Ienākt

Balvu novads

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Pilsētas

Balvi Viļaka      

Pagasti

Baltinavas pagasts Briežuciema pagasts Lazdukalna pagasts Susāju pagasts Vecumu pagasts
Balvu pagasts Krišjāņu pagasts Lazdulejas pagasts Šķilbēnu pagasts Vīksnas pagasts
Bērzkalnes pagasts Kubulu pagasts Medņevas pagasts Tilžas pagasts Žīguru pagasts
Bērzpils pagasts Kupravas pagasts Rugāju pagasts Vectilžas pagasts