Ienākt

Mālupes pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Mālupe Sofikalns      

Mājas

A
Aizupe Alodzene 2 Alodzene 14 Aronieši  
Aizupmežs Alodzene 10 Alodzene 15 Arumdruvas  
Aizvēji Alodzene 11 Amatas Attīrīšanas iekārtas  
Akmeņi Alodzene 12 Annasbirze Augstkalni  
Ā
Āres        
B
Bāterava Bērzukalni Birzmaļi Bitītes Briednieki
Bērziņi Birzgale Birznieki Briediņi Burtnieki
C
Celmenieki Ceriņi Cintiņi    
Celmiņi Cinīši Ciršņi    
D
Dangas Driķukalns Druvas 1 Dūņupe Dzintari
Dravnieki Druvas Dūnēni Dzilnukakts Dzirksteles
E
Eglaine Eglāji Eglītes Elksnīši  
F
Fazāni        
G
Gobas Graviņas Grūdumi Grundas 2  
Grantāji Grīvukalns Grundas Grundas 3  
I
Ietekas Ievugravas Igrīve 2 Igrīvīte Indrāni
Ieviņas Igrīve 1 Igrīve 3 Imanti Indrāni 1
J
Jasmīni Jaunmežnieki Jaunskanstnieki    
Jaunbātarava Jaunsalenieki Jauntarvas    
K
Kadiķi Kalēji 1 Kalnzemji Kļavusala Kristāli
Kaktiņi Kalnāji Kapliča Kociņi  
Kalēji Kalniņi Katrinburga Kodoliņi  
Ķ
Ķieģelnieki Ķikši Ķīvītes    
L
Lāčplēši Lejaskromuļi Līcīši Liepziedi  
Lazdiņi Lejiņas Lielās Graviņas Līvi  
Leimaņi Lejmalas Liepas    
M
Mālupkalns Mellupe Mežatarvas Mežmalas Miški 1
Melderi Melnalkšņi Mežgaļi Mieriņi  
Meldri Mētraine Mežgrundas Migliņas  
N
Niedrāji Noras      
O
Ošusala Ozoliņi Ozolkalni    
P
Pabaļi Pededze Priednieki Puksīši Puriņi
Pakalniņi Plītene Priednieki 1 Puķudruvas Purmalas
Pauguri Priedes Pūces Pūpoli Purozoli
R
Riekstiņi Robežmaļi Rubeņi Rūķīši  
Rimšas Robežnieki Rudzīši Rullīši  
Rītiņi Rogas Rugāji    
S
Salmiņi Senči Skanstnieki Sprīvuļi Sūneklis
Sašava Sili Smilgas Straumes  
Saulīši Siliņi Smiltāji 1 Strautiņi  
T
Tarvas Tarvas 9 Tiltakalns Tiltiņi  
U
Upeskrasti Upītes Uplejas Upmalas Upmaļi
V
Vainagi Vecskanstnieki Vērtupīte Viesuļi Vilnīši
Vecmežnieki Vējakalns Viduskromuļi Vīksniņi  
Z
Zariņi Ziediņi Ziemeļi    
Zemnieki Ziediņi 1 Zvirgzdiņi 1    
Ž
Žērveļi Žiguļi      

Firmas