Ienākt

Iecavas pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Audrupi Dzelzāmurs Rosme Zālīte Zorģi
Dimzukalns Dzimtmisa      

Mājas

A
Abačas Aizupes Amazones Asfalta betona rūpnīca Ausmas
Abaču Ezers Aizvējas Amonjaka noliktava Atari Austrumi
Abavas Aizvējas 1 Andersoni Ataugas Auzas
Administratīvā ēka Aizvējas 2 Andricēni Ati Auziņas
Agneses Akas Antras Atkalni Avenieki
Agrocentrs Akmeņi Apiņstīgas Attīrīšanas iekārtas Avotiņi
Aicīši Aleksandras Apogi Atvariņi  
Ainavas Alisītes Armandi Augšķepši  
Aivari Alkšņi Asari Auri  
Ā
Ādmiņi Āķīšu ceļš 4 Āķīšu ceļš 9 Āķīšu ceļš 14 Āķīšu ceļš 19
Āķīši Āķīšu ceļš 5 Āķīšu ceļš 10 Āķīšu ceļš 15 Āķīšu ceļš 20
Āķīšu ceļš 1 Āķīšu ceļš 6 Āķīšu ceļš 11 Āķīšu ceļš 16 Āķīšu ceļš 21
Āķīšu ceļš 2 Āķīšu ceļš 7 Āķīšu ceļš 12 Āķīšu ceļš 17 Āķīšu ceļš 22
Āķīšu ceļš 3 Āķīšu ceļš 8 Āķīšu ceļš 13 Āķīšu ceļš 18 Āres
B
Bajāri Bauči Bērzi Breieri Bukaiši
Baltgaiļi Bebru Pļavas Birzemnieki Brencis Bumbierozoliņi
Baltmeķi Bebrukārkliņi Birzkaktiņi Brieži Buras
Baltmuiža Bedrenieki Bites Brīviņi Bušas
Balvas Beikas Bites Kalni Brīvkalni Būtrumi
Bandenieki Beiti Blukas Brīvzemnieki  
Bangas Bēri Brazīlijas Bucenieki  
Bāri Bērzāji Brēdiķi Būčas  
C
Caunes Ceļavēji Cepļi Cielavas Cīrulīši
Caunītes Ceļmalas Cērmūkša Cimmermaņu Rūķi Cīruļi
Celmakalniņi Ceplinieki Cieceri Ciņi Cukuri
Č
Čaupi        
D
Dāboliņi Dārziņi Divozoli Drosmes Dzelmes
Dainas Daudzieši Dižgabaliņi Drostalas Dzelzceļa konteiners DG Iecava
Daki Dienvidi 1 Dižievas Druvas Dzelzceļa konteiners DG Zālīte
Dambenieki Dienvidi 2 Dižmedīgas Druvmaļi Dzelzkalēji
Dammes Dienvidi 3 Dižozoli Dūdumi Dzērves
Dangas Dienvidi 4 Dižūdri Dūjas Dzintarnieki
Danieli Dienvidi 5 Dižvēji Dūmiņi  
Darbenieki Dienvidi 6 Dobuļi Dumpji  
Darbnīcas Dienvidi 7 Dravas māja Durbenieki  
Darbnīcas 1 Dietlavas Driešķini Dzegas  
Ē
Ēdnīca 25 Ērgļi Ērkšķi    
E
Egles Eiraki Elīnas Estiņi  
Eglītes Elektriskā apakšstacija Elsneri    
F
Freimaņi        
G
Gailēni Gāršas Granteles Griezes Grūži
Gaiļi Gaujas Grantiņi Grinvaldes Gulbīši
Gaiziņi Gāzes regulēšanas stacija "Ziemeļi" Graši Grunduļi Gusti
Galenieki Gāzes stacija "Iecava" Graudi Gruntiņi  
Galiči Gāziņi Graudu noliktava Gruntis  
Galiņi Gobas Gravas Gruntnieki  
Garāža Grandas Graviņas Gruzduļi  
Ģ
Ģedulnieki        
H
Hofmaņi        
I
Iecavas attīrīšanas iekārtas Iecavas stacijas ēka 4 Iecavnieki 3 Ievkalni Inkubators
Iecavas bāze Iecavas stacijas ēka 5 Iecupes Igauņi Irbēni
Iecavas elevators Iecavas stacijas ēka 6 Iedvesmas Iģi Irbeņkalni
Iecavas stacijas ēka 1 Iecavnieki Ielejas Iklāvi Irbes
Iecavas stacijas ēka 2 Iecavnieki 1 Ievas Indras  
Iecavas stacijas ēka 3 Iecavnieki 2 Ieviņas Ineši  
J
Jānumi Jaunjesi Jaunliepas Jaunsansavas Jauntīrumi
Jaunakmeņi Jaunkalni Jaunlodiņi Jaunsaulītes Jaunzemdegas
Jaunandricēni Jaunkalves Jaunmajori Jaunsegliņi Jaunzemi
Jaunaustrumi Jaunkaziķi Jaunozolgaiļi Jaunsīmnieki Jaunzemīši
Jaunbērzi Jaunkleņģernieki Jaunozoliņi Jaunsmilgas Jaunzemji
Jaunbilles Jaunkrastiņi Jaunpalejas Jaunsmiltnieki Jaunziedoņi
Jaunbrieži Jaunkrieviņi Jaunpīlādži Jaunsmuģi Jāzepi
Jaunbūtrumi Jaunkriknas Jaunpleči Jaunspītes Jesi
Jaundedži Jaunkurmīši Jaunpūteļi Jaunstiebri Jūlijas
Jaundedži 1 Jaunķeizari Jaunrājumi Jaunstrīķeri Jumi
Jaundietlavas Jaunķēķi Jaunrozes Jaunsudrabiņi Jumpravnieki
Jaundimzas Jaunlāči Jaunruciņi Jaunsuneļi Jurēni
Jaungailēni Jaunlanciņi Jaunrūsiņi Jaunsurmīši  
Jaungrīvas Jaunlēksnes Jaunsalagaļi Jaunsvirkaļi  
Jaunģediņi Jaunlibarti Jaunsalmiņi Jauntāles  
K
Kaijas Kalna Smedes Karīnas Koģenerācijas rūpnīca Krauzes
Kakti Kalna Strautiņi Kārkli Kokorieši Kreņģelnieki
Kaķpēdiņas Kalna Šautleri Karogi Kosas Krieviņi
Kalna Āzeļi Kalna Ūdri Karpas Kramiņi Kriknas
Kalna Bērzi Kalnabirzkalni Katlu māja Krastāres Krimūnas
Kalna Godaiņi Kalnajesi Kauguri Krastarūķi Krišjāņi
Kalna Grūži Kalnakriknas Kaziķi Krastiņi Krūkles
Kalna Jurģēni Kalnenieki Klaidas Krastmaļi Krūmiņi
Kalna Kalnāji Kalnieši Klāviņi Kraujenieki Kukšas
Kalna Lūči Kalniņi Kliederi Krauklīši Kurtiņi
Kalna Muižzemnieki Kalves Klūgas Krauklīši 1 Kvadrāti
Kalna Rūķi Kamoliņi Kļavenieki Krauklīši 2 Kveriņi
Kalna Saulītes Kanbergi Kļaviņas Krauklīši 3  
Kalna Sīmnieki Kardaši Kļiebas Kraukļi  
Ķ
Ķeizari Ķepainīši Ķirzakas Ķullīši  
Ķēniņi Ķerkši Ķīši    
L
Labības Lauka Krieviņi Lejas Smedes Lībieši Liepāres
Labības 2 Laumas Lejas Strautiņi Līcīši Liepiņas
Lācīši Lauvas Lejas Strīķeri Līčupes Liepkalni
Lāči Lazdas Lejas Šautleri Līdumnieki Lietuvieši
Lagzdas Lazdiņi Lejas ūdens dzirnavas Lielbemberi Līgotnes
Laģi Lāzeri Lejas Zariņi Lieldimzas Lindavi
Laivenieki Lazurīti Lejasbirznieki Lielie Rūķi Lingas 71
Lakstīgalas Ledāji Lejasdainas Lieljāņi Lingas 72
Lamži Leiši Lejasdimzas Lieljesi Lingas 73
Lanciņi Leitīši Lejaskalni Lielkājiņas Lingas 74
Lapaiņi Lejas Dārznieki Lejasmuižzemnieki Lielklāšķini Lini
Lapenieki Lejas Gailēni Lejasstīveri Lielkrastiņi Liniņi
Lapsēni Lejas Godaiņi Lejasūdri Lielpleči Lodiņi
Lapskalni Lejas Kļaviņas Lejasupuri Lielsierūži Lūči
Lapsumāja Lejas Kurmji Lejaszemgaļi Lielstrīķeri Lūši
Laucinieki Lejas Ķuži Lejnieki Lielzaķi Luzikas
Lauka Aņģi Lejas Lielauši Lejzemnieks Lielziedi  
Lauka Galiņi Lejas Sīmnieki Liānas Lienes  
M
Madaras Mazjānumi Mazsibras Melones Mežvidi
Majori Mazjesi Mazsierūži Meļņi Mežvijas
Maki Mazkļavenieki Mazsierūži 2 Mēslu krātuve Mierkalni
Malenieki Mazkrastiņi Mazspītes Mētras Mietnieki
Mālkalni Mazķepši Mazstrēļi Meža Avoti Miljoni
Mālnieki Mazlēksnes Mazstrīķeri Meža Rasas Miltiņi
Maļinovkas Mazliepas Mazuta saimniecība Meža Smiltnieki Misas Robežnieki
Markovi Mazmajori Mazvaltes Meža Taurēni Misas tautas nams
Mauriņi Mazmazjāņi Medību pils Meža Vīleikas Mīšēni
Mazdimzas Mazoļas Medīgas Meža Vizbuļi Mucenieki
Mazgobas Mazpleči Mehāniskās darbnīcas Mežavotiņi Muciņas
Mazie Mazplepji Melderi Mežrīti Mūrnieki
Mazie Atkalni Mazpūteļi Meldiņi Mežrozes  
Mazie Sprīdīši Mazrozes Mellupes Mežsardziņi  
Mazirbēni Mazrūķi Melnmeķi Mežsmiltāji  
N
Namedas Nāriņas Noliktava Noliktava 17 Norieši
Namiņi Niedras Noliktava 16 Noliktava 20 Novadi
O
Oliņi Olu šķirotava Osīši Ozolgatve  
Olu pārstrādes cehs Oļas Ošumuiža Ozoliņi  
Olu pulvera cehs Ormaņi Ozolbilles    
P
Padebeši Pēkuļi Pļavenieki Priežavotiņi Purviņi
Pagrabiņi Pelītes Pļaviņas Priežkalni Purvīši
Pagrabs Pēteri Pļavnieki Priežmales Purvzemnieki
Palejas Piesaules Podāzeļi 1 Puikas Pušķi
Palīgražošanas cehs Pīguļi Podāzeļi 2 Pukšeļi Putniņi
Papardes Pikolas Podi Puķes Putnu novietne
Pasaka Pīles Poligons Pulkas Putrasmēri
Paspārņi Pipari Priedes Pūpoli  
Patvaļas Platori Priedītes Puriņi  
Paures Plostgaļi Priedulāji Pūriņi  
Peciņi Plostnieki Priekuļi Purmales  
R
Rāceņi Raņķi 5 Riekstiņi Rosme 16 Rūķi
Raibaļas Ratnieki Riekstkoži Rosme 17 Rumbas
Rājumi Raudas Rietumi Rosme 18 Rūnas
Rājumnieki Reidas Rietumirbēni Rosme 20 Rūpnīcas
Rakari Reikaļi Rīkuri Rošēni Rūpniecības sanitārā caurlaide
Rāmriti Reikaļu krogs Rinkas Rotas Rūpniecības veterinārais bloks
Raņķi Renceles Robežkalni Rozentāles Rūsiņi
Raņķi 2 Renebušas Rogas Rozes Rūtas
Raņķi 3 Renes Romi Roziņi Rūtenieki
Raņķi 4 Rieksti Roņi Rubeņi Rutki
S
Salas Senlejas Smilgas Sproģi Straumēni
Salenieki Sibras Sniķeri Sprostiņi Straumēnrūķi
Salmiņi Sidrabiņi Sodzeri Stabi Strauta Brīviņi
Sanitārais bloks Silarūķi Solvita Stabiņi Strauta Krieviņi
Sansavas Silavas Spāres Stabules Strautiņi
Sauleskalni Silenieki Spāriņi Stacija "Iecava" Strautmaļi
Saulgoži Siliņdimzas Spārītes Staliņi Strautnieki
Saulieši Skali Spēlmaņi Stariņi Strazdi
Saullejas Skaliņi Spīķi Stāviņi Strazdiņi
Saullēkti Skones Spilvenieki Steinbriķi Strēļi
Sauši Skujas Spītes Stenderi Strīķeri
Segliņi Skujenieki Spodras Stibas Stungas
Selgas Slavīši Spoles Stiebri Sudrabiņi
Sēļi Sliedes Spradži Stieņi Surmīši
Senči Smedes Sprīdīši Stirnas Svēteļi
Senčukalni Smildziņas Spridzekļi Stirnulīči  
Š
Šetleri Šķirotava Šlokenbeka Šļūkas Šosejnieki
T
Tāles Tērces 4 Transformatora ēka TP-3803 Transformatoru apakšstacija "Iecava" Tumšvaltes
Tālītes Tērces 5 Transformatora ēka TP-3806 Trapes Tuntuļi
Tāmas 1 Tērces 6 Transformatora ēka TP-4116 Trapes Kļavas  
Tāmas 2 Tildernieki Transformatora ēka TP-4121 Treidas  
Teikas Tiltiņi Transformatora ēka TP-4126 Triādes  
Tēraudi Timmas Transformators TP-3805 Tulpes  
Ū
Ūdensrozes Ūdri Ūdrupi Ūpji Ūsiņkalns
U
Ugas Upenieki Upes Viļņi Upeslīči Upuri
Ultra Upes Krieviņi Upeskrasti 1 Upīši Uškuri
Unguri Upes Medņi Upeskrasti 2 Upītes Uzkalniņi
V
Vabuļi Vanči 1 Veclejas Veczaķi 4 Vienības dārzniecība
Vaiči Vanči 2 Vecliepiņas Veczelmeņi Vienības Dārzniecība 1
Vaidas Vanči 4 Veclīgotnes Vecziedoņi Viesturi
Vainagi Vārnas Veclodēni Veilandi Vilcēni
Vaivari Vārpas Veclodiņi Vējavas Vilciņi
Vājeikas Vaselnieki Vecnoras Vējiņi Vīleikas
Valdas Vecbillītes Vecozolgaiļi Veldres Vīlītes
Valdemāri Vecbrīviņi Vecplampji Vēlziedes Vīnkalni
Valdēni Vecdravnieki Vecrumbas Vērsēni Virsāji
Valentīnas Vecgrantiņi Vecsalagaļi Vībotnes Virzas
Valtiņi Vecgrīvas Vecskola Videnieki Vistas
Valtoni Vecgulbji Vecsmedes Viduslauki Vizbuļi
Vanagi Veckrastiņi Vecsmilgas Vienība  
Vanči Vecķullīši Vecvanči Vienības Breieri  
Z
Zāģeri Zālītes stacijas ēka 2 Zelta Baloži Zīdeņi Zīrnieki
Zaķi Zaļaiskrogs Zelta Pūķi Ziedkalni Zoskalni
Zāles Zaļie Zeltaiņi Ziemeļblāzmas Zvaigznes
Zālītes Zara Sibras Zemgaļi Ziemeļvēji Zvejnieki
Zālītes dzelzceļa stacijas ēka Zariņi Zemīši Zīles Zvirbulēni
Zālītes stacijas ēka 1 Zelles Zemītes Zīļupes  
Ž
Žigļi Žubes Žubītes    

Firmas