Ienākt

Zalves pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Sproģi Vērtūži Zalve    

Mājas

Ā
Ābelītes Ārguļi      
A
Akmentiņi Apses Audzes Auziņi Avotiņi
B
Bajāri Baloži Berlavas Biedraines Birznieki
Baldenāni Baznīca Bērzi Billes Blāzmas
Baldenāni 1 Bēči Bērziņi Bincāni Blāzmu kūts
C
Caunes Ceļmalas Cinīši Cīrulīši Cīruļi
D
Dārziņi Dienvidnieki Dingas Dumbrāji Dzelmes 1
Daugavieši Dimanti Dobelnieki Dzejnieki Dzintari
E
Elksnieši        
G
Galāres Gobas      
Ģ
Ģerķēni        
I
Iegrīvas Ievas      
J
Jaunbaldenāni Jauncīrulīši Jaunsētas Jaunvīguļi Jurēni
Jaunbīnāti Jaunjurēni Jaunsmeltāni Jaunzemi  
K
Kadiķi Kalna Druvas Klaucēni Krastmalas Kurzemnieki
Kakti Kalna Pālēni Klāviņi Krūklas  
Kalna Bincāni Kapudruvas Krasti Krusieši  
Ķ
Ķepsāni        
L
Laimiņi Lauka paeglīši Līču veikals Lieplejas Lujāni
Lakstīgalas Lazdas Liepiņas Lodziņi Lūši
Lauka Cīruļi Līči Liepkalni Luči  
M
Mācītājmuiža Mazzalves baznīca Mežmaļi    
Mauriņi Meža putniņi Mikāres 1    
N
Nokaļņi        
O
Osiņi Oši Ozoli Ozoliņi  
P
Paeglīši Plāņi Poceri Porieši Priednieki
Papardes Plostiņi Poceri 1 Priedaines Punģi
Pempes Pļaviņas Poceru Dzirnavas Priedāres Putniņi
R
Raiņi Rieksti Rukmaņi    
Reināti Robežnieki Rutki    
S
Salas Silmalas Skalbes 1 Spriciņi Svalbāni
Saliņas Silmalas 1 Skaras Stūri  
Saulstari Sīļu Zalaki Smeltāni Sudrabiņi  
Siliņi Skalbes Smiltiņi Susēja  
T
Tīrumi        
Ū
Ūdri        
U
Uldriķi Upes Reināti Upeslīči Upītes Upmaļi
V
Valītes Veczvejnieki Vērtūži 4 Vēveru transformators TP-7196 Vilkupes
Vecklaucēni Vērtūži 1 Vērtūži 5 Vidusdaugavieši Viļņi
Vecozolnieki Vērtūži 2 Vērtūži 6 Vīguļi Virši
Vecsētas Vērtūži 3 Vēveri Vilki Vitrupi
Z
Zeltiņi Zilvēni Zvanītāji 1    
Zīlēni Zvanītāji Zvejnieki    

Firmas