Ienākt

Prodes pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Baltmuiža        

Mājas

Ā
Āboli Ārītes      
A
Annītes Ausekļi Ausmas Avotiņi  
B
Bebri Bērziņi Birznieki Bramaņi  
Bērtiņi Birstalas Bitītes Brieži  
C
Ceriņi Cimermaņi Cinīši Cīrulīši  
D
Dāboliņi Druviņas Dunduri Dzintari  
Driķīši Dubulti Dzeņi    
E
Eglītes Elkšņi Ezeriņi    
G
Grauzi Grāvīši Gulbene    
Gravas Grendzes Gulbji    
I
Irbes        
J
Jaunbērzi Jaunezeriņi Jaunstūrāni Juri  
K
Kalēji Kārkliņi 1 Karstumi 1 Krievāni  
Kalniņi Kārkliņi 2 Kļavi Krustceļi  
Kārkliņi Karstumi Krastiņi    
Ķ
Ķesteri Ķirši      
L
Lakstīgalas Lapenes klēts Lazdas Liepas Līgotņi
Lapas Lapenieki Lejaslapenieki Liepiņas  
Lapene Lapsiņas Līdumi Liepkalni  
Lapene 1 Lauri Liepaines Liepziedu šķūnis  
M
Majori Mierkalnu ferma Miķelāni    
Mierkalni Miglāni Muižnieki    
N
Niedres Noriņas      
O
Oceans Ozoli      
P
Palmas Piekrastes Priednieki Putekļi  
Pazares Pļaviņas Prode Putni  
Pērles Priedes Pureņi    
R
Rieksti Rozes Rūcupe 3 Rudzīši  
Rītiņi Rūcupe 1 Rudenāji Rūķi  
Robežnieki Rūcupe 2 Rudzi Rūpnieki  
S
Salenāji Siliņi Smilgas Stiebriņi Sūnas
Salnas Skalbītes Smilgas 1 Stradi  
Sarmas Skudras Spārītes Stradiņi  
Š
Šaudekles        
Ū
Ūdri        
U
Upenāji Upenieki Upītes    
V
Vējkalni Vēži Vijoles Vīndedži Virši
Z
Zaļenieki Zeltiņi Zemturi Zvaigznītes  
Zariņi Zemenes Ziediņi Zvejnieki  

Firmas