Uzņēmuma gada pārskats1. Pārskata periods No - līdz -
2. Reģistrācijas kods komercreģistrā vai uzņēmumu reģistrā -
3. Nosaukums -
4. Juridiskā adrese -
5. Vidējais darbinieku skaits -
6. Pamatdarbības veidi (NACE kods)
7. Likvidācijas slēguma bilance
8. Aizpilda tikai kapitālsabiedrība (papildus jāiesniedz arī izpildinstitūcijas locekļu saraksts)
     8a. Vai ir izveidota padome
     8b. Revidenta vārds, uzvārds un amats -
9. Personālsabiedrībai jāiesniedz personīgi atbildīgo biedru un komandītu saraksts
10. Aizpilda tikai kooperatīvā sabiedrība (papildus jāiesniedz arī valdes locekļu saraksts)
     10a. Vai ir izveidota padome
11. Aizpilda tikai individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība
     11a. Īpašnieka vārds, uzvārds -
     11b. Īpašnieka personas kods -
     11c. Īpašnieka dzīvesvieta -
12. Apstiprināts publiskošanai -
Amats -

Citi iesniegtie dokumenti


1. Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods -
2. -

Dokuments Faila nosaukums Komentārs
Pielikums
Vadības ziņojums
Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts
Paskaidrojums par gada pārskata apstiprināšanu
Apstiprināts akcionāru vai dalībnieku pilnsapulces protokola noraksts
Sabiedrības valdes parakstīts paskaidrojums par lik. 54.p. krit. izpildi
Citi dokumenti


Vadītājs: -
Tālrunis: -
Izpildītājs: -
Datums: -