Ienākt

Baltinavas novads

Ciemi

A
Apšova        
B
Bahmati Bārzulova Blauzgova Boncāni Buksti
Baltinava Beržovka Bleivas Brieksīne  
Č
Čudarīne        
D
Danski Dokti Duļbova Dursprīde  
Demerova Dubrovka Dupurova Dziervīne  
E
Ezerova        
G
Gnilki Grikovka      
J
Jorzova        
K
Kaktiņi Kaši Kļangova Kožurki  
Kaņepes Keiši Kolnumeži Kraukļova  
Karpova Kitkova Kotlova Kuzņecova  
Ķ
Ķēvesdruva        
L
Lauruti Leidumi Lemešova    
Ļ
Ļevaškova        
M
Mačusola Maksi Mežupe Morkova  
Maiļupe Merkuzīne Mišāni Motrīne  
N
Neiviņi        
O
Obeļova Odumova      
P
Pazlauga Pleitova Plīnova Punduri  
Peisova Pliešova Puncuļova Putrova  
R
Risova Rudukova      
S
Safronovka Silagaiļi Sivanovka Slostova Svātūne
Sarkaņi Silinieki Sloboda Surikova Sviļpova
T
Teležnīki Timšāni Tutinova    
U
Upiņi Upmale      
Ū
Ūzulova        
V
Vārnīne Vasiliški Viborgi Viļumi  
Z
Zeļči Zubki      
Ž
Žeikari        

Mājas

Čudariene Punceļeva TP 3096 Darbnīcas TP 3299 Žeikari Zelta Dobe
Gulbji