Ienākt

Pilskalnes pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Gricgale Pilkalne Pilskalne Viņaukas  

Mājas

Ā
Ābelītes Āniņi      
A
Aizpores Alejas Atvari Auļi  
Aiztiltieši Aparāni Audzes Avotiņi  
B
Baušķenieki Bērzijas Bracāni Bruņenieki  
Bebri Birznieki Brīvkalni    
C
Caunītes Censoņi Ceplīši Cīrulīši  
Cebriņi Ceplis Cinīši    
D
Dadzīši Dīķīši Dravenieki Dunduļi Dzeņi
Dauģi Dobelnieki Dreimaņi Dūžāni Dzirenieki
E
Eglaine-gateris Eglaines Eglītes Ezeri  
G
Grakoviči Grantiņi Gricgales klubs Gricgales lūgšanas nams Grievalti
Ģ
Ģērķi        
I
Inguži        
J
Jaunpalsāni Jaunpalsāni 1 Jēči    
K
Kalna Grievalti Kārkli Kokles Kubuļi  
Kalna Spīgas Kārkliņi Krašauski Kupči  
Kalna Stridzēni Knēviņi Krūmiņi    
L
Lāčplēši Laši Lejas Spigas Lidlauks Liepkalni
Laiviņas Lazdiņi Lejas Stridzēni Lielkapūnes Liniņi
Lakstīgalas Lejas Pakuļi Lejiņas Liepas Līņi
M
Mauriņi Mazputniņi Mežmaļi Mičūnu Stagari Miši
Mazkapūnes Medņi Mežvidi Mičūnu Stūri Mūrnieki
Mazpīskupi Mežāres Mičūnes Misenieki  
N
Nejautiņas        
O
Odiņi        
P
Pakalni Pāvuliņi Pilkalne Pumpuri  
Pakuļi Pēteri Pilskalne Pūteļi  
Pauperi Pieči Priedes Putniņi  
R
Rankaļi Riesti Rukmaņi Rūtiņas  
Rāviņi Rises Rūķīši    
S
Saliņas Skrūveres Spures Stradi  
Silamarči Skruži Stārastāni Strautmaļi  
Skaidrītes Smilgas Stiebriņi Stridzēni  
T
Tauriņi        
U
Ukulāni Upmaļi      
V
Valteri Vārpāni Vērdiņi Viņaukas  
Vanagi Vecpalsāni Vībotnes Virsaiši  
Vanagu Čari Vecvārpāni Viesjāņi    
Z
Zālītes Zemgaļi Ziediņi    

Firmas