Ienākt

Veclaicenes pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Korneti        

Mājas

A
Aguce Aizupītes Amatnieki Augstkalni Austrumi
Airītes Alejas Apses Augšlazdiņas Auziņas
B
Bajāri Baltiņi Bārdas Birztalas Brīvzemnieki
Bāliņi Banderi Bērzukalni Bites Pļavas Bronkas
Baloži Bangas Bērzulejas Brīvnieki  
C
Celmāji Ceriņi Cīrulīši Cīruļi Cukuri
D
Dīķu Renci Drusciņas Druvas Dukurenci  
Dimanti Druskas Dubļukalni Dzintari  
Dravnieki Drusku pienotava Dukāni    
E
Elksnīši Ezermalas Ezerpeņķi    
Ē
Ērgļi        
G
Grantskalni Graudiņi Grāvji    
I
Ilgupes Imanti 1 Indrāni 2 Intukalni  
J
Jāņkalni Jaunmišas Jaunvāveres Jurģīši Palejas  
Jaunkārkliņi Jaunrūpnieki Jaunzemi    
K
Kadiķi Kalna Vizlas Kalnaplukši 2 Kersnas Krustiņi 1
Kaķīši Kalnalielpūrāni Kalniņi Kokardes Kūriņkalns
Kaķīši 1 Kalnamušķi 1 Kalniņi 1 Korneti 1  
Kalna Maģumi Kalnapaiķi Kanasti Koruļi  
Kalna Mazkalni Kalnapelši Kangari Krastiņi  
Kalna Peņķi Kalnaplukši Kārkliņi Krustiņi  
Ķ
Ķempji Ķieģeļnīca      
L
Lāčplēši Lazdiņas Leģenes Lejaspelši Liepas
Laipas Lazdiņas 1 Lejas Lejaspeņķi Liepiņas
Lauciņi Lazdukalni Lejas Renci Lielpurāni Līgotņi
M
Mācītājmuiža Mazmišas Melderi Miezīši Mūrnieki
Maģumi Mazpūrāni Mellīši Mišas Mušķi
Mauliņi Medņi Mežastrautiņi Mucenieki  
Mauriņi Meduskalni Mežavizlas Mucenieki 1  
O
Ozoli 1 Ozolkalni Ozolnieki    
P
Paiķi 8 Pauguri Pilskalni Puriņi  
Palpierkalns Pepernieki Pļaviņu Tornis Purmaļi  
Pārsliņas Pērles Pļavnieki Pušpuri  
R
Radziņi Reitnieki Romeškalns Rudzīši  
Raibkazi Reitnieki 1 Romeškalns 1 Rugāji  
Raipalas Robežnieki Rozītes 1 Rūpnieki 1  
Raudiņas Romeši Rubeņkalns Ružāni 1  
S
Saliņas Sirseņi Slokas Spaļļi 1  
Saltupji Skabīši Smilgas Spaļļi 2  
Sapnīši Skalbji Smilgas 1 Sprīvuļi  
Sipiņi Skujenieki Smilšukalns Strautiņi  
Š
Šķepasti        
T
Temperi TP 1304      
U
Upeskalni Upītes 1 Upītes 2    
V
Vāveres Vectilmaņi Vijolītes Virsaiši Vizbulītes
Vāveres 1 Vēzes Vijolītes 2 Vītoliņi Vosvas
Veclaicenes RKP Viesturi Viļņi Vītolnieki  
Z
Zālītes Zaļumi Zeņģi    

Firmas