
I
Ielejas Indrāni Irbenāji Irbītes  
Imantas Indras Irbes    
J
Jānīši Jaungaitiņi Jaunromāni Jauntupuļi Juglas
Jāņkalni Jaungrantiņi Jaunsaules darbnīcas Jaununtiņi Jukatas
Jaunavoti Jaunlīči Jaunsētas Jaunziedoņi Jundas
Jaunbērziņi Jaunlīgotņi Jaunspāriņi Jaunzulleni  
Jaunbirznieki Jaunpurviņi Jaunstrautiņi Jeski  
K
Kaderi Kalniņi Kažociņi Krastmaļi Kūlas
Kadiķi Kalnozoli Klajumi Kraukļi Kulšeni
Kaģenceļmalnieki Kanderteni Klāviņi Kreklēni Kūmiņi
Kalēji Kapeiciņa Kleperi Krūmales Kundženi
Kalna Smiltnieki Karašnieki Klibēni Krusas Kūras
Kalnāres Kāres Klinkas Kubliņi Kūri
Kalnavoti Kārkli Kļavenieki Kugrēni Kursīši
Kalnenieki Kauguri Kociņi Kūģeļi  
Kalnieši Kauliņi Krasti Kuķeni  
Ķ
Ķeidoņi Ķēniņi Ķikuļi Ķīseļi  
L
Labēji Lejas Ležani Lielkalniņi Liepkalni
Labēju Vīgriezes Lejkristi Līči Lielmelderi Līgandi
Lāči Lejmalnieki Līdakavoti Lielmežvīni Lijas
Lāčplēši Lejmalnieki 2 Līdumi Lielstrautiņi Līkumi
Laiskuri Lejmalnieki 3 Līdumnieki Lielšķirbēni Likvertenu Gravas
Laukgaļi Lejmalnieki 4 Lielerķeni Lielvaldavas Līrumi
Laukmales Lejnieki Lielgraši Liepas Lit-Lat
Leinieki Leriķi Lieljāņi Liepiņas Līvi
M
Mačeni Mazbatari Mazzelmeņi Mežāres Mežvīni
Maikūni Mazcelmiņi Mazzemnieki Mežāži Mierkalni
Malenieki Mazerķeni Mednieki Mežirbes Mucenieki
Mālkalni Mazmelderi Medniekmuiža Mežmaļi Muižas pirts
Mantenieki Mazsiliņi Medulāji Mežmārtiņi Mūrnieki
Marijas krogs Mazstrautiņi Meistari Mežnieki  
Mauriņi Mazvītoli Melderi Mežsētas  
Mazalleni Mazvītoliņi Melderu kūtiņas Mežtehniķi  
N
Naglas Neļķes Norieši    
Naudiņas Nezāles Noriņas    
O
Ozolaines attīrīšanas ēkas Ozoli Ozolītes Ozolzīles  
Ozolaines krejotava Ozoliņi Ozolnieki    
P
Papardes Pintes Poteri 1 Pūpoliņi Putriņi
Pārstrauti Plostnieki Priedaines Purenītes  
Pelnāji Pļaviņas Puķes Purmaļi  
Piekalnes Pļavnieki Puķītes Purviņi  
Pīlādži Poteri Pumpuri Putniņi  
R
Rausīši Robežnieki Rozes Rūķīši 1  
Rietas Ronīši Rūgumi Rušķi  
Rijkuri Roņi Rūķi Rūtiņas  
Rīkani Rotas Rūķīši Ružas  
S
Sabīnes Silenieki Skunduri Spuras Strautiņi
Saķeni Siliņi Skurbeni Spurķi Strautkalni
Saulieši Siliņi 1 Slokas Stārķi Strautmaļi
Saulītes Silmači Smedēni Stiebriņi Strautnieki
Saulkalni Silmalas Smilškalni Stieņi Stūri
Segliņi Silmaļi Smiltnieki Stikliņi Stūrīši
Senči Sipji Smiltnieku transformators Stirnas Suņu sala
Silakakti Skujas Smukie Straujupes Sviesteni
Silāres Skujenieki Spalvas Straumēni  
Silavas Skulmi Sprīdīši Straumītes  
Š
Šviklas        
T
Teikas Tenīši Tērces Tīrumi  
Teiveni Tenūži Tīči Tupuļi  
Ū
Ūdensrozes Ūdri      
U
Umuļi Upenieki Upītes Upmaļi  
Untiņi Upesvēji Upmalas    
V
Vackari Veckalni Vecvilciņi Vidiņi Viļņi
Vaivari Veclīči Veczaķi Viduļi Virsaiši
Valdavas Vecmēmeles Veiči Vidzemnieki Virsāji
Vanagi Vecrijnieki Vekmaņi Villeni Virši
Vecbērziņi Vecsaules evanģēliski luteriskā draudze Veldres Villenkalni Vītoliņi
Veccīruļi Vecsaules katlumāja Veldzes Vilnīši  
Veckalnāres Vecstraumītes Vēsmiņas Viļķeni  
Z
Zaķi Zemdegas Zemturi Zīles Zveinieki
Zālītes Zemenes Ziedugravas Zulleni Zvejnieki
Zariņi Zemgaļi Zikas Zunduri Zvineļi
Zeltkalni Zemīši Zīlēni Zvaigznes Zvirbuļi
Ž
Žūras Žūžas      

Firmas