Ienākt

Balvu novads

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Pilsētas

Balvi        

Pagasti

Balvu pagasts Bērzpils pagasts Krišjāņu pagasts Lazdulejas pagasts Vectilžas pagasts
Bērzkalnes pagasts Briežuciema pagasts Kubulu pagasts Tilžas pagasts Vīksnas pagasts