Ienākt

Alsungas novads

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Almāle Alsunga      

Mājas

Ā
Ābeļnieki Āpši      
A
Acenieki Akotiņi Anuži Arāji Avenāji
Aizupji Alejas Apakšstacija Asni Avoti
Aizvēji Andiņi Apakšstacija Alsunga Ašlieknes Avotiņi
Akmeņkalni Antiņi Apšenieki Ausekļi  
B
Balgāļi Bērzāji Birzkalni Blintene Bukstiņi
Bāliņi Bērzi Birzmaļi Boniņi Bulduri
Baltiņi Bērzkalni Birznieki Bruģāti Bumbieri
Bāriņi Bērzlejas Birztalas Brūni Būriņi
Bedrenieki Bērznieki Bites Pūcenes Būcmaņi Burtnieki
C
Ceiņi Ceļmaļi Ceriņi Ciekauži  
Ceļarāji Ceļnieki Cērpi Ciemiņi  
D
Dadži Dauģi Dienvidstacija 4 Dižpriedes Dupati
Dāliņi Deksnieki Dienvidstacija 5 Dreimaņi Dzelzceļa māja
Dambenieki Dienvidstacija Dīķenieki Druvas Dzeņi
Darbnīcas Dienvidstacija 1 Dilles Dumbri Dzērves
Dārziņi Dienvidstacija 2 Dižarāji Dunduri Dzilnas
Dārznieki Dienvidstacija 3 Dižgāļi Dūņas Dzirnieki
E
Eglenieki Eņķi 2 Ezerkrasti Ezermaļi  
Eglītes Ezergaļi Ezerkukšas    
G
Gāčas Gaņģīši Gobas Griķi Gulbji
Galbāliņi Gaujas Graudiņi Grīnberģi  
Galiņi Gerdas Grāveri Gudiņi  
I
Indrāni Irbes      
J
Jāņkalni Jaungaiļi Jaunoliņi Jaunsniķeri  
Jaunā māja Jaunkliņģi Jaunreģi Jaunstrīķi  
Jaunalmāle Jaunkundziņi Jaunsalmarāji    
K
Kaijas Kalniņi Kapteiņi Kliņģi 1 Kukšas
Kaktiņi Kalnpidilti Kārkliņi Klūģi Kulbergi
Kalnakāpenieki Kalnreģi Kaudzītes Klungstoviči Kulbuļi
Kalnarāji Kalnziedlejas Kauliņi Kļaviņas Kulpji
Kalnarauši Kaltnieki Kažoki Kļavkalni Kunduri
Kalngāčas Kānes Klajumnieki Kolkasragi Kundziņi
Kalngravas Kannenieki Klinģi Krastiņi Kurši
Kalni Kāpenieki Kliņģi Krustiņi  
Ķ
Ķirškalni Ķīši      
L
Laidi Laukarāji Lēploči Liepkalni Līvnieki
Lamenieki Laukgaļi Līdumnieki Liepkalni 2 Lopbarības cehs
Lankarāji Lazdas Lienoti Liezoni Lūki
Lapškalni Lejarāji Liepiņmājas Lipšņi Lūžņi
M
Mālderi Mazkundziņi Medniekmāja Mežlīči Mežvidi
Mālkalni Mazreģi Meņģlejas Mežrozes Miķeļi
Mazkliņģi Mazzariņi Mētras Mežsargi Milsteri
N
Nagliņas Neļķes Novadnieki    
O
Oliņi Oši Oškalni Ozoli Ozolkalni
P
Padubji Pavasari Pleči Priedulāji Pūpoli
Palāči Pidilti Pledi Priežlejas Pūri
Palejas Piebūves Pliederi Pūcenes Putkules
Pamātras Pīkšas Pļavsargi Pūcītes  
Panti Pīlādži Poriņi Pūkas  
Parki Pilarāji Priedes Pūkrīvgares  
Paulīnes Pinnes Priedītes Puķītes  
R
Raibuļas Raudupes Reģu Jaunarāji Robežnieki Rūķi
Raikstiņi Rauši Reiveri Rotkaļi Rungas
Raiņi Rāvas Remeri Rozītes Rungi
Rasa Rāviņas Rīti Rudumi Ruņģi
Ratenieki Reģi Rītiņi Rudzīši  
S
Salenieki Skaidrāji Spaļi Stirnas 2 Strazdiņi
Salmarāji Skaparkalni Sprostiņi Stirnas zāģētava Strēlnieki
Salnāji Skrīsti Spuļģi Stobri Strēļi
Sapāli Skudras Staras STP-7125 Strenceles
Sātiņi Skudriņas Stari STP-7153 Strīķi
Sātnieki Skujas Stenderi Strādnieki Sūniņi
Sedliņi Skujnieki Steras Straumes Suži
Silarāji Slokas Stīgas Strauti Svelmes
Silenieki Slūzes Stirnas 1 Strazdi Sviķi
Š
Šķēpeles Šķiļi Šķītuži Šmāliņi  
T
Tauriņi Tomiņi Truši Tūtiņas  
Tiltiņi Transformators TP 7252 Tuči    
U
Ulmi Upmalas Ustupji    
Ū
Ūsiņi        
V
Vanagi Vecsniķeri Vētras Videnieki Vilplūči
Varkaļi Vecsumatas Vēži Viesturi Vīnkalni
Veckalēji Vecvagari Vidarāji Viesuļi Vizuļi
Z
Zāģeri Zeijas Ziediņi Ziemeļi Zvaigznes
Zaļkalni Zelmeņi Ziedkalni Zilupes Zvejas
Zaļmeži Zemgaļi Ziedlejas 4 Zirnīši  
Zaļumi Zemturi Ziedlejas 6 Zitiņi  
Zariņi Zemzari Ziedlejas 7 Zvaguļi  
Ž
Žibji